Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İ«İN KOŞANLARIN YERİ***
  Avukat Fidel OKAN
 

*ADALETİN  KILICINI  ADİL KULLANAN  MÜMTAZ ŞAHSİYET*


Fidel OKAN
Hukuk Bürosu


KUTLAMA
         
         
         
|
     
   
Abdurrahim BARIN
 
ayrıntılar 26 12 2010
 
        Sayın OKAN.


       AYİM le ilgili haberi okudum.

       Gerçeğe ve Adalete ulaşma adına

       çalışma azim ve yönteminizi kutlarım.


      Saygılar.      Abdurrahim BARIN
      Gn.Bşk.
      Türkiye Ulaş İş

      www.ulasissendikasi.com.
      www.ulasissendikasi.net.
     
      www.hiziracil.tr
      EK.
      BASINDAN.
      --------------------------------------- :

     
ZMAN ÇAVUŞLAR İLE AYİM ARASINDAKİ BİLEK GÜREŞİ
 
 
 
06.12.2010
 
 
Uzman çavuşlara yol harcırahı verilmemesi üzerine, binin üzerinde uzman çavuş adına, AYİM'de açılan dava aradan geçen sürede avukatla hakimler arasında bilek güreşine döndü.
Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde yaşanan olaylar zinciri sonunda, uzman
 
 
çavuşların avukatı Fidel Okan tarafından, mahkeme üyeleri hakkında tazminat davası açılması ile Yargıtay Hukuk Genel Kuruluna taşındı.
Ankara Barosu Yönetim Kurulu, bir hukuk davasında yaşananların bilek güreşine dönmesi üzerine, Fidel Okan'a ait davalara ilişkin duruşmalardaki hukuka aykırılıkları tutanak altına alarak olaylara dahil oldu. Bu arada Okan TBMM ve Başbakanlığa başvurarak iki kurumu da harekete geçirdi.
AYİM'de yılan hikayesine dönen ve kanunun değişmesine yol açan ancak mahkemenin bu konuda henüz net bir karara varamadığı dava zinciri şu şekilde başladı;
375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen Yol Harcırahı tazminatının 500 TL olarak belirtilmesine rağmen uzman çavuşlara bu tazminatın verilmemesi üzerine avukat Okan idareye müracaat ederek bu tazminatların ödenmesini talep etti. Ancak Milli Savunma ve İçişleri Bakanlığı bu tazminatları ödemedi.
 
Bunun üzerine AYİM 3. mahkemesi 2008 yılında açılan konuya ilişkin ilk davalarda davanın AYİM Kanunun 35 maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini, kişinin 60 gün içerisinde idari müracaatta bulunması yada dava açması gerekirken, bu süre geçtikten sonra idari müracaatta bulunduğu gerekçesi ile davanın süre aşımı nedeniyle reddine karar vererek terhis tarihini İdari İşlem tarihi olarak kabul etti. Bunun üzerine avukat Okan tüm davaları 60 gün içerisinde açarak Mahkemenin istediği koşulu yerine getirdi.
 
3. AYİM'si açılan tüm davalarda önce bu tazminatın ödenmesine karar vermiş olmasına rağmen açılan davaların artması üzerine yeni davalarda idareye müracaat edilmediği gerekçesi ile "Dilekçenin Reddine" karar verdi.
 
MAHKEME BAŞKANI İLE YAŞANAN TARTIŞMA
Verilen ret kararından sonra yapılan ilk duruşmada Fidel Okan ile 3 Daire Başkanı Abdullah Arslan arasında yaşanan tartışma başkanın reddine ilişkin bir dilekçenin verilmesine neden oldu.
 
Fidel Okan 3. AYİM Başkanına aynı konuda mahkemenin iki farklı karar vermesinin hukuka uygun olmadığını, mahkemenin istikrarsız kararlar vermesinin hukukla bağdaşmayacağını belirtti. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Arslan "Dün bizim için geçmiştir. Daha Önceki Kararlarda da müracaat olmalı demiştik" dedi. Bu söz üzerine Okan kesinleşen yargı kararlarını başkana vermesi üzerine "İş yoğunluğumuz çok fazla. Ağlamayana meme vermezler. Meselan benim benim Ahmet'den alacağım varsa ona durumu söylemeden bu borcu geri alamazsın" diyerek duruşmayı sonlandırdı.
 
