Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İ«İN KOŞANLARIN YERİ***
  AS-DER DEN E.GNKUR.BŞK.HK.SUÇ DUYURUSU
 

 

 

ASDER Olarak E.Genelkurmay Başkanı Orgeneral İ.Hakkı KARADAYI hakkında suç duyurusunda bulunduk.

SUÇ İHBARI BASIN AÇIKLAMASI
Değerli Basın Mensupları
Genelkurmay Başkanının görev ve yetkileri 1324 sayılı kanunda belirtilmiştir. 
Bu Kanuna göre Genelkurmay Başkanı;
·         Barışta ve savaşta Silahlı Kuvvetlerin Komutanıdır.

·         Silahlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasında; personel, istihbarat, harekat, teşkilat, eğitim, öğretim ve lojistik hizmetlerine ait ilke ve öncelikler ile ana programlarını tespit eder.

·         Özel kanunlar ile verilen görevleri yapar.
Özel Kanunların Önemlileri de;
·         926 Sayılı TSK Personel Kanunu,
·         1612 Sayılı, Yüksek Askeri Şuranın Kuruluş ve Yetkilerine Dair Kanun,
·         2445 Sayılı Milli Güvenlik Kurulu ve MGK Genel Sekreterliği Kanunu,
·         211 Sayılı TSK İç Hizmet Kanunudur.

Öncesi ve sonrası ile bir süreci içeren 28 Şubat 1997'de, zamanın Genelkurmay Başkanı, Milletin Yurt Savunması için emrine verdiği Silahlı Kuvvetlerden aldığı güç ile; Bu kanunlarla verilen yetkilerin hududunu zorlayarak ve aşarak, Millete olağan üstü bir dönem yaşatmıştır. Bu Dönemde;

·         Olmamış şeyler olmuş gibi kurgulanarak, milletin değerleri Devlete tehdit olarak gösterilmiş,
·         Hukuk ayaklar altına alınarak, suçsuz insanlar devletten tasfiye edilmiş,
·         Hükümet istifa ettirilmiş,
·         Meclis aritmetiği değiştirilmiş,
·         Milletin isteği dışında yeni hükümet kurdurulmuş
·         Eğitim müesseseleri hukuk dışı baskılarla yeniden dizayn edilmiş ve bir kısım gençler eğitim müesseselerinin dışına itilmiş,
·         Bazı orta eğitim müesseselerinden mezun olanların üniversiteye girişleri engellenmiş,
·         Toplum, hukuk dışı büyük baskı altına sokulmuştur.
Bu durumu MEŞRU kabul etmek mümkün değildir.
Bu dönemde, çağ dışı bir zihniyetle, TSK politikanın merkezine oturtulmuş ve tek belirleyici güç haline getirilmiştir.
Buna rağmen, yani herkesin yadırgadığı ve gayri meşru bulduğu, bu dönemin müsebbipleri hakkında, her hangi bir yasal işlem yapılamamıştır.

Baskılar, aba altından sopa göstererek yaptırılan faaliyetler, basında boy boy yer almasına rağmen, (“Demokrasiye Balans Ayarı”, “Post Modern Darbe”, “Silahsız Kuvvetlerin Darbesi”) , yasal kılıfına uydurulduğu ve Silahlı Kuvvetlerin gücünden ürküldüğü için, dönemin sorumluları ile ilgili, yasal işlem başlatılamamıştır.

ERGENEKON'u bir başlangıç olarak kabul ediyoruz.
Ama esas sorumlular, zirvede olanlardır.

Nihayet, zamanın Genelkurmay Başkanı E. Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'nın, dönemin perde arkasını aydınlatan ses kayıtları basına yansımıştır.

Ses kayıtları söylendiği gibi, E. Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'ya ait ise; yaptığı baskılar;
·         Olay tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 765 Sayılı Mülga Türk Ceza Kanununun 147 nci maddesinde düzenlenen “Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini cebren iskat veya vazife görmekten cebren men etmek, bunları teşvik eylemek”

·         Halen yürürlükte bulunan 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun ise “Hükümete Karşı Suç” başlığını taşıyan 312 nci maddesinde düzenlenen “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmak veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek”suçu teşekkül etmiş oluyor.

