Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İ«İN KOŞANLARIN YERİ***
  RİFAT HISARCIKLIOGLU .TOBB
 


M. RİFAT HISARCIKLIOGLU
TOBB,Rıfat Hisarcıklıoğlu
M. Rıfat HİSARCIKLIOĞLU
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Haberin Eklendiği Tarih-Saat: 19 Mart 2012 Pazartesi 05:53
TOBB,Rıfat Hisarcıklıoğlu
M.Rifat Hisarcıklıoğlu, 365 Oda ve Borsayı kapsayan, Türkiye’nin kar amacı gütmeyen en büyük iş kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Başkanıdır.
5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile yasal zemini belirlenmiş olan TOBB, 1,3 milyon işletmenin tek temsilcisi ve Türkiye’nin tüm bölgelerinden değişik sektörlerde ve büyük-küçük tüm ölçekten firmaların oluşturduğu üye ağıyla en etkili meslek üst kuruluşu konumundadır.
Evli ve 3 çocuk babası olan M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 22 Kasım 1955’te Ankara’da doğmuştur. Aslen Kayseri’lidir. Liseyi Ankara TED Koleji’nde bitirdikten sonra, lisans öğrenimini Ankara Gazi Üniversitesi İktisat ve İşletme Bölümü’nde tamamlamıştır.
Lisans öğretiminin ardından, Hisarcıklıoğlu, özel sektörde profesyonel hayatına başlamış olup, halen yapı malzemeleri, inşaat, ihracat-ithalat, tarım, yatırımlar, arazi ıslahı, gıda ve otomotiv sektörü gibi alanlarda faaliyet gösteren Eskihisar Şirketler Grubunun Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir. Seçkin bir işadamı olarak sürdürdüğü profesyonel kariyerinin yanı sıra, Hisarcıklıoğlu, 1990 yılında Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyeliğine seçilmiştir ve bu görevini halen sürdürmektedir. Ayrıca hali hazırda yine ATO’da Genel Kurul Delegeliği görevini yürütmektedir.
Hisarcıklıoğlu, bir yıl süren TOBB Başkan Yardımcılığı görevinin ardından, 26 Haziran 2001 tarihinde yapılan seçimlerde Birliğe Başkan olarak göreve gelmiş ve ardından Mayıs 2002 tarihinde yapılan seçimlerde 2005 yılına kadar tekrar Başkanlık görevine devam etmesi istenmiştir. Türk Özel Sektörü’nün lideri olarak üstün bir performans sergileyen Hisarcıklıoğlu, 2009 yılında da üçüncü kez Başkan seçilmiştir.
Ağustos 2001 yılından bu yana, M. Rifat Hisarcıklıoğlu, dünya çapında yaygın iş konseyleri aracılığıyla Türkiye’nin dış ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara katkıda bulunmayı amaçlayan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) Başkanlığını da yürütmektedir. DEİK, ülke yararını gözeterek, uluslararası ekonomik ve ticari aktivitelerin geliştirilmesinde ve iş fırsatlarının en iyi şekilde değerlendirilmesinde ülkemiz iş dünyasına, kendi şemsiyesi altında kurulmuş 103 ikili İş Konseyi ve 2 de Sektörel Konsey olmak üzere toplamda 96 Konsey ile destek olmaktadır. Hisarcıklıoğlu ayrıca, DEİK çatısı altındaki, dünyanın farklı ülkelerinde faaliyet göstermekte olan Türk girişimcilerini tek çatı altında toplamayı hedefleyen Dünya Türk İş Konseyi’nin (DTİK) de Başkanıdır.
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının insan kaynakları kalitesini yükseltmek, akademi ve özel sektör işbirliğini oluşturarak eğitim dünyasına ışık tutmak amacıyla, Temmuz 2003 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin kurulmasına öncülük etmiştir.
Üniversite, 21. yüzyılın liderlerini yetiştirmek, sentez yeteneğini ve disiplinler arası çalışma kabiliyetini, girişimci ruh ile harmanlayabilecek yaratıcı kişilikler yetiştirmek için bilim ve teknoloji ile idari ve sosyal bilimler alanlarında yoğunlaşmaktadır. Bugün TOBB ETÜ, Türkiye’deki üniversiteler arasında “en çok tercih edilen” üniversite konumundadır.
Yine bir TOBB-ETÜ kuruluşu olan, Türkiye Odalar ve Borsalar Eğitim ve Kültür Vakfı’nın (TOBEV) hem Mütevelli Heyeti Başkanı hem de Yönetim Kurulu Başkanıdır.
Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin, kültürel mirasını, Türk dilini, kültürünü ve sanatını tanıtmak, diğer ülkeler ile dostluğunu geliştirmek, kültürel alışverişini artırmak gibi temel hedefleri esas alarak kurulan Yunus Emre Vakfı’nın, Mütevelli Heyet Üyeliğini 2008 yılından beri yürütmektedir.
Ayrıca, politika üreten bir kuruma duyulan ihtiyacı karşılamak amacıyla, Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de bir ilk olan düşünce kuruluşu (think-tank) oluşturulmasına öncülük etmiştir. Bunun yanı sıra kendisi, ekonomi, yönetişim, strateji ve dış politika çalışmalarını yürüten Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) hem Mütevelli Heyeti Başkanlığını hem de Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır.
Katılımcı yaklaşımla Türk iş adamlarının görüşlerini alarak, ekonomik konularda önceliklerin belirlenmesi için M.Rifat Hisarcıklıoğlu, Bakanlıkları, TOBB’u ve ilgili özel sektör kuruluşlarından temsilcileri bir araya getiren, Ekonomik Sorunları Değerlendirme Kurulu’nun (ESDK) kuruluşuna önayak olmuştur.
ESDK, Türk iş dünyasında yaşanan sorunları ve engelleri değerlendirerek özel sektör dinamizmine önemli bir katkıda bulunmayı ve Türk ekonomisinin iç ve dış pazara uyum yeteneğini arttırmayı hedeflemektedir.  
Türk özel sektörünü temsil eden M. Rifat Hisarcıklıoğlu, aynı zamanda Sayın Başbakanın başkanlığını yürüttüğü Ekonomik ve Sosyal Konsey’e üyedir. Ekonomik ve Sosyal Konsey, muhtelif sosyoekonomik grupları içine alan, bu gruplar ile hükümet arasında işbirliği ve iletişim mekanizması olarak çalışan bir diyalog platformudur.
Kendisi aynı zamanda; Tesisat, İnşaat ve Sanayi Malzemecileri Danışma Kurulu Üyesi’dir.
Bir ülkenin gelişiminde ticaret ve sanayi kadar bilim ve teknolojinin rolünün de çok önemli olduğuna inanan Hisarcıklıoğlu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK), Bilim ve Teknik Yüksek Kurulu Üyesidir.
Bu bilinçle, M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun Başkanlığı sırasında, TOBB, sadece yurtiçinde değil uluslararası alanda da Türk iş dünyasının en aktif ve en etkili çatı kuruluşu olmuştur.
Haydi Kızlar Okula” kampanyasının önemli destekçilerinden olan, başarılı iş yaşamının yanı sıra sosyal sorumluluklarını da hiçbir zaman geri plana itmeyen Hisarcıklıoğlu, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Yüksek Danışma Kurulu Üyesidir.
TOBB, dikkat çeken profili ve çağdaş anlayışı ile uluslararası ilişkiler ve küresel iş dünyasında aktif bir rol oynamaktadır. Bu anlamda, M. Rifat Hisarcıklıoğlu Türk iş dünyasının küresel ekonomiye entegrasyonunda ve rekabet gücünün artırılmasında geniş bir yelpazede sorumluluk taşımaktadır.
M.Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Birliği ile Türkiye’nin örgütlü sivil toplum temsilcilerini bir araya getiren bir oluşum olan Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi’nin (KİK), Komite Üyesidir.
Hisarcıklıoğlu, aynı zamanda Eylül 2001 yılından bu yana Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi (ICC Turkey) Başkanlığını ve Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Genel Konsey Üyeliğini yürütmektedir.
Yeni bir Başlangıç için Ortaklar – Türkiye”, ABD ikili ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine somut projelerle katkı sağlamak amacıyla kurulan yapının, Türkiye Başkanlığı’nı M.Rifat Hisarcıklıoğlu (2011-2016) yürütmektedir. ABD kanadı Başkanlığı’nı ise, ABD Eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright yapmaktadır.
ABD-Türkiye ikili ilişkilerinin önemini dikkate alan TOBB ve Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi (CSIS) tarafından CSIS-TOBBABD-Türk Temas Grubu (CUTCG), Haziran 2003 yılında Washington’da kurulmuştur. M. Rifat Hisarcıklıoğlu, bu grubun Eşbaşkanlığını yürütmektedir.
Filistin, İsrail ve Türkiye arasında üçlü ekonomik işbirliği için daimi bir diyalog mekanizması oluşturulması amacıyla TOBB girişimleri ile kurulan Ankara Forumu’nun Başkanlığını yürütmekte olan Hisarcıklıoğlu, söz konusu Forum’un ilk toplantısının da 27 Nisan 2005 yılında Ankara’da yapılması hususunda etkin bir rol oynamıştır. 2009 yılına kadar bu toplantıyı müteakip yedi toplantı daha gerçekleştirilmiştir.
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Pakistan, Afganistan ve Türkiye arasında, güçlü bir ekonomik işbirliğini başlatan ve inşa eden bir diğer platform olan İstanbul Forumu’nun da Başkanlığını yürütmektedir. Forum’un ilk toplantısı 26 Ekim 2007 yılında, diğerleri ise sırasıyla 28 Ocak 2008, 4 Aralık 2008 ve en son olarak 27 Ocak 2010 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.
Türkiye’nin ekonomik ve sosyal yaşantısına olan derin yaklaşımından ve duyarlılığından dolayı, Hisarcıklıoğlu çeşitli ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarında sorumluluk almaktadır.
Güçlü bir uluslararası misyona sahip olmasından dolayı, dünyadan ve uluslararası iş örgütlerinden meslektaşları ile sıkı ilişkiler içindedir. Hisarcıklıoğlu, birçok uluslararası iş örgütünde önemli görevler üstlenmiştir. Bunlardan bazıları;
Avrupa Odalar Birliği (EUROCHAMBRES) Başkan Yardımcılığı, 2009-…
 • Balkan Odalar Birliği (ABC) Başkanlığı, 2007-2008
 • Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası (EİT TSO) Başkanlığı, 2007-2010
 • CACCI – Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, 2010 - …
 • İslam Ticaret ve Sanayi Odası (ICCI) Başkan Yardımcılığı, 2009 - …
 • Türk Afrika Odası (TAC) Eş Başkanlığı, 2008 - …
 • D-8 Ticaret Odaları Federasyonu, İcra Heyeti Üyeliği, 2001 - …
 • Karadeniz Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği, İcra Kurulu Üyeliği, 2001 - …
Hisarcıklıoğlu, birçok ülke ve seçkin örgüt tarafından da ödüle layık görülmüştür. Bunlardan bazıları;
 • Avusturya Büyük Altın Liyakat Nişanı
 • İtalya Devlet Nişanı
 • Moğolistan İlham Nişanı
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi Fahri Doktorası
 • İzmir Ekonomi Üniversitesi Fahri Doktorası
 • Fransız Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Onur Nişanı
 • Romanya Ticaret ve Sanayi Odası Onursal Üyeliği
 • Gürcistan Ticaret ve Sanayi Odası Onur Nişanı
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Katkı Sertifikası
 • “Popular Science” Dergisi “Özel Bilim Ödülü”
 • Romanya Ticaret ve Sanayi Odası “Yılın İşadamı Ödülü”
 • Sosyal Bilimler Lisesi Bilim ve Teknoloji Kulübü “Yılın Sosyal Bilimcisi Ödülü”
 • Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) Onur Ödülü
 • Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı tarafından verilen Üstün Hizmet Ödülü
 • İslam Ticaret ve Sanayi Odası Üstün Hizmet Ödülü
 • Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı tarafından verilen Takdir Ödülü
 • Türk-Amerikan İşadamları Derneği Onursal Üyeliği
 • Economist Dergisi “Sivil Toplum Örnek Ödülü”
 • Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneği “Turgut Özal Ekonomi Ödülü”
 • Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası Şeref Madalyası 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1992456 ziyaretçi (4343540 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi Łcretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
‹cretsiz kaydol