Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İÇİN KOŞANLARIN YERİ***
  GAZİ GÜDER CENK ÜNLÜ
 

DENİZ KUVVETLERİNİN
BİR GEMİSİNE
İSMİ VERİLEBİLECEK 
OLAĞAÜSTÜ ÇALIŞMALARI OLAN 

(E)  DZ YZB GAZİ GÜDER 
 

1985 yılında, bilgi işlem ve bilgisayar konularında
**ilk Türkçe yayınlardan biri olan
BİLGİ İŞLEM TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ adlı eseri yayınlandı.
Bu kitap uzun süre “en çok satan kitaplar” listesinde kaldı ve

birçok defa kaynak kitap olarak gösterildi.
Söz konusu kitap Türk Dil ve Tarih Kurumu repertuarına girmiştir.
Bu çalışmasıyla Türk diline katkıda bulunmuştur.

2006 – 2007 yıllarında, gönüllülerle birlikte konusunda
 Türkiye’nin gelmiş geçmiş en büyük sosyal sorumluluk projesi olan

“Ulusal Köy Kütüphaneleri Projesini”
tasarladı, düzenledi, finansmanını sağladı.
“Kitapsız, kütüphanesiz köy kalmasın“ sloganı ve hedefiyle
yediden yetmişe gönüllü katılımcılarla birlikte
yürütülmesini ve başarılmasını gerçekleştirdi.
Bu projeyle 600 civarında köy okuluna kütüphane kurulmuş,
fakir yurttaşlarımız için yüz binlerce kıyafet, giysi ve gene fakir çocuklarımız için
yüz binlerce kırtasiye malzemesi desteği sağlanmıştır.
Proje çalışmaları boyunca hiç kimseden nakdi yardım (para vb.) toplanmamıştır.

1951 yılında, İskenderun’da doğdu.

1968 yılında, İskenderun lisesini bitirerek, Deniz Harp Okuluna girdi. 1971 yılında, Deniz Harp Okulundan mezun oldu. 1972 yılında, Dz.K.K. Elektronik Okulunu bitirdi. 1973 – 1976 yılları arasında, Dz.K.K. lığının değişik savaş gemilerinde elektronik sistemlerden sorumlu subay olarak görev aldı. 1974 yılında, Her iki Kıbrıs Barış harekatı sırasında T.C.G. GEMLİK muhribinde elektronik subayı olarak görev aldı. 1976 yılında, gerekli ve çok sayıda sınavları kazanarak, Monterey, Californiya, ABD’de yüksek lisans eğitimine başladı.

1977 yılında, Amerika – Kaliforniya’da Bilgi Sistemleri ( INFORMATION SYSTEMS) üzerine yüksek lisans eğitimini tamamladı. Eğitim süresi içinde birçok sömestrde iftihara (Dean List) geçti. Amerika’da kalması için yoğun
teklifler olmasına ve sınırsız olanaklar sağlanmasına rağmen vatanına ve milletine hizmet aşkı nedeniyle ülkesine döndü. Eğitimi sırasında sürekli olarak futbol takımında oynadı. Basın Organlarında Türklerden söz ettirdi.
Türkiye’nin tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla üniversite faaliyetleri çerçevesinde folklorik gösteriler sundu.

1978 yılında, Hollanda’daki Philips kuruluşunda tümüyle bilgisayar ve elektronik denetimli silah sistemleri üzerine kurslara katıldı ve sertifikalar aldı. 

1979 yılında, tümüyle bilgisayar kontrollü savaş gemisi olan TCG.TAYFUN
hücumbotunun inşası, kurulması ve işletilmesi konularında görev aldı.

Görevi sırasında Planlı Bakım sistemi, Yağlama sistemi vb. başta olmak üzere çok sayıda sistem geliştirdi. Bu çalışmalara örnek olarak, özellikle silah
sistemlerinin işletimini sağlamak üzere gereken ve çok fazla tüketimi olan ve yalnızca yurtdışından getirilebilen özel yağlar için derin, yorucu ve geniş araştırmalar sonrasında Dz.K.K. İkmal Merkezi, BP, SHELL vb. kuruluşlar
arasında eşgüdümü sağlayıp bunların büyük çoğunluğunun yurtiçinden temin edilebilir duruma gelmesini sağladı.

