Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İ«İN KOŞANLARIN YERİ***
  Rekabet Kurumu Bşk.Yazılarım
  

Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI
Rekabet Kurumu Başkanı

1953 Kayseri/Yahyalı doğumlu olan Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI, Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, 1977 yılında, Milli Eğitim Bakanlığı Finansman ve Proje Müdürlüğü’nde bir süre görev yaptı ve aynı yıl mezun olduğu fakülteye araştırma görevlisi olarak intisap etti. 1981 yılında, Prof. Dr. Cumhur Ferman yönetiminde doktorasını tamamlayan Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI, 1982-1995 yılları arasında Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Öğretim Üyeliği yaptı. “Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı”nda, 1982’de Yardımcı Doçent, 1987 yılında Doçent ve 1994 yılında