Bu gelişme üzerine aynı gün mahkemeye verdiği dilekçe ile "Başkanın tarafsızlığını yitirdiğini, idareye müracaat edilmeyen dosyaların reddedileceğini ayan beyan açıkladığını, dolayısı ile davam eden dosyalarla ilgili aynı konuda daha önce verdiği kararlara zıt bir şekilde davanın reddi yönünde oy kullanacağının ortaya çıktığını, Başkanın Reddine ilişkin dilekçeyi kişilerin Anayasaya, kamu düzenine, hukuka ve hakkaniyete olan güvenlerinin kaybetmemesi için olduğunu belirterek Başkan hakkında karar verilmesini" istedi.
 
TALEP REDDEDİLDİ BAŞKAN GÖRÜŞ DEĞİŞTİRDİ
Başkanın Reddine ilişkin yapılan başvuruyu değerlendiren 3. Daire üyeleri duruşmada Arslan tarafından sarf edilen sözlerin �Kanunen İcap etmeyen yerde söylenen sözler� olduğu gerekçesi ile "Hakimin Reddi" talebinin "Reddine" karar verdi.
 
MAHKEMEYİ DAVAYA BOĞDU
Mahkemenin son kararından sonra, idareye müracaat eden avukat Fidel Okan idarenin başvurulara olumlu yanıt vermemesi üzerine, bu işlemlerin iptali için AYİM'de yeni davalar açtı. Mahkemenin iş yoğunluğu bu sefer 10 katına çıktı. AYİM 3. Dairesi 500'ün üzerinde davada işlemin iptaline hükmederek davaların kabulüne karar verdi.
 
YASA DEĞİŞTİRİLDİ
Açılan yoğun davalardan sonra, 375 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamede belirtilen tazminatın terhis olan uzman çavuşlara verilmesi için Mecliste 6000 Sayılı Kanunla 2010 Haziran ayında değişiklik yapıldı.
 
AYİM BAŞKANI OLDU KURMAYLAR FİKİR DEĞİŞTİRDİ
MSB'NIN başvurulara Kanuna rağmen olumlu yanıt vermemesi üzerine binlerce dava açan avukat Fidel Okan, mahkemenin iş yoğunluğunu görülmemiş bir noktaya taşıdı. Avukat Okan tarafından açılan dosyalarda mahkemenin "İptal" kararı vermeye devam etmesinden sonra, Ağustos ayındaki YAŞ krizi nedeniyle 3 generalin açtığı davada 3.Daire, idarenin hareketsiz kalmasını idari işlem sayıp "oybirliği" ile "Yürütmenin durdurulmasına"  karar verdi. YAŞ Kararı ile 3. Daire Başkanı tuğgeneralliğe terfi ederek AYİM Başkanı oldu. 3. Daire Başkanlığına Genel Sekreter Getirildi. Başkanın değişmesi ile görüş değiştiren kurmay üyeler  eylül ayında yapılan duruşmalarda davalarda süre aşımı var diyerek bir kez daha görüş değiştirdi. "Oy çokluğu" ile ile ilk kararına geri dönen AYİM bu kararlarla birlikte, 375 Sayılı KHK da belirtilen 500 TL almak için dava açan herkesi 2000 TL avukatlık ücretine mahkum etti.
 
KURMAY ÜYELERE YHGK de TAZMİNAT DAVASI
Kurmay Üyelerin 300 karara imza atıp bir anda yeni davalarda görüş değiştirmesi üzerine uzman çavuşların avukatı, bu üyeler aleyhine Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'n'da 100.000 TL'lik tazminat davası açtı. avukat Okan, bu kararı veren hakimlerin "Bangalor Yargı etiği" hükümlerini ihlal ettiklerini belirterek bu kişilerin Anayasaya ve kanuna göre değil iş yoğunluğuna göre karar verdiklerini dile getirdi. Bu kararı veren hakimlere tazminat davası açan Okan, AYİM�e de müracaat ederek, bu kararı veren hakimlerin tarafsızlıklarını yitirdiklerini, özgür iradeleri ile karar veremeyeceklerini, dolayısıyle açılan davalardan çekilmelerini, ilk duruşmada bu hakimlerin çekilmemesi halinde durumu basına şikayet edeceğini yazarak hakimleri kendi davalarından çekilmeye zorladı.
 
