Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İ«İN KOŞANLARIN YERİ***
  Ron POPEIL
 


 
Fascinating facts about Ron Popeil inventor of Veg-O-Matic in 1965. 1965 yılında Matic-O-Veg hakkında Ron Popeil mucit gerçekleri Büyüleyici. Ron Popeil Ron Popeil
Inventor: Mucit: Ron M. Popeil (aka Ron "But Wait!" Popeil) Ron M. Popeil (aka Ron "Ama bekleyin!" Popeil)
Ron Popeil portre nezaket Ronco
Criteria: Kriterler: First to invent. Ilk icat etmek. First to patent. Ilk patent için. First practical. Ilk pratik. Entrepreneur. Girişimci.
Birth: Doğum: May 3, 1935 in New York City New York'ta 1935 3 Mayıs
  Well-known for his direct response marketing company Ronco. Iyi Ronco şirket bilinen için yaptığı doğrudan pazarlama.
Nationality: Milliyet: American Amerikan
Ron "But Wait!" Ron "Ama bekleyin!" Popeil is a multimillionaire. Popeil multimilyoner bir. Over the last 40 years his products have pulled in more than $1 billion at retail. Yıllar boyunca son 40 onun ürünleri perakende milyar fazla 1 $ çekti. He was voted by Self magazine readers as one of the 25 people who have changed the way we eat, drink and think about food. O yemek hakkında düşünmek, içecek ve yemek biz bu şekilde değiştiğini oldu insanlar oylanan tarafından Self okuyucular dergi gibi bir 25 ile. And he's still going strong, his latest product, the Showtime Rotisserie and BBQ--which he invented--going out the door by the thousands every week. ve Barbekü Hafta - Her binlerce o icat - dışarı çıkmak kapıdan gidiyor Ve o hâlâ Rotisserie Showtime, ürün onun son güçlü.
It wasn't always this way, however. Ancak, her zaman böyle değildi. Like many a self-made man, Ron Popeil didn't have a childhood. adam gibi pek çok kendi kendini yetiştirmiş, Ron Popeil çocukluk bir var mı yok. At least not the kind of childhood remembered wistfully as so many of us do when the rigors and responsibilities of adulthood weigh a few hundred pounds more than usual. En az değil çocukluk türlü normalden daha hatırladı özlemle çok çok daha fazla kilo bize ne zorluklarına zaman yüz ve sorumlulukların yetişkinlik az bir tartın. He says he has blotted most of it from memory. O bellek diyor onu en lekelenen var diye.
Born in 1935, he was for all practical purposes orphaned three years later when his parents divorced and he and his brother were shunted to a boarding school in upstate New York. 1935 yılında doğdu York New okulda taşradaki yatılı shunted bir amaçları olduğu için pratik tüm yetim üç yıl sonra alındı kardeşi ve kendisi ve boşandılar ailesi. The one memory of this period is of a Christmas when parents were taking their children home for the holidays. Bu dönemde bellek bir tatil ev için çocuklar onların çekerken anne edildi Noel bir. Ron peered through a window at the long, straight road leading to the school, hoping to see his father's car approach. Ron yaklaşım araba babasının onun okul, umut görmek için yol lider düz, uzun baktı aracılığıyla bir pencere. It never did. Onu yapmadım.
When he was seven, his paternal grandparents rescued Ron and his brother from the school and took them to their home in Florida. yaşına geldiği zaman yedi, Baba tarafından dedesi okul kurtarıldı Ron ve onun kardeşi ve Florida eve onların götürdü. It wasn't much of a rescue. Bu kurtarma bir çok değildi. His grandfather, a Polish immigrant, was dour and sour without any redeeming human qualities. Dedesi, Polonyalı bir göçmen, nitelikleri olan asık suratlı ve insan ekşi olmadan herhangi bir kurtarıcı. At 16, Ron decided to elect the lesser of two evils and went to Chicago to live with his father, Samuel J. Popeil. 16 yaşında, Ron kötülükler iki seçmek daha az karar verdi ve Popeil J. Samuel, babası gitti Chicago canlı ile.