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 158 nci maddesi gereğince bir suçun işlendiğini öğrenen özel ve tüzel kişiler, öğrendikleri suçu ihbarla mükelleftirler.

ASDER olarak, biz de bu mükellefiyet ve hukukun üstünlüğü adına buradayız…İhbar dilekçemizi Mahkeme Kalemine Tevdi ettik. İtiraf edilen darbecilik sicilinin yargı tarafından da tescil edilmesini istedik. Milletimiz ve tüm mağdurlar adına bu davanın takipçisi olacağız…
05 MART 2009
Adnan TANRIVERDİ
Emekli Tuğgeneral
ASDER Gnl. Bşk.
Çatalçeşme Sk. Defnehan Apt. No:27/13 Kat 3, Cağaloğlu /İSTANBUL
ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
İLETİLMEK ÜZERE
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
                                           İSTANBUL
MÜŞTEKİ                 : Adnan TANRIVERDİ
                            Emekli Tuğgeneral
                            Adaleti Savunanlar Derneği Genel Başkanı
 
ŞÜPHELİ                  : 1-Emekli Orgeneral İsmail Hakkı KARADAYI,
                                                Eski Genelkurmay başkanı
                                     
                                      2-Yapılacak hazırlık soruşturması sonunda tespit edilecek diğer tüm suç şerikleri.
 
 
SUÇLAR                   : 1- Anayasayı İhlal (TCK m.309) 
   2- Yasama organına karşı suç (TCK m.311)
                                       3- Hükümete karşı suç (TCK m.312)
       
a-Suç Tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 765 Sayılı Mülga Türk Ceza Kanununun 147 nci maddesinde düzenlenen “Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini cebren iskat veya vazife görmekten cebren men etmek, bunları teşvik eylemek”

b-Halen yürürlükte bulunan 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun Hükûmete Karşı Suç” başlığını taşıyan 312 nci maddesinde düzenlenen “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmak veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek”


    
SUÇ TARİHİ : 28 Şubat 1997

OLAYLAR               :
1- Şüpheli İ.Hakkı Karadayı, 30 Ağustos 1994 - 30 Ağustos 1998 tarihleri arasında Genel Kurmay Başkanlığı yapmış, emekli orgeneraldir.
                                   2- İnternet sitelerinde ve basın organlarında yer alan ve şüpheliye ait olduğu belirtilen ses kayıtlarında aşağıdaki beyanlarda bulunduğu anlaşılmaktadır.

Mumcu zaten teklifi yapan pezevenk kendisi, ben şeye girme dedim cumhurbaşkanlığı seçimine kesinlikle girme dedim, girmedi o olmadı, o girseydi seçiliyordu. Abdullah Gül olmadı, gaye oydu, Abdullah Gül olmayınca seçime gidecekti.”

“ Ben bir iki kişiye daha telefon ettim sakın girmeyin diye. İşte bazı bir iki milletvekiline, Halk partiden oraya geçmiş olanlar.. Şimdi adam diyor ki; efendim bizim başkan diyor, tabi bu teklifi yapan bizim başkan diyor Mumcu için. Bu diyor gireceğine göre bizim de kesinlikle girmemiz lazım, işte anladığım kadarıyla girin diyor onu açık söylüyor falan, e gir kardeşim dedim ben de gir ve şey ver, çekimser ver, gir ve çekimser ver..”

Genelkurmayın düşünmesi lazım artık, bu işi bir tek Silahlı Kuvvetler temizler artık. Eğer şu seçimlerden de başarılı olunmazsa Silahlı Kuvvetlerin bunu halletmesi lazım Bunlar yani cumhurbaşkanlığına kadar, kendi adamlarından biri gelir, gene seçimde de ekseriyetle başa geçerlerse o zaman asker temizler bunu. “

“Ondan sonra şeyden İstanbul Belediyesi’nden gelmiş imam kökenli adamın, oraya geçiyor imam, böyle şey olur mu?”