1979 yılında, bilgisayar sistemi kontrollü HARPOON güdümlü mermi (füze) sistemlerinin kursuna katılarak Teknisyen Öğretmenliği sertifikası aldı. 

1979 yılında, arızalı Elektronik Savaş Sistemlerinin onarımıyla ilgili olarak, İngiltere’den gelen uzmanların başaramaması sonrasında, sistemleri onararak çalıştırması nedeniyle Dz.K.K. tarafından takdirname ile ödüllendirildi. 

1980 yılında, askeri görevi sırasında İstanbul Üniversitesi İşletme fakültesinde
doktora çalışmasına başladı.

Gerekli projeleri pekiyi derecelerle tamamlamasına rağmen Türk Silahlı Kuvvetlerindeki görevi nedeniyle (kilit adam olmak gerekçesiyle) doktora eğitimini sonuçlandıramadı.

1981 yılında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının tek bilgisayar merkezi olan GOBİM – GÖLCÜK OTOMATİK BİLGİ İŞLEM MERKEZİNDE (MAIN FRAME sistem) sistem mühendisi olarak görev yaptı.

Çok sayıda projede, Proje Lideri olarak görev almıştır. 

1984 yılında, kendi isteğiyle istifa edip ayrılana kadar bu görevini sürdürdü. 

1982 yılında, DZ.K.K. Eğitim Merkezi Komutanlığında ikmal subaylarına 14 hafta süreyle bilgi işlem sistemleri konusunda öğretim görevlisi olarak eğitimler verdi.

1982 – 1983 yıllarında, Donanma Komutanlığı Askeri mahkemesi yargıçlar heyetinde
muharip subay üye (yargıçlardan biri) olarak görev yaptı.


 
1982 – 1983 yıllarında, Dz .K. K. Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Komutanlığı Bilgi İşlem Sisteminin oluşturulması, bilgi bankasının kurulması.

Bugün söz konusu kurumda bir bilgi işlem sistemi varsa; o dönemde yapılan çok yoğun araştırmaların, çalışmaların ve emeklerin sonucudur.


O dönemdeki kurum yetkilileriyle birlikte Türkiye’de bir ilk gerçekleştirilmiştir.

1984 yılında, Önyüzbaşı rütbesindeyken, Deniz Kuvvetlerinden kendi isteğiyle istifa ederek ayrıldı. 

1984 yılında, faks aygıtını Türkiye’ye ilk kez getiren firma olan Tekofaks A.Ş.’de kısa bir süre Genel Müdür olarak görev yaptı. 

1984 yılında, Garanti Bankasının Türkiye genelinde Otomasyon Projesi Sorumlusu
olarak Tercüman şirketler grubuna ait MİSTAŞ Bilgisayar A.Ş.’ne geçti. Projenin olağandışı nedenlerle iptali sonrasında halen çalışmalarını sürdürmekte olduğu

Densan Elektronik San. Ve Tic. A.Ş. firmasını kurdu.

Kuruluşundan bu yana tüm çalışmalarını bu firmada Yön.Kur.Bşk. Ve Genel Müdür olarak
sürdürmektedir.

1985 yılında, bilgi işlem ve bilgisayar konularında ilk Türkçe yayınlardan biri olan BİLGİ İŞLEM TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ adlı eseri yayınlandı.

Bu kitap uzun süre “en çok satan kitaplar” listesinde kaldı ve birçok defa
kaynak kitap olarak gösterildi.

Söz konusu kitap Türk Dil ve Tarih Kurumu repertuarına girmiştir.

Bu çalışmasıyla Türk diline katkıda bulunmuştur. 


1987 yılında, Türkiye’de ilk kez olmak üzere o dönemde piyasaya yeni sürülen sayısal telefon santraliyle bilgisayar arasında iletişimi ve santralden alınan bilgilerin (içerik hariç) kaydının tutularak kurumların gereksinimine uygun biçimde raporlanmasını sağlayan

ÇAKARAS (Çağrı Kayıt Raporlama) Sistemini
KİD Kompüter, İletim, Denetim Ltd. Şti. sahibi bilgisayar mühendisi
Ayhan MALKOÇ ile birlikte hem donanım hem de yazılım olarak tasarladı, geliştirdi ve uyguladı.

1988 – 1990 yılları arasında, bankacılık sektöründe Türk Merchant Bank, Kent Bank ve
Dış Bank için değişik konularda çok sayıda yazılım sistemi geliştirdi.

1990 – 1992 yılları arasında, KOBİ çalışmalarına en güzel örneklerden birisi olarak
CAM ve ISICAM sektörü için kurumsal kaynak planlama sistemini geliştirdi.

Bu yazılımın en önemli özelliği,
cam gibi üretimin çok zor
 yönetilebileceği ve
izlenebileceği bir ortamda,
orta okul mezunu insanın bile
bulunmadığı bir sektörde ve dönemde

insanlarımıza finans, sipariş takibi ve
üretim takibi
işlemleri de dahil olmak üzere
İşletme Yönetim Sistemini oluşturan işlemlerison derece kolay bir biçimde yaptırıp uygulatmasıdır.

Söz konusu yazılım
 geliştirildiğinden bu yana yaklaşık 25 yıl geçmesine rağmen
halen çok sayıda işletmede, fabrikada sorunsuz olarak ve herhangi bir uzmanlık
ve ek yatırım gerektirmeksizin kullanılmaktadır.


Cam ve ısıcam sektörü için
“EN AZ FİREYLE CAM KESİM”
işlemini sağlamak üzere 

Türkiye’de ilk ve tek olan Optimizasyon yazılımını tasarladı ve geliştirdi.

1991 yılında, Diyarbakır Yol – Koop Tüketim Kooperatifinin başka firmalardan alınmış
bilgisayar donanım ve yazılımlarındaki sorunları, hiçbir ücret almaksızın ve
gereken yazılımları da sil baştan yeniden geliştirmek suretiyle gidererek sistemi
sorunsuz çalışır ve kullanılır hale getirdi.

1992 yılında, Site ve uydu kent yönetimleri için Kent Yönetim Sistemi yazılımını
geliştirmiştir.
(Bayramoğlu İmar ve İdare A.Ş.).

1992 – 1998 yılları arasında, The Marmara Otel zincirinin Bilgi İşlem danışmanlığını
yaptı.

Bu görevi sırasında bilgi sistemlerinin yeniden düzenlenmesi yanında üst
yönetim için o zamana göre

Türkiye’de ilk ve tek olan
M.I.S. (Management
Information System,
Yönetim Bilgi Sistemini)
geliştirdi, oluşturdu ve yazılımını
yaptı.

Tümüyle otomatik olarak
(insan müdahalesi olmadan) yürüyen bu
raporlama sistemini

geçerli Türk yasalarına uygun olmak üzere ve A.B.D. de kullanılan
“Unıform Sistem Of Accounts For Hotels” düzenini esas alarak
uygulayıp geliştirdi.

1997 yılında, Trakya Üniversitesi Şarköy Turizm Meslek Yüksek Okulu bünyesindeki
öğrencilerin eğitimlerinde kullanılmak üzere Otel Yönetim Sistemi yazılımlarının
ücretsiz olarak temin edilmesini sağladı.

1999 yılında, meydana gelen deprem felaketinde kişisel ve ortağı olduğu kurumların da her türlü desteğinin yanında, gönüllülerin de katkısıyla, İstanbul Valiliğinden alınanizinle
ilk andan itibaren kendi kapasitelerince yardımların sağlanmasını,düzenlenmesini
ve ihtiyacı olan depremzedelere ulaştırılmasını gerçekleştirmiştir.

Yardım olarak akla gelebilecek hemen
her şey gönderilmeye, ulaştırılmaya
çalışılmıştır.
Çeşitli büyüklüklerdeki 14 araç (kamyon, kamyonet, pikap vb.) dolusu
yardım gönderilmiştir.
Yardımların sağlanması, toplanması ve gönderilmesi
sırasında hiçbir şekilde
nakdi yardım kabul edilmemiştir.

Tümüyle toplumun
her kesiminden insanların bir araya gelmesiyle oluşturulan ve
gerçekleştirilen bu yardım çalışmaları
İlk andaki telaş ve acillik durumu
azalınca (yaklaşık bir hafta) yardım çalışmaları daha örgütlü ve düzenli
çalışmaların başlatılması nedeniyle sonlandırılmıştır.

2005 yılında, döneminin en büyük
e-devlet projelerinden olan ve Oyakbank
sponsorluğunda yürütülen T.S.K.
Akıllı Kart projesinin bir bölümünün yapımını
üstlenmiştir.


Üstlenilen bölüm tümüyle
T.S.K. için özel olarak tasarlanan ve
geliştirilen
Kurumsal Kaynak Planlama (ERP)
ya da İşleme Yönetim Sistemi
olarak adlandırılan bir yazılım sistemidir.

 

2006 – 2007 yıllarında, gönüllülerle birlikte konusunda Türkiye’nin gelmiş geçmiş en büyük sosyal sorumluluk projesi olan

“Ulusal Köy Kütüphaneleri Projesini”

tasarladı, düzenledi, finansmanını sağladı. “Kitapsız, kütüphanesiz köy kalmasın“ sloganı ve hedefiyle yediden yetmişe
gönüllü katılımcılarla birlikte yürütülmesini ve başarılmasını gerçekleştirdi.

Bu projeyle 600 civarında köy okuluna kütüphane kurulmuş,
fakir yurttaşlarımız için
yüz binlerce kıyafet, giysi ve gene fakir çocuklarımız için yüz binlerce kırtasiye malzemesi desteği sağlanmıştır.

Proje çalışmaları boyunca
hiç kimseden nakdi yardım
(para vb.) toplanmamıştır.


Türk milletinin bir araya gelmesi ve dayanışması sonucunda
nelerin kolaylıkla başarılabileceğinin ve gerçekleştirilebileceğinin
en güzel gösterimi olmuştur.

Proje sayesinde
“okumak, okutmak,
yardımlaşmak vb.”


konularda çok büyük farkındalık yaratılmıştır.

Ergenekon adı verilen dava nedeniyle tutuklanıp zindana atılınca proje maddi olanaksızlıklar ve diğer sıkıntılar nedeniyle 2007 yılında sonlandırılmak zorunda kalınmıştır.

Ne rastlantıdır ki; kurulan kütüphane sayısı kadar gün süresince (sanki; her kütüphane için bir gün) Tekirdağ ve Silivri zindanlarında çok ağır ve zor koşullar
altında tutuklu olarak kalmıştır.

2015 yılı itibariyle mahpusluk (zindan) döneminin ağır tortuları sonucu olarak
ciddi sağlık sıkıntıları yaşamaktadır.
2006 yılında, Sinop ili Boyabat ilçesinde
yeni açılan Anadolu Elektronik Meslek Lisesi ve Anadolu Bilgisayar Meslek Liselerinin boş olan kütüphanelerinin donatılmasına yüksek lisans eğitimini yaparken yurtdışında aldığı kitapları da dahil olmak üzere çok sayıda kitap bağışlamak suretiyle büyük katkıda bulundu.

Okulların laboratuarları ve çocuklarımızın eğitiminde gereksinim duyulan parça, alet, adavat vb. malzemelerin çoğunun tedarikini gerçekleştirdi.

Bu sunumda yayımlanmış yazılar kısmında bulacağınız

“BİR BOYABAT MASALI” adlı makalesiyle okullarla ilgili büyük farkındalık yaratması sonucu yalnızca okulların kütüphanesi donatılmakla kalmadı.
Aynı zamanda Boyabat ilçesinde kütüphanesi olmayan köy kalmadı.
Bu makale Boyabat ilçesinin elektrik direklerinde uzunca bir süre asılı olarak kaldı.


 
2007 yılının ocak ayında Yeditepe Üniversitesi Bilgi Sistemleri bölümünde öğretim görevlisi olarak ekim ayından itibaren çalışmaya başlaması uygun görüldü.

Devam eden satırlarda anlatılan nedenden dolayı öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlayamadı. 

2007 yılının nisan ayında, dünyayla rekabet edebilmek hedefi ve amacına yönelik olarak geliştirmekte olduğu

İ.Y.S. (İşletme Yönetim Sistemi) yazılımı,
bir devlet kurumu
olan KOSGEB tarafından, oluşturulan akademisyenler heyetinin değerlendirmesi sonucunda destekleme kararı alındı.


2007 yılının haziran ayında,
ilginç bir tesadüfle,


T.S.K. Akıllı kart projesi olarak da adlandırılan,
dönemin en büyük e-devlet projelerinden birisinin İşletme Yönetim Sistemi yazılımını tamamladığı akşam gözaltına alınmıştır.


Aristo der ki;
“yaşamda tesadüfe tesadüf edilmez.

” Halen kısıtlanmış ölçülerde de olsa
söz konusu projenin uygulama çalışmaları büyük bir özveri ve azimle sürdürülmeye çalışılmaktadır.

Geliştirilen yazılımın en önemli tarafını
bu alanın yabancı yazılımlara kaptırılmamış olması


olarak da belirtmek yanlış olmayacaktır.

2008 yılının Aralık ayında,
Ergenekon adı verilen davadan
ilk kişi olarak tahliye edildi.
Konuyla ilgili diğer ayrıntılar ve haberler internet ve medya ortamında yalan, yanlış ama bolca bulunmaktadır.
Söz konusu davanın yargılama süreci halen (2015 yılı) Yargıtay aşamasındadır. 


2010
 yılında,
yiyecek ve içecek sektörü için

R.Y.S. (Restoran Yönetim Sistemi)
yazılımını tasarladı ve
geliştirme işlemlerini tamamladı.


2011 – 2012
 yıllarında,
gemi acenteleri için sektöre özel, konusunda Türkiye’de ilk ve
tek yazılım olan G.A.O.S. (Gemi Acenteliği Otomasyon Sistemi) yazılımını tasarladı,
geliştirdi ve gerçekleştirdi,.


Söz konusu yazılımın dünya çapında
iki rakibi bulunmaktadır.

2014 yılında,
 dünya çapında dev firmalarla
rekabet etmeyi amaçlayan ve hedefleyen
İ.Y.S. (İşletme Yönetim Sistemi) (ERP yazılımı olarak da adlandırılmaktadır)
yazılımını tasarladı, geliştirdi ve gerçekleştirdi.

2015 Halen kendi kurduğu firma olan DENSAN Elektronik San. Tic. A.Ş. de
Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevlerini yürütmektedir.

DENSAN firması sistem kurmak, yazılım geliştirmek ağırlıklı olmak üzere her türlü
bilgisayar, onarım, altyapı, internet, bilgi işlem ve bilişim hizmetlerini vermektedir.

www.densan.com.tr

Medeni hali: Boşanmış, 2 çocuk babasıdır.

 

2015 “Türkiye ve Yazılım”, “Türkiye’de Yazılım”, “Yazılımın Türkiye’nin
Kalkınmasındaki Yeri” ya da benzeri olarak adlandırılabilecek çalışmasını
hazırlamakla yoğun biçimde uğraşmaktadır.
Neden bunlar olmuş diye sormak isteyen olursa;
1 – Turan YAVUZ’un “Çuvallayan İttifak” kitabının 43. sayfasını okumasını,
2 – Uzun yıllar önce ABD ile yapılmış MARSHALL Anlaşmasını incelemesini,
3 – ABD ile Eğitim konusundaki FULLBRIGHT Anlaşmasını incelemesini öneririm
.

Kaynak: https://www.gaziguder.com/

 
Gazi GÜDER Bey ve Benim Hikayem,

 

Babam Deniz Astsubayıydı

 

Gobimde Gazi beyle beraber çalışmışlardı

 

1970 – 80’li yıllar

 

Ben 1997 yılında İstanbul’a geldim

 

Babam bana Gazi beyin adresi yazılı bir kağıt verdi. İstanbulda bu adresi bul dedi.  

 

Ben bir kaç sefer aradım fakat bulamadım

 

ekmek kavgasındaydım yıllar geçti gitti

 

ben de bilgisayar teknisyeniyim

 

alaylıyım

 

 

Rahmetli Babamın Bana verdiği Gazi Bey’in adresinin yazılı olduğu kağıt 

 

 

Neyse Yıl 2010 olsa gerek Milliyet gazetesinde bir haber okudum Gazi Güder Ergenekondan 18 ay yattı çıktı diye

 

Dedim ya ben bu ismi bir yerden hatırlıyorum ve sonunda hatırladım hala daha o kağıt cüzdanımdaydı ve bu vesile ile ona yazdım yalan olmasın facebooktan yazdım ve ona ulaştım

içerenköyde ki evine gittim. Beni Kırk yıllık dostuymuşum gibi karşıladı

sonrasında Davut Kırca Bey, Ayhan Malkoç Bey , Kenan Atar Bey, Zeynep Hoca ve Alişan Garip, Bülent Yakal, Ali Ersunan Abi ( Kayınbiraderi )  ile tanıştım.
( DENSAN Ekibimiz )

Ben bir denizcilik firmasının bilgi işlemine bakıyorum.( Transbosphor Denizcilik )

 

Gazi Beyi Patronumla tanıştırdım. 

 

Gemi Acentalığı için GAOS adını verdiği bir yazılım geliştirdi fakat yazılımı satamadık geliştiremedik hep ekonomik güçlükler

Kazaskerde bir ofis tuttular kayınbiraderi Ali abiyle beraber oraya da gittim geldim Gazi Beyle çalışma onuruna eriştim. Onun bazı müşterileri vardı bazen ben gider teknik destek verirdim

Davut Bey Askeriyede ki yazılımlarla ilgilenirdi askeri kantin, kamp için yazılmış bir yazılımları  vardı işletme yönetim sistemi IYS

Neyse uzatmayayım sonrasında koptuk hastaneye yatmadan bir kaç gün önce telefonla görüştük buluşacaktık ama olmadı. Keşke Gazi Beyi zamanında bulmuş olsaydım ben inanıyorum beraber güzel işler yapardık.

Yaşamının son zamanlarında tüm zamanını onun görüşü olan

Ülkemizin kurtuluşunu gördüğü
“ MİLLİ YAZILIM “
üzerine ayırmıştı yerel kanallarda programlara katılıyordu. 

“ MİLLİ YAZILIM, TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE’NİN TEMİNATIDIR.” Gazi GÜDER 

Gazi beyle bizim Hikayemiz böyle,
Bu Yazdıklarımızdan sonra

Bakarsınız
Deniz Kuvvetleri
*Yüzbaşısını Unutmaz

Hani Şimdilerde Milli Gemiler
( Milgem ) yapıyorlar ya

bakarsınız bir tanesine
onun adını vererek yaşatırlar.

Bu Dünyadan Bir Gazi GÜDER Geçti 

Yüce Allah Gani Gani Rahmet Eylesin.
Mekanı Cennet olsun. 
Emekli Amiral Türker Ertük Paşanın 
Vefat ettiğinde Onun için yazdığı yazıyı da buraya ekliyorum.

 
Saygılarımla
Cenk ÜNLÜ
 


 

https://denizkartali.com/dunyadan-bir-gazi-guder-gecti-cenk-unlu-yazdi.html
 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1950109 ziyaretçi (4257909 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol