Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İÇİN KOŞANLARIN YERİ***
  Telif Hakları Gn.Md.lüğü.
  

Telif Hakları Genel Müdürlüğü

www.telifhaklari.gov.tr/


Mevzuat
 Kanunlar
 Tüzükler
 Yönetmelikler
 Uluslararası Sözleşmeler
 Bakanlar Kurulu Kararları
 Genelgeler
 Tip Statüler
 Yönergeler

Sertifika İşlemleri ile ilgili duyuru...

İSTANBUL İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
TELİF HAKLARI VE SİNEMA ŞUBESİ
SERTİFİKA İŞLEMLERİYLE İLGİLİ OLARAK İSTENİLEN BELGELER
SERTİFİKA İŞLEMLERİ:
1- SERTİFİKA YENİLEME İŞLEMLERİ
2- ŞİRKETLERİN SERTİFİKA BAŞVURULARI
3- ŞAHIS FİRMALARININ SERTİFİKA BAŞVURULARI
4- DERNEKLERİN VE VAKIFLARIN SERTİFİKA BAŞVURULARI
1- SERTİFİKA YENİLEME İŞLEMLERİ:
İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK İŞLEMLER
• www.telifhaklari.gov.tr adresinden giriş yapınız,
• F.S.E. sertifikalandırma vatandaş başvurusu bölümünü tıklayarak, ilgili sayfayı açınız,
• kod ve şifre ile sisteme giriş yapınız,
• sertifika işlemlerinden, yenileme bölümünü seçiniz,
• süresi dolan sertifikalarınız, sistemde geçerlilik süresi dolmuş olarak görünecektir, adres değişikliği ve unvan değişikliği varsa ilgili kutucuklara tıklayıp devam ediniz,
• sertifika başvurusunu onaylayınız, çıkan sayfada başvuru bilgileriniz yer alacaktır, ilgili sayfanın dökümünü alınız.
• hangi hesaba, ne kadar ücret yatıracağınız sistem tarafından belirlenecek ve ekranda görüntülenecektir.
İNTERNET İŞLEMLERİ TAMAMLANDIKTAN SONRA, İSTANBUL İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ’NE GETİRİLECEK BELGELER:
• Ticaret Sicil Gazetesi (Madde ve amaçlarıyla birlikte, varsa adres ve unvan değişikliğini gösterir şekilde)
• Faaliyet Belgesi (Son 6 ay içinde alınmış olmalıdır)
• Eski Sertifikanın Aslı
• Banka Dekontu (İnternet çıktısı olarak alınan dekontlar, ilgili bankanın herhangi bir şubesinden imzalı ve mühürlü olarak onaylatılacaktır.)
• Dilekçe (ıslak imzalı)
• İmza Sirküleri (Dilekçede imzası bulunan kişinin, ilgili firmayı temsile yetkili olduğunu belirtmelidir.)
• Başvuruyu yapan şahsın nüfus cüzdanı kimlik fotokopisi
• İnternet başvurusunda dökümü alınan sayfanın bir örneği
• www.telifhaklari.gov.tr sitesinden giriş yapılırken istenilen varsa diğer belgeler
     
İNTERNET İŞLEMİ VE İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANDIKTAN SONRA, AŞAĞIDAKİ ADRESE İLGİLİ BELGELERLE BİRLİKTE BAŞVURULACAKTIR.
     
ADRES:
İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
İstiklal Cad. Atlas pasajı No: 131 4. Kat Taksim Beyoğlu / İSTANBUL
 