HAKİMLER ÇEKİLDİ
Avukat Okan tarafından verilen dilekçeden üç gün sonra İki Kurmay Üye AYİM Başkanlığına başvurarak Fidel Okan�a ait davalardan çekilmek istediklerini bildirdi. AYİM hakimlerin çekilme isteğini oy çokluğu ile kabul ederek bir ilke imza attı.
 
MAHKEME KARIŞTI
Heyete başka bir daireden kurmay üyenin gelmesi üzerine Fidel Okan mahkemenin AYİM Kanunu uygulamadığını, bu üyenin katılımına itiraz ettiğini, heyete 3. dairenin diğer üyelerinin katılması gerektiğini belirtti. Yapılan oylamada 2 üye Fidel Okan'ın lehine, 2 üye ise aleyhine karar verdi. Heyete katılan yeni kurmay üyenin de olumsuz oy kullanması üzerine davalarda bu sefer Olumsuz karar 3 e karşı 2 oyla alındı.
 
ANKARA BAROSU TUTANAK TUTTU
Her Perşembe AYİM'de aynı konuya ilişkin yüzlerce duruşmaya giren avukat Okan, hukuksuzlukların belgelenmesi için Ankara Barosuna müracaat etti. Bunun üzerine Ankara Barosu davalara müdahil olarak yaşanan her gelişmeyi zabıt altına aldı.
 
DURUŞMADA MAHKEMEYE AĞIR SÖZLER
04. Kasım tarihindeki duruşmada Fidel Okan'ın sarf ettiği ağır eleştiriler Ankara Barosu tarafından tutanak altına alındı. Okan Mahkemeye; "Elinden değirmenini almaya kalkan Prusya Kralı II. Frederic� e  karşı, ihtiyar değirmenci Sans Souci'ye "Berlin' de hakimler var" sözünü söyleten güç, hakimlerin ve yargının yansızlığına karşı duyulan güvendir. İşte Siz verdiğiniz kararlarla bu güveni yok ettiniz. Artık Türkiye� de özlük hakları idarece verilmeyen hiçbir  uzman çavuş, Ankara'da Askeri Yüksek İdare Mahkemesi var diyemeyecektir. Tarih sizin verdiğiniz bu kararları, elbette sorgulayacaktır� diyerek tepkisini dile getirdi.
 
AYİM BAŞKANI MÜDAHALE ETTİ
AYİM Başkanı Tuğgeneral Abdullah Arslan, 3. Dairenin verdiği çelişkili kararlar nedeniyle AYİM Başsavcılığından "İçtihat Aykırılıklarını" düzeltmek amacıyla görüş istedi.
Verilecek içtihatı birleştirme kararları merakla bekleniyor.


 
|
fidel okan
 
  
Sayın Başkan ilginize teşekkür ederim.

24.12.2010 tarihinde AYİM de tarihi bir kararın aldına imza atıldı.
Bu karar herkesin takip ettiği 3 General Kararı değildi.AYİM Genel Kurulu o gün mahkemdeki tüm hakimlerle (22 Hakim) toplanarak 16 Yıl aradan sonra İçtihadı Birleştirme Kararı verdi.
Bu karar 10 gün içerisinde Resmi Gazetede yayınlanacak. AYİM bu kararla açtığım binlerce davayı bana karşı güttükleri bir savaşa çevirdiklerini ispatlamış oldu.
İçtihatlar OY Çokluğu ie Uzman Çavuşların aleyhine değiştirildi. Mahkeme 1,5 yıl içerisinde bu son kararı ile 6 faklı karara imza atmış oldu. Şimdi gelinen  noktada Üzülerek Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesine gitmek zorunda kalacağım. Ancak Binlerce dava nedeniyle Türkiye Sıralamada aleyhine en çok dava açılan ülkeler arasında birinci sıraya yerleşecek. Bunun müsebbibi adalete, hukuka göre değil, iş yoğunluğuna ve kişisel egolarına göre karar veren bu Kararsız Mahkemedir. Konuyu takip etmiş olmanızdan dolayı size bu bilgileri de vermek istedim. İlginize Teşekkür eder, Çalışmalarınızda başarılar dilerim. Saygılarımla. Av.Fidel OKAN
 
 

 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1921652 ziyaretçi (4208143 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi Łcretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
‹cretsiz kaydol