Samuel Popeil was an inventor who sold his inventions to the major stores of the time: Sears, Woolworth's and the like. Samuel Popeil zaman olduğu mağazalar büyük satıldı buluşlarıyla bir mucit: Sears, Woolworth's ve benzerleri. Ron's job was to help him in that endeavor by demonstrating the products to customers in the stores. Ron işi mağazalarında müşterilerine ürünleri göstererek bu çaba içinde ona yardımcı oldu için. The purpose was to persuade the store owners, managers and buyers that customers wanted Popeil gadgets. Amaç gadget'lar Popeil aranıyordu ikna mağaza sahipleri müşterileri olduğunu, alıcılar yöneticileri ve.
"I used to drum up the business and show how easy it was to sell my father's product," Ron says. "Ben ürün canlandırmak için kullanılan iş's babam ve satmak olduğunu göstermek ne kadar kolay," Ron diyor. "The stores would jump on the bandwagon and order product from him." "Mağazaları ondan ürün çoğunluğa ve sipariş atlamak olur."
The turning point in Ron's life came when he took a walk down Chicago's Maxwell Street one day. Ron hayatında dönüm noktası bir gün geldi Street'in Maxwell Chicago zaman o aldı bir yürüyüş aşağı. As he recalls in his autobiography, The Greatest Salesman of the Century: Yüzyıl gibi bir diyor yılında Greatest Salesman otobiyografisinde:
"Maxwell Street was a Chicago tourist attraction, as well as a place to sell goods.... The first time I went there the proverbial light bulb went on over my head. I saw all these people selling product, pocketing money, making sales, and my mind went racing. I can do what they're doing, I thought. But I can do it better than they can. "Maxwell Street başıydım bir Chicago turistik, hem de üzerinde benim gitti ampul ışığı yere satmak gibi bir mal .... ilk atasözü gittim zaman ben. Satış satan ürün verme, para cebe, bütün bu gördüm ve aklımı yarış gitti. Ben yapıyoruz onlar ne, diye düşündüm. Ama ben yapabilirim bunu yapabilirsiniz onlar daha iyi.
"So I gathered up some kitchen products from my father's factory--he sold them to me at wholesale, so he made a full profit--and went down on a Sunday to give it a try. I pushed. I yelled. I hawked. And it worked. I was stuffing money into my pockets, more money than I had ever seen in my life. I didn't have to be poor the rest of my life. Through sales I could escape from poverty and the miserable existence I had with my grandparents. I had lived for 16 years in homes without love, and now I had finally found a form of affection, and a human connection, through sales. "Fabrika Yani babası ürünlerden benim mutfak ben toplanmış kadar bazı - o kar dolu bir yaptı o kadar, toptan satılan onları bana - I. Denemek bir vermek için bir Pazar itti ve. Gittim bağırdı. Aşağı ben hawked . Ve işe yaradı. Hayatta benim içine doldurma para olduğunu gördüğüm vardı benim ben cepler daha para, daha fazla. Ben hayatım geri kalan yoksul olmak zorunda vermedi. satışlar sayesinde ben varlığını sefil olabilir kaçmak yoksulluk ve satış yoluyla bağlantı vardı ile evlerde yıl 16 yaşamıştı ben. dedesi benim olmadan aşk şimdi, ve nihayet buldu ben bir form sevgi ve insan bir.
Note that Ron's father didn't give the boy a break on prices. Samuel J. Popeil was a hard-working man who expected everyone around him to work just as hard and to take the same financial risks he was taking. fiyatlar üzerinde unutmayın Ron kırmak bir çocuk babası vermek değildi. Samuel J. Popeil alarak aynı finansal risklere o idi almak herkes beklenen çalışan adam sert ve çalışmak gibi zor etrafında onu. This was okay with Ron. Bu Ron ile tamam oldu. He didn't expect any special treatment. O tedavisi özel herhangi vermedi bekliyoruz. And he didn't need any, for he found he was a natural salesman. buldu satıcı doğal bir oldu onun için Ve o hiçbir yaptı gerekmez.
When he wasn't selling on Maxwell Street, he was demonstrating and selling his father's products (and some made by other manufacturers) just inside the front door of Woolworth's flagship store, "Woolworth's No. 1," in Chicago. Sokakta ne zaman Maxwell üzerinde satan değil o, o göstermek ve ürünleri satan babasının (ve bazı üreticiler diğer tarafından yapılan) amiral gemisi mağaza Woolworth kapısını hemen içinde ön, 1 numaralı, "Chicago Woolworth". Among his wares were food choppers, shoeshine spray and plastic plant kits. His deal with the manager of that store was simple: In return for demonstration space, the store received 20 percent of the gross. kitleri arasında onun bitki kapları vardı gıda helikopterlere, tamamlama sprey ve plastik: o yöneticisi ile anlaşma. O'nun oldu mağaza basit alan gösteri için ise iade, mağaza brüt yüzde 20 aldı. This was another gold mine for Ron. Bu Ron altın madeni için bir başka oldu. At Woolworth's alone he was making $1,000 a week at a time when the average salary was $500 a month. ayda Woolworth's a 500 ortalama maaş oldu $ zaman zaman yalnız o, hafta yapma 1.000 $ a.
As an independent contractor, Ron was able to get out of Woolworth's in the summer and work the fair circuit. yüklenici olarak bağımsız, Ron devre fuara's Woolworth idi mümkün dışarı almak yaz ve iş. This was another lucrative sales venue for him. Bu ona kârlı satış yeri bir başka idi. More important, he learned salesmanship lessons that he would later put to use in his television commercials. Daha önemli, o reklam onun televizyon öğrenilen satıcılık dersleri kullanmak koymak daha sonra olur. By demonstrating his products in front of real live people who asked silly questions and broached objections, he was able to learn what the silly questions and objections were and build the answers and counter-arguments into his pitch. itirazları broached soru ve aptalca sorular gerçek canlı insanlar By göstererek onun ürünü önünde, o adım onun soru ve aptalca olduğunu edebilmek için ne öğrenmek itirazlar içine cevaplar ve karşı argümanlar inşa edildi ve.
For example, he says, "Before I went on TV with the Chop-O-Matic [precursor to the famous Veg-O-Matic], I spent several weeks selling the product at Woolworth's. After several days of demonstrating the product, I learned what features consumers were particularly interested in and what kind of questions they would ask." Örneğin, diyor, "] Önce Matic-O-[habercisi için ünlü Veg I-O gitti TV ile Chop-Matic, ben evinde Woolworth ürün satan hafta boyunca çeşitli. Ben ürünü gösteren gün sonra birkaç isteyeceğini öğrendiklerini ne tüketicilerin özellikleri özellikle ilgi soru tür ve ne. "
Working Woolworth's, Maxwell Street and the fairs, Popeil was raking in huge amounts of money. Çalışma Woolworth's, Maxwell Caddesi ve fuarlar, Popeil para miktarında büyük yan yatan oldu. But he got to wondering how long it could last. Ama o son verebilir bu ne kadar var merak etmek. His entire income was dependent on him selling day after day. Onun tüm geliri günden güne edildi satan ona bağlıdır. What if--God forbid!--something happened to prevent him from pitching products at Woolworth's? Ne olur - Allah korusun - bir şey Woolworth de ürün yunuslama onu engellemeye oldu? A long-term illness, maybe. What then? uzun süreli hastalık, belki bir. O zaman ne olacak? Back to poverty. Geri yoksulluk.
His success as an in-person pitchman was at its zenith in the mid-'50s. kişi işportacı-Onun başarısı olarak bir de 50'li-orta idi de zirveye. To extend the metaphor, television was just starting its rise to stellar heights. metafor için uzatmak, televizyon yükseklikleri oldu yıldız yükselmeye bu sadece başlangıç. Ron was intrigued by the medium. Ron orta olmuştur çekmiştin. "In those days," he says, "you could advertise empty boxes on TV and sell them." "Günlerde bu," diyor, "sen-ebil TV kutuları boş reklam ve bunları satmak."
Popeil found he could produce a 60-second commercial for $500 at WFLA, a Tampa, Fla. television station, and did so. Popeil, o istasyon televizyon, Tampa, Fla WFLA 500 $ olabilir üreten 60 saniyelik ticari bulundu ve bu yüzden yaptı. Actually, he produced four commercials--30 seconds, 60 seconds, 90 seconds and 120, a habit he got into over the years with all his short-form advertising. tüm kısa reklam-form ile Aslında, o üretilen dört reklam - 30 saniye, 60 saniye üzerinden yıllar girdi alışkanlık diye bir, 90 saniye ve 120.
"We always had a philosophy that, whether we need it or not, [we] do a two-minute commercial," he says. "Biz her zaman felsefe vardı bir dakika ticari iki] bir biz mi biz [gerek o ya da değil," diyor. "Even in those days, two minutes was hard to come by, but we always did all of them at one time for economic reasons." "O günlerde bile, iki dakika gelmek zor, ama biz her zaman nedenlerle ekonomik zamanı biri onlara faydası yoktu hepsi."
His first television product was the Ronco Spray Gun. Ilk televizyon ürün Gun oldu Ronco Sprey. The spray gun was one of the few products Popeil has sold over the years that wasn't invented by either his father or himself. Tabanca kendisi veya babası tarafından ya onun icat etti değildi yıl bir sattı ve birkaç ürün Popeil. Basically, it was a garden hose nozzle with a chamber in the handle for tablets of soap or wax or weed killer or fertilizer or insecticide or.... "Of course, the tablets would run out," he says, "and I was in the razor blade business, the business of selling tablets." Temel olarak, bu .... gübre veya böcek ilacı veya veya yabancı ot öldürücü veya idi mum veya sabun bir bahçe hortumu ağızlı bir odasında ele için tablet "tükendi Elbette, olur tablet," diyor, "ben oldu tabletlerde jilet iş satan iş. " A real plus for any product. için ürüne artı bir gerçek.
Although the commercial was produced in Florida, Popeil ran the spot on small stations in Illinois and Wisconsin, near Chicago, to save on shipping costs. Florida da üretildi ticari, Popeil maliyetlerinden tasarruf nakliye Chicago yakınlarındaki istasyonlarda Illinois ve Wisconsin küçük spot on koştu. The commercial was a great success, and Popeil was on his way to being one of the first people other than a network president to make millions of dollars from the medium. Ticari başarı büyük ve Popeil orta dolardan milyonlarca yapmaktı onun cumhurbaşkanı tek yolu olan ağ bir başka kişi ilk.
From the Ronco Spray Gun, Popeil moved on to using television to market several of his father's inventions. Silah From Ronco Sprey, Popeil icatlar babası birkaç pazara televizyon taşındı üzerinde kullanarak. The first of these was the Chop-O-Matic, and this product would also institute a practice Ron has continued to this day: the unscripted presentation. Bunlardan ilki ve Chop-O-Matic, ve bu ürünün gün olur bu devam da vardır Ron uygulama Enstitünün: önceden yazılmamış sunumu. Because he had demonstrated this product at Woolworth's and had refined the pitch, Popeil didn't write a script for the commercial. ve Çünkü's Woolworth ürün de bu vardı gösterdiği o perde vardı rafine, Popeil ticari bir senaryo yazmak vermedi. As he says, "Why bother? If I've been chopping away for 10 hours a day, giving the same pitch over and over again, refining it a little bit each time, why would I need a script?" , Dediği gibi o "Neden rahatsız? Script Eğer gerekirse, ben niçin bit her zaman çok az bir, rafine tekrar defalarca adım aynı ben been doğrama uzak için 10 saatlik bir gün vererek,?" Of all his father's products sold over television, this was the greatest success. televizyon babasının ürünlerinin satıldığı üzerindeki tüm ki, bu başarı büyük.
Success or not, Popeil was still selling in person at fairs and in the stores. Başarı ya da değil, Popeil mağazaları olduğunu ve satış hala fuarlara kişi de. It took some time for him to wean himself away from those venues. Bu mekanları gelenler götürdü kendisini vazgeçirmek ona biraz zaman. By the early '60s he was selling products exclusively over television. 60'lı olarak erken yaşlarda, televizyon üzerinden sadece satan ürünler oldu. He and his father became wealthy from sales of kitchen gadgets that have become household words: Dial-O-Matic, Veg-O-Matic, Mince-O-Matic. -O-Matic Matic-O-Matic Kıyma,-O Veg-Dial O ve babası oldu varlıklı gelen satış mutfak aletleri var olmak ev kelimeler:. In 1964, Ronco pulled in $200,000 in sales. 1964 yılında Ronco satış çekti 200.000 $. In 1968, the company's revenues were $8.8 million. 1968 yılında şirketin gelirleri milyon $ 8,8 idi.
Popeil is one of those rare survivors who's built up and amazing fortune, lost it and made a remarkable comeback. Popeil, servet şaşırtıcı inşa up ve kişinin hayatta kalan nadir edilenlerin kaybettim ve dönüş yaptı dikkate değer. The story goes a little something like this. Öykü bu küçük bir şey gibi gidiyor. The decade of the 1960s was the Golden Age of initial public offerings. 1960'ların on teklifiyle halka Yaş oldu Altın. Ronco Teleproducts (just "Ronco"--"Ron's Company" wasn't expressive enough) got on that train in 1969. Ronco Teleproducts (sadece "Ronco" - "Ron's Company" yeterince etkileyici değildi) 1969 yılında o trene bindiler. Popeil's personal net worth went up by more than a million dollars overnight. Popeil kullanıcısının kişisel net değeri bir gecede dolar milyon gitti daha yukarı tarafından daha.
The company continued doing business as usual throughout the '70s and early '80s. Şirket 80'lerin başında ve 70'lerin boyunca devam iş yaparken her zamanki gibi. Then disaster struck. Sonra felaket vurdu. An Illinois bank keeled over, and Ronco's bank didn't want to follow suit, so it called in all the company's notes. Bir Illinois banka ve üzerinde karinalı Ronco banka davayı takip etmek istemiyordu, bu yüzden notlar adı verilen tüm şirket. Ronco couldn't cover them, so the bank took over the company's assets. Ronco varlıklar şirketi üzerinden yapamadı kapak aldı banka onlara, bu yüzden. Now Popeil didn't have a company or any products to sell through that company. Şimdi Popeil şirketiniz üzerinden yaptım henüz bir şirket satmak ürünleri ya da herhangi bir.
But he did have his personal fortune. Ama servet kişisel yaptım var onun. When the bank prepared to auction off Ronco, he offered $2 million to buy it back. Ronco zaman açık artırmaya hazır banka, o geri almak o milyon 2 teklif $. The bank said, "Thanks, but no thanks," and held its auction. Banka "dedi," Teşekkürler, ama hayır, teşekkür ve açık artırma düzenlenecek olan. The aggregate bid came to $1.2 million. Toplam teklif milyon 1,2 geldi dolar. The bank said, "Uh, Ron, does your offer still stand?" Banka "? Dedi," Ah, teklif Ron, yok sen hala ayakta It did, and he bought his company back and put it back on its feet. Yaptım ve o da geri aldım onun şirket ve ayakları sırtını koymak onu.
At 52, Popeil went into semi-retirement and left most of the arduous operating tasks of Ronco to others. 52 At, Popeil emeklilik gitti içine yarı ve başkalarına Ronco zorlu işletim görevlerin çoğunu bıraktı. He kept his hand in, however, and invented the Electric Food Dehydrator. O da, ancak eli tuttu ve Dehydrator icat Elektrik Gıda. This product brought him back into more active marketing in 1991, when Fingerhut asked him to help sell it. Bu ürünü yardım satmak Fingerhut sordu ona 1991 yılında getirilen pazarlama aktif daha geri onu.
During his semi-retirement Popeil was asked to join the board of directors of Mirage Resorts by the chairman, Stephen Wynn, who is one of his heroes. "Steve Wynn is truly a marketing genius," Ron says. emeklilik sırasında onun yarı Popeil kahramanlar onun biridir, Wynn Stephen başkanı, yönetim Mirage Resorts olmuştur kurulu katılmak istedi "dedi. Steve Wynn dahi gerçekten bir pazarlama," Ron diyor. "I don't know of too many other marketers who would fit in his shoes." "Ben ayakkabı onun uyan diğer pazarlamacılar istiyorsunuz yapmak pek de değil biliyorum."
Today Popeil is still somewhat semi-retired, and he's still on the Mirage board, but he does find time to indulge in his favorite passtime of fishing. Whenever he can, he takes his boat, called Popeil Pocket Fisherman, from its slip at Oxnard, Calif. and goes after the big ones off the Ventura County shoreline. Bugün Popeil emekli hala biraz yarı ve o yönetim kurulu Mirage's hala, ama balıkçılık passtime favori onun içinde zaman şımartmak bulur. Oxnard zaman o olabilir, onun o alır tekne de, gelen onun kayma Balıkçısı Popeil Pocket denilen, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde ve kıyı İlçe kapalı Ventura olanlar gider sonra büyük. "The water's clean," he explains, "and I only attempt to catch fish I can eat." Beyond that, "You get away from the phone, and it's something I enjoy a great deal." "Su temiz" diye açıklıyor "ve ben sadece. Yiyebilir ben girişimi yakalamak için balık" Bunun ötesinde, "Sen telefon aldığım uzak ve bu anlaşma harika bir şey tadını çıkarın."
Ronco, now based in Chatsworth, Calif., is more than just Ronco. , California'da Ronco Chatsworth, şimdi temelli, Ronco sadece fazla. "We have a bunch of companies," Ron says. "Biz şirket demet bir var," Ron diyor. "We have Ronco Inventions, Popeil Inventions.... We really play on both names. It would be foolish not to." Altogether, these companies have 165 people on the payroll, people who run the business and help him get new ideas off the ground. Elimizdeki "Ronco Buluşlar, Popeil Buluşlar .... Biz gerçekten isimleri de oynamaktan gör. It olmamak aptalca olurdu. Toplamda", bu şirketlerin bordro üzerinde insanlar var 165, kapalı insanlar çalıştırmak iş fikirleri ve yeni ona yardım zemin.
Quality is one reason Popeil prefers to sell only items he has developed. Kalite geliştirilen o has ürünleri yalnızca satmak tercih bir Popeil sebep. "I'm an inventor first and a marketer second," he says. "Other people in our business take the spaghetti approach. They throw a lot of stuff against the wall and hope something sticks. The failure rate is dependent solely on what you're throwing up against the wall. I don't operate that way. I'm willing to make a serious investment in an idea and take two to two and one-half years of my life to create it, to get behind it and understand it and take it to the marketplace." "Ben ikinci bir pazarlamacı ilk kulüpler bir mucit," diyor. Işimizi daha "Diğer bir yaklaşım spagetti. Onlar bir şey ve umut duvara karşı atmak bir sürü şeyler yapışır. Başarısızlık oranı yalnızca bir bağımlı ne duvara karşı atma 'yeniden. Ben bu şekilde faaliyet yapmak değil. Ben ve yatırım yapmak ciddi bir üzereyim istekli bir yaşam oluşturmak için benim bir buçuk yıl ve iki iki almak ve fikir arkasında almak için, bu bunu anlamak ve pazar için alabilseydim. "


                Sales Genius, Inventor, Mr. Ron POPEİL.

   
Very interesting life I watched on tv.

   
May I have permission. Fight of my life I would like to add my website.

  
Bird question.
- How should we arrange the balance of life.
- What should be the correct target for life.

Waiting for your response hurry.

Regards.


Abdurrahim BARIN
www.hiziracil.tr.gg
Istanbul Turkey
 


 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1992832 ziyaretçi (4345620 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi Łcretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
‹cretsiz kaydol