“Hocayı, Demirel ile konuştum. “Mutlaka gitmesi lazım, biliyorsunuz dev gazeteler verdi nizamiyeden döndük” dedim.. Nizamiyeden döndük lafı enteresandır yani, bu demektir ki bir halt olmasaydı biz... Ne dersem onu yaparlardı. Hoca’ya “Ayrıl” dedim ayrıldı. Daha ne olsun? Bunu cumhurbaşkanı dahil herkes kabul etti. Biz partiyi kapattık yav. Valla aynı kafadan gidiyorlar, kafaların değişmesi lazım.”

“28 Şubat’tan sonra Bodrum’a gitmiştim. Hatta gazeteler yazdı, manşet attılar “Karadayı yoruldu da Bodrum’a gitti” falan diye. Şimdi orada Mesut Yılmaz ile bir araya geldik. Berna hanım, benim hanım, dördümüz oturduk. Mesut Bey’e dedim ki; “Mesut Bey, size altın tepside bir iktidar teslim ediyoruz. Altın tepside önünüze kondu. Bunu iyi değerlendirin.” Kimin yanında, eşinin yanında. “Biz sizin arkanızdayız, sizi sonuna kadar destekleyeceğiz, ama benim bazı taleplerim var, Bunlar 1: Siyasi partiler kanunu değiştireceksiniz, 2: Seçim kanunu mutlaka değişeceksiniz, 3: Sekiz yıllık eğitimi mutlaka sağlayacaksınız, 4: Milletvekilliği dokunulmazlığını kürsü dokunulmazlığına çevireceksiniz.” Ondan sonra 7-8 şey söyledim. Hepsini sırıtarak dinledi... Şimdi Yılmaz da kaypak.”

“(...) Hemen gittim cumhurbaşkanına hepsini aynen anlattım, birinci sefer ne dediyse anlattım. Cumhurbaşkanı kalktı, “Ben deli miyim” dedi. “Bu adamların saçma saçma şeyiyle sizin emekliliğinizi nasıl onaylarım” falan dedi. Demirel cumhurbaşkanlığını fevkalade iyi yaptı, ilişkilerimiz de fevkalade iyiydi. Hatta bir gazeteye beyanat verdi, “Darbeyi Karadayı önledi” diye. Tabii çok iyi ilişkilerimiz vardı, ben ne dersem onu yapardı. Mesela Adana’ya gidecek efendim şu mesajı verirseniz iyi olur, kesinlikle, bir de bir birimizden hiçbir şeyi saklamazdık.”

                3- Şüpheli bu beyan ve eylemleri yaptığı sırada Genel Kurmay başkanı olup, aşağıda belirtilen mevzuat kapsamına göre görev yapması gereklidir. 

211 sayılı T.S.K. İç Hizmet K. Madde 43 :

“Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü siyasi tesir ve düşüncelerin dışında ve üstündedir. ...Silahlı Kuvvetler mensupları..., her türlü siyasi ... nutuk ve beyanat vermeleri ve yazı yazmaları yasaktır.”

T.S.K. İç Hizmet Yönetmeliği Madde 127 : Silahlı Kuvvetler mensupları gazete ve risalelere iç ve dış siyaseti hakkında yazı yazamazlar. Hükümet… aleyhinde tenkitte bulunamazlar ...”

4 - Yasa ve yönetmeliğe göre siyasi konularda ve özellikle sivil yönetim olan hükümete karşı genel kurmay başkanı veya başka bir askerin açıklama yetkisinin olmadığı ve bu fiillerin yasak hallerden sayıldığı açıktır. Yasağa aykırı hareket edildiği ses kayıtları ile sabit hale gelmiştir.

5- Bilindiği üzere Anayasanın 6. maddesi “ Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir. Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır. Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.” denilmektedir.

Anayasa’ da Cumhurbaşkanının nasıl seçileceği belirtili kurallara bağlanmış ve sadece TBMM’nin Cumhurbaşkanını seçeceği ve egemenliğin kullanılması hususu açıkça belirtilmiştir. Bunlar içerisinde Genel Kurmay başkanlığının seçime müdahale etmesi, kaynağını Anayasadan almayan bir fiili durumdur. Ayrıca, hükümeti temsil eden başbakan’a ayrıl şeklinde bir ifade de dahi bulunması, bulunduğu konum itibari ile oldukça tehlikeli ve milletin egemenlik yetkisine açık bir müdahale niteliğindedir. Ayrıca, dönemin Cumhurbaşkanı hakkında ifade edilen , “ben ne dersem onu yapardı” şeklindeki beyanı da bu çerçevede ele alındığında suç unsurlarının tamamlandığı ortaya çıkmıştır. 

6- Türk Ceza Kanunun 309. maddesi “Cebir ve şiddet kullanarak,

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü.... düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs edenler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılırlar ” Şeklindedir.  

Silahlı kuvvetlerin yegane görevi ülkeyi, savaşa ve yoğun silahlı şiddete karşı savunmaktır. Anayasal düzene karşı sivil, demokratik tepkilere karşı silahlı savunma, TSK’nın görevi değildir. Aksi halde silahı elinde bulunduran bu güç, beğenmediği her konuya karşı kendisine vazife çıkarıp kaos oluşturabilir. Bu durum Anayasanın özü ve ruhuna uymaz.

Şüpheli, Anayasa’da; C.Başkanlığının seçimi ve Egemenliğin kullanılmasının hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamayacağı hususu ve hiçbir kimse veya organı kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamayacağı hükmüne karşı çıkarak suç işlemiş, taraf olarak müdahale etmiştir.

Anayasada kuvvetler ayrılığı prensibine göre gücün; yasama, yürütme ve yargı makamlarınca bağımsız bir halde kullanılacağı belirtilmektedir. Bu üç gücün dışında, TSK’nın da; egemenliğe ve C.Başkanlığı seçimine müdahale etme hakkı ve yetkisi olduğu belirtilmemiş, aksine müdahale etmemesi gerektiği yasayla açıklanmıştır. Genelkurmay’ın silahlı gücüyle,“taraf olduğu ve diğer beyanları”, atılı suçu oluşturmaktadır.

7- Türk Ceza Kanunun 311. maddesi , yasama organına karşı suç

başlığında “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini...nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs edenler …. cezalandırılırlar.” Şeklindedir.

Şüphelinin Cumhurbaşkanı seçilmesi görev ve yetkisi tamamen TBMM’ye ait iken muhalefet partisi lideri ile görüşme yapması, ona telkin ve emir niteliğinde beyanlarda bulunması, başka milletvekillerine girme şeklinde beyanlarda bulunması yasama organının yaptığı seçime müdahale niteliğindedir.

8- Türk Ceza kanunun 312. maddesi “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye

Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs eden kimseye ….verilir.” şeklindedir. Şüpheli, hükümet lideri Başbakana ayrılması şeklinde beyanlarda bulunduğunu, muhalefet liderine altın tepsi için hükümeti verdiğini, ondan bazı yasaları çıkarması istediğini ve Cumhurbaşkanının her dediğini yaptığını beyan etmektedir. Bu durum, yukarıda belirtilen suçun unsurlarının oluştuğunu ortaya çıkarmaktadır.

 
9- Şüpheli emekli orgeneraldir. Hukuk devletinde, ayrıcalıklı bir konum

ve yargılama olamaz. Yasa önünde herkesin eşit olması gerekir. Şüphelinin eylemleri anayasayı ihlal, yasama ve hükümete karşı suç niteliğinde değerlendirilmesi gerektiğinden ötürü, sivil yargılama mercileri yetkilidir.

                        10- Şüpheliye ait ses kaydının kendisine ait olup olmadığı öncelikle ele alınması gereken bir konu olup, Savcılığın öncelikle bu konuda inceleme yapması gereklidir. Ayrıca konuşmada isimleri geçen tüm kişilerinde bu beyanların doğruluğu konusunda tanıklıklarına başvurulmasını talep ediyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti olup, hukukun üstünlüğü ilkesi gereğince, ceza yasalarında suç olarak düzenlenen ve müeyyidesi gösterilen bir suçu her kim işlerse işlesin, kanun önünde eşittir. Rütbesi, unvanı ne olursa olsun, suç işleme yetkisine ve cezadan muaf olma ve yargı dokunulmazlığı imtiyazlarına sahip olamaz.

 

T.C.Anayasası gereği, Yargı bağımsızdır. Hiçbir baskı, telkin ve tesir altında kalmaksızın suçlar hakkında kamu adına re’sen soruşturma açar ve Türk Milleti adına yargı yetkisini kullanır.

 

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 158 nce maddesi gereğince bir suçun işlendiğini öğrenen özel ve tüzel kişiler, öğrendikleri suçu ihbarla mükelleftirler.

 
İş bu nedenlerle şikayet başvurusunda bulunmak gerekmiştir.
DELİLLER :

Eski Genelkurmay başkanı Emekli Orgeneral İsmail Hakkı KARADAYI’ nın internete düşen ve tüm medya organlarınca deşifre edilerek yayınlanan 28 Şubat Darbesine ilişkin açıklamaları, 28 Şubat sürecinin sene-i devriyesi olan 28 Şubat 2009 Tarihli özellikle Taraf, Vatan ve Zaman Gazetelerinde yayımlanan söz konusu darbeye ilişkin gizli belgeler, şüphelinin ve yapılacak hazırlık soruşturması sonunda tespit edilecek ve soruşturma onları da kapsayacak şekilde genişletilecek diğer kişiler,

NETİCE-İ TALEP    : Arz ve izah edilen ve re’sen tespit edilecek nedenlerle,

Yukarıda adı ve açık kimliği yazılı şüpheliler ile yapılacak hazırlık soruşturması sonunda suça iştirak eden diğer kişiler hakkında;

1- Anayasayı İhlal (TCK m.309) 
2- Yasama organına karşı suç (TCK m.311)
3- Hükümete karşı suç (TCK m.312)
       
suçlarından ve soruşturma sonucunda tespit edilecek diğer suçlardan yasal işlem yapılmasını,kamu davası açılması ve cezalandırılmalarını talep ederiz. 04.03.2009
EKLERİ;
TARAF,ZAMAN,YENİ ŞAFAK
VE VATAN GAZETELERİNİN 28 ŞUBAT 2009
TARİHLİ KONUYA İLİŞKİN HABER FOTOKOPİLERİ
 
                                                                                   
                                                                             Adnan TANRIVERDİ
                                                                                        Emekli Tuğgeneral
                                                                       Adaleti Savunanlar Derneği Genel Başkanı
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASDER ( Adaleti Savunanlar Derneği)
 
 

Favori olarak ekle (0)

Yorumlar (8)
 
Yazan Ersan ERGÜR 05-03-2009 15:13
 
 
ALLAH ELBETTE MAZLUMLARIN YANINDA ZALİMLERİN KARŞISINDADIR. VELEVKİ BU HEM BU DÜNYADA HEMDE MÜSLÜMANLARIN İNANCI GEREĞİ AHİRETTE OLA... ELBETTE RUHUMUZ CANIMIZ GÖNLÜMÜZ AHVALİMİZ SİZLERLE ALLAH YOLUNDA GERİ ADIM ATANIN KALEMİ KIRILA. YETERKİ RABBİM SİZLEREDE BİZLERE GÜÇ VE TAKAT VERE... ALLAHA EMANET OLUN KALIN SAĞLICAKLA...
 
 
Yazan engin deniz 05-03-2009 15:26
 
 
çok teşkkürler bu ülke kimsenin tekelinde değil, tüm insanların buna duyarlı olarak yaklaşması gerekir bu duyarlılığı gösterdiğiniz için size ve ekibinize minnetarım yürek dolusu sevgilerimi yolluyorum sayglarımla...
 
 
Yazan engin deniz 05-03-2009 15:26
 
 
çok teşkkürler bu ülke kimsenin tekelinde değil, tüm insanların buna duyarlı olarak yaklaşması gerekir bu duyarlılığı gösterdiğiniz için size ve ekibinize minnetarım yürek dolusu sevgilerimi yolluyorum sayglarımla...
 
 
Yazan engin deniz 05-03-2009 15:26
 
 
çok teşkkürler bu ülke kimsenin tekelinde değil, tüm insanların buna duyarlı olarak yaklaşması gerekir bu duyarlılığı gösterdiğiniz için size ve ekibinize minnetarım yürek dolusu sevgilerimi yolluyorum sayglarımla...
 
 
Yazan Abdurrahim BARIN 06-03-2009 09:17
 
 
Sn.Başkan. 
 
Adaletin yerini bulması adına, 
Cumhuriyet tarihimizdeki kırılma noktası olacak bu girişiminizi tebrik ediyor, 
Hayırlara vesile olmasını diliyorum. 
 
Sonuçları açısından  
 
Ordu, 
Ülke, 
İslam dünyası 
açılarından  
çok önemli sonuçları  
ortaya çıkacaktır.  
 
 
Hukuk bir sınav verecek. 
 
Hukukun gücümü; 
 
gücün hukukumu?. 
 
Afrika kabile topluluğumuyuz?; 
 
M.Ö. 350 kadar devlet geleneğimizmi var. 
 
Hiçbirşey artık eskisi gibi olmayacakmı? 
 
Korku imparatorluğu devam edecekmi? 
 
Devlet millet kucaklaşacakmı? 
 
Deniz aşırıların*Bizim çocukları*; 
 
eski alıkanlıklarından vaz geçeceklermi? 
 
 
Demokrasi piyesi-komedisi devam edecekmi? 
 
 
Milletin Hadimi ile Hizmetkarı ortaya çıkacakmı?  
 
Bu milletin içinden çıkanlar, 
 
Bu milletle çelik çomak oynayacakmı? 
 
Eli öpülesi,-ordudan uzaklaştırıldıkları halde,Yurdum diyerek Vatana hizmetten ayrılmayan,Hiçbir olaya karışmayan,Zenci muamelesi gören ,ekonomik lince tabi tutulan,bu OLAĞANÜSTÜ insanların 
ahı yerde kalacakmı? 
 
 
Saygılarımla. 
 
 
E.Ask. 
Vakıf İnsan Aday Adayı 
Hidrojen Enerji Gönüllüsü  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saygılarımla. 
www.hiziracil.tr.gg
 
 
Yazan mete 06-03-2009 08:32
 
 
Ülkemizin hukuk devleti mi, yoksa muz cumhuriyeti mi olduğu bu suç duyurusuna yargı organlarının göstereceği ilgiyle ortaya çıkacaktır.
 
 
Yazan gökhan öztürk 06-03-2009 13:26
 
 
KORKUP BU İSME İLİŞİLMEZ TARZINDA HAREKET EDİLDİĞİ NOKTADA,GERÇEKTEN ÇOK DUYARLI VE ADİLANE BİR TUTUM İLE BU HAREKETİ YAPMANIZ TAKDİRE ŞAYAN BİR DURUMDUR,İNANIYORUM GELECEKTE ÜLKEMİZ PİSLİKLERDEN TEMİZLENİP DAHA GÜZEL BİR ÜLKE OLACAKTIR.TABİKİ DE; SN. ADANAN TANRIVERDİ GİBİ İNSANLARIN ARTMASI İLE OLACAKTIR.TEŞEŞÜKÜR EDERİM ADNAN BEY.
 
 
Yazan selma gümüş 06-03-2009 13:31
 
 
syn tanrıverdiye teşekkür ederiz.isabetli bir karar olmuş umarım ferdi kalmaz başkalarıda dava acarlar.muz cumhuriyeti olmadığımızı birileri öğrenmesi lazım...

 


 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1995610 ziyaretçi (4350572 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi Łcretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
‹cretsiz kaydol