2- ŞİRKETLERİN SERTİFİKA BAŞVURULARI
İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK İŞLEMLER
• www.telifhaklari.gov.tr adresinden giriş yapınız,
• F.S.E. sertifikalandırma vatandaş başvurusu bölümünü tıklayarak, ilgili sayfayı açınız,
• ilk kez giriş yapılıyorsa “internet uygulamalarına üye değilim, üye olmak istiyorum” bölümünü açınız,
• uygun ticari işletmeyi seçerek devam ediniz,
• ticari bilgileri ve iletişim bilgilerini yazarak  devam ediniz,
• aldığınız KOD-ŞİFRE ile sisteme giriş yapınız,
• formu doldurup, devam ediniz,
• sertifika başvurusunu onaylayınız,
• gelen sayfadan başvuru bilgilerinizin dökümünü alınız,
• hangi hesaba ne kadar ücret yatıracağınız sistem tarafından belirlenecek ve ekranda görüntülenecektir.
İNTERNET İŞLEMLERİ TAMAMLANDIKTAN SONRA, İSTANBUL İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ’NE GETİRİLECEK BELGELER:
• Ticaret Sicil Gazetesi (Madde ve Amaçlarıyla birlikte, varsa adres ve unvan değişikliğini gösterir şekilde)
• Faaliyet Belgesi (Son 6 ay içinde alınmış olmalıdır)
• İmza Sirküleri
• Banka Dekontu (İnternet çıktısı olarak alınan dekontlar, ilgili bankanın herhangi bir şubesinden imzalı ve mühürlü olarak onaylatılacaktır.)
• Dilekçe (ıslak imzalı)
• Noter Tasdikli Vekaletname
• Başvuru yapan şahsın nüfus cüzdanı fotokopisi
• Vergi Levhası
• İlk sertifika başvurusunda Belediyeden alınan İşyeri Açma Ruhsatı
• İnternet başvurusunda dökümü alınan sayfanın bir örneği
• www.telifhaklari.gov.tr sitesinden giriş yapılırken istenilen varsa diğer belgeler
İNTERNET İŞLEMİ VE İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANDIKTAN SONRA, AŞAĞIDAKİ ADRESE İLGİLİ BELGELERLE BİRLİKTE BAŞVURULACAKTIR.
     
ADRES:
İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
İstiklal Cad. Atlas pasajı No: 131 4. Kat Taksim Beyoğlu / İSTANBUL
     
3- ŞAHIS FİRMALARININ SERTİFİKA BAŞVURULARI
İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK İŞLEMLER
• www.telifhaklari.gov.tr adresinden giriş yapınız,
• F.S.E. sertifikalandırma vatandaş başvurusu bölümünü tıklayarak, ilgili sayfayı açınız,
• ilk kez giriş yapılıyorsa “internet uygulamalarına üye değilim, üye olmak istiyorum” bölümünü açınız,
• “Gerçek Kişilerce İşletilen Ticari İşletmeler” bölümünü seçerek devam ediniz,
• ticari bilgileri ve iletişim bilgilerini yazınız, vergi numarası bölümüne T.C. kimlik numarası yazıp giriş (enter) tuşuna basınız.
• devam ederek, aldığınız KOD-ŞİFRE ile sisteme giriş yapınız,
• sertifika işlemlerinden, “yeni sertifika talebi yapmak istiyorum” bölümünü seçiniz,
• formu doldurunuz, devam ediniz,
• sertifika başvurusunu onaylayınız,
• gelen sayfadan başvuru bilgilerinizin  dökümünü alınız.
• hangi hesaba ne kadar ücret yatıracağınız sistem tarafından belirlenecek ve ekranda görüntülenecektir.
İNTERNET İŞLEMLERİ TAMAMLANDIKTAN SONRA, İSTANBUL İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ’NE GETİRİLECEK BELGELER:
• Ticaret Sicil Gazetesi (Madde ve Amaçlarıyla birlikte, varsa adres ve unvan değişikliğini gösterir şekilde)
• Faaliyet Belgesi (Son 6 ay içinde alınmış olmalıdır.)
• İmza Sirküleri
• Banka Dekontu (İnternet çıktısı olarak alınan dekontlar, ilgili bankanın herhangi bir şubesinden imzalı ve mühürlü olarak onaylatılacaktır.)
• Dilekçe (ıslak imzalı)
• Başvuruyu yapan şahsın nüfus cüzdanı kimlik fotokopisi
• İnternet başvurusunda dökümü alınan sayfanın bir örneği
• www.telifhaklari.gov.tr sitesinden giriş yapılırken istenilen varsa diğer belgeler.
İNTERNET İŞLEMİ VE İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANDIKTAN SONRA, AŞAĞIDAKİ ADRESE İLGİLİ BELGELERLE BİRLİKTE BAŞVURULACAKTIR.
     
ADRES:
İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
İstiklal Cad. Atlas pasajı No: 131 4. Kat Taksim Beyoğlu / İSTANBUL
4- DERNEK VE VAKIFLARIN SERTİFİKA BAŞVURULARI
İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK İŞLEMLER
• www.telifhaklari.gov.tr adresinden giriş yapınız,
• F.S.E. sertifikalandırma vatandaş başvurusu bölümünü tıklayarak, ilgili sayfayı açınız,
• ilk kez giriş yapılıyorsa “internet uygulamalarına üye değilim üye olmak istiyorum” bölümünü açınız,
• Dernek – Vakıf opsiyonlarından, tarafınıza uygun olanı seçerek devam ediniz,
• ticari bilgileri ve iletişim bilgilerinizi yazıp, devam ediniz,
• aldığınız KOD-ŞİFRE ile sisteme giriş yapınız,
• formu doldurup, devam ediniz,
• sertifika başvurusunu onaylayınız,
• gelen sayfadan başvuru bilgilerinizin dökümünü alınız,
• başvuruyu yapan şahsın nüfus cüzdanı kimlik fotokopisi
• hangi hesaba ne kadar ücret yatıracağınız sistem tarafından belirlenecek ve ekranda görüntülenecektir.
 
İNTERNET İŞLEMLERİ TAMAMLANDIKTAN SONRA, İSTANBUL İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ’NE GETİRİLECEK BELGELER:
• Vakıf Senedi veya Dernek Tüzüğü (Madde ve Amaçlarıyla birlikte)
• İmza Beyannamesi
• Dilekçe (ıslak imzalı)
• Banka Dekontu (İnternet çıktısı olarak alınan dekontlar, ilgili bankanın herhangi bir şubesinden imzalı ve mühürlü olarak onaylatılacaktır.)
• Yetki Belgesi veya Vekaletname
• Başvuruyu yapan şahsın nüfus cüzdanı kimlik fotokopisi
• İnternet başvurusunda dökümü alınan sayfanın bir örneği
• www.telifhaklari.gov.tr sitesinden giriş yapılırken istenilen varsa diğer belgeler
İNTERNET İŞLEMİ VE İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANDIKTAN SONRA, AŞAĞIDAKİ ADRESE İLGİLİ BELGELERLE BİRLİKTE BAŞVURULACAKTIR.
    
ADRES:
İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
İstiklal Cad. Atlas pasajı No: 131 4. Kat Taksim Beyoğlu / İSTANBUL
 
BANKA HAVALESİYLE İLGİLİ NOT:
Bakanlığımız hesabına yatırılacak miktar, Merkez Bankası’nın Karaköy Şubesi’nden ücretsiz havale edilebilmektedir.
Söz konusu tutar, İllerde Defterdarlık, ilçelerde Mal Müdürlüğü Saymanlığından ücretsiz yatırabilmektedir.
TEMSİL BELGELERİ/VEKALETNAMELERLE İLGİLİ NOT:
İlgili şahsı, firmayı, derneği veya vakfı temsile yetkili kişi tarafından yürütülen işlemlerde; temsilin, gerekli noter tasdikli vekaletname, belge, imza sirküleri veya imza beyannamesi ile ispatlanması gerekmektedir.

 
 
 
ISBN (International Standard Book Number), hızla değişen ve gelişen dünyamızda artan bilgi üretimini izleyebilmek ve geniş çapta kullanıma sunmak için 1972 yılında Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından hazırlanan ve üye ülkelerin onayı ile yürürlüğe giren bir kitap numaralama sistemidir.
Amaç, kitap numaralarının uluslararası bir yöntemle düzenlenerek standardize edilip, Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) verilerek belirli bir yayımcının yayınladığı bir materyalin kimliğini tanımlamaktır.
ISBN sistemi, yayınlanan her materyale bir tanımlama numarası verir. Bu numara dört grup ve on haneden oluşur. Birinci grup yayının yapıldığı ülkeyi, ikinci grup yayımcıyı, üçüncü grup materyale ait sıra numarasını belirler. Dördüncü grup da ISBN’ nin doğruluğunun denetimini sağlayan tek haneli bir rakamdır.
NELERE ULUSLARARASI STANDART KİTAP NUMARASI (ISBN) VERİLİR?
•              Basılı materyal (kitap, katalog, yıllık vb.)
•              Mikroformlar
•              Video, film ve kasetler (eğitim amaçlı)
•              Karma yayın araçları (kitap+kaset, kitap+CD gibi)
•              Bilgisayar yazılımları (eğitim amaçlı)
•              Atlas ve haritalar
•              Braille alfabesiyle yazılmış materyal
•              Elektronik yayınlar (http, www, ftp, CD, disket vb.)

NELERE ULUSLARARASI STANDART KİTAP NUMARASI (ISBN) VERİLMEZ?
•              Takvim ve günlükler
•              El yazması eserler
•              Broşürler
•              Poster, afiş ve gazeteler
•              Gösteri programları (tiyatro, müzikal, resital, konser vb.)
•              Okul müfredat programları
•              Formlar
•              Ajandalar
•              Fiyat listeleri, satış ve reklam katalogları, reçeteler
•              Kitap haline getirilmemiş makale, genelge, yönerge vb. materyal
ISBN’NİN SAĞLADIĞI YARARLAR:

•              Yayımcı ön sayısı verilen yayımcılara ilişkin bilgiler, altı ayda bir Uluslararası ISBN Merkezine bildirilmekte, Merkez tarafından yayınlanan “Uluslararası Yayımcı Katalogu” aracılığı ile bu sisteme kayıtlı ülkelere duyurulmaktadır. ISBN alan materyale ilişkin bilgiler, ISBN Türkiye Ajansı olarak Kütüphaneler Genel Müdürlüğü’nce ilgili çevrelere iletilmektedir.
•              ISBN, barkod üretiminde yoğun olarak kullanılması nedeniyle, ticari dağıtım sistemlerine hız ve etkinlik kazandırarak yayımcılar ve kitap satıcıları arasında etkin ve ekonomik bir iletişim sağlayacağı gibi, materyal siparişlerine, yazışmalara ve bibliyografik tarama işlemlerine de hız kazandırmaktadır.
•              Kütüphane içi sipariş, satın alma ve ödünç verme ile kütüphaneler arası ödünç verme işlemlerini, toplu katalogların oluşturulmasını kolaylaştırmaktadır.
ELEKTRONİK YAYINLAR:

•              Aynı yayın hem basılı materyal hem de elektronik ortamda yayınlanacak ise her biri için ayrı isbn kaydı yapılır.
•              Bir bilgisayar yazılımının farklı dilde uygulamaları var ise, farklı elektronik ortamlarda kullanılıyorsa her biri için ayrı isbn alınır.
•              Bilgisayar yazılımı ile birlikte satılan el kitaplarına ayrı isbn verilmez. El kitabında, yazılım için verilen isbn kullanılır.
•              Bir yazılım paketi birden fazla parçadan oluşuyor ve ayrı ayrı kullanılıyorsa her biri için ayrı isbn, parçalar tek başına kullanılamıyor ve satılmıyorsa paket için bir isbn  alınır.
•              Bilgisayar yazılımlarında ambalaj değişikliği yeni bir isbn tescili gerektirmez.
ISBN MATERYALİN NERESİNDE  YER ALIR:

•              ISBN kitaplarda, bibliyografik bilgilerin bulunduğu iç ve dış kapağın arkasına matbaa tekniği ile okunabilecek büyüklükte basılmalıdır. Numaranın, başka bir teknik (damga, etiket vb.) ile basılması ISBN sistemine aykırıdır.
•              Kitap dışı materyalde ( kaset, CD vb.) numara etikete ve koruyucu kapağa basılır.

NOT:ISBN’ nin açılımı her ne kadar Uluslararası Standart Kitap Numarası ise de CD, kaset, atlaslar vb. ne de verildiği için broşürde genel bir ifade olarak materyal sözcüğü kullanılmıştır.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:
•              Daha önce ISBN alan bir materyal, aynı yayımcı tarafından farklı bir adla yada başka bir yayımcı tarafından basılacaksa yeni bir ISBN alınması gerekir.
•              Ayrı basımlar için yeni bir ISBN alınır.
•              İçeriğinde ve biçiminde değişiklik yapılarak yeniden basılacak materyal için, yeni bir ISBN alınır. Ancak materyal hiçbir değişiklik olmaksızın yeniden yayınlanacaksa yeni bir ISBN almasına gerek yoktur.
•              Aynı yayımcı tarafından bir materyal için alınmış olan ISBN, aynı yayımcının başka bir materyali için kullanılamaz.
•              Aynı materyal, farklı dillerde basılacak ise her bir dil için ayrı ISBN alır ve dili Materyale Ait Bilgiler Formu’nda belirtilir.
•              Materyal, birden çok yayımcı tarafından ortak yayın olarak işlem görecekse, her yayımcının kendi yayımcı ön sayısı üzerinden ISBN alması gerekir.
•              Yılda bir kere yayınlanacak materyale ISBN ile birlikte ISSN (Uluslararası Standart Süreli Yayın Numarası) de verilir.
•              Yayımcının, ilk başvuruda belirlediği yayınlar için aldığı önsayı grubu bittiğinde yeni yayınları için ikinci bir yayımcı ön sayısı verilir.
•              ISBN alınan yayının bibliyografik bilgilerinde bir değişiklik varsa, kayıtların düzeltilebilmesi için Ajansa bildirilir.
•              Birden fazla ciltten oluşan yayınlarda her cilde verilen ISBN yanında bütün ciltlerde ortak kullanılmak üzere bir de takım numarası verilir.
•              Birden fazla yayından oluşan setler için (ayrı ayrı satılmayacağı kesinse) tek bir ISBN alınır ve set içerisindeki her yayına aynı numara basılır.
•              ISBN sistemine kayıtlı şirket statüsündeki bir yayımcıya ait yayın hakları başka bir kişi ya da kurum tarafından satın alındığında ya da yayımcının yayın hayatına son vermesi durumunda Ajans bilgilendirilir.
•              Yayımcı isim değişikliği yapmış ise yeni bir yayımcı ön sayısı için Ajansa başvurmalıdır.
•              Yazarlar herhangi bir yayıneviyle anlaşmadan da kişisel olarak ISBN sistemine kayıt olabilir ve yayımcı ön sayısı alabilir.
•              Üniversitelere bağlı birimlerle Bakanlıklara bağlı alt birimler bağlı bulundukları birimin yayımcı ön sayısını kullanırlar. Üniversitelere bağlı alt birimler ISBN almak istediklerinde, “Materyale Ait Bilgiler Formu”nu üniversitelerin yayın kurulu ya da kütüphane dokümantasyon birimlerince onaylatarak, kurum kaşesi, yetkilisinin adı soyadı ve imzası ile Ajansa gönderir.
•              Birlikler, odalar, holdingler vb. bağlı oldukları üst birimin yayımcı ön sayısı üzerinden numara alır.
•              Alındığı halde basılmayan ya da yanlış basılan ISBN’ nin hiçbir geçerliliği yoktur. Bu gibi durumlarda Ajans bilgilendirilir.
•              ISBN telif hakkını koruyucu bir sistem değildir.
•              Fiyat değişiklikleri yeni bir ISBN alınmasını gerektirmez.
 
 
 
Anasayfa  ISBN Nedir?  |  Hakkımızda  |  Misyonumuz  |  İletişim 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1995583 ziyaretçi (4350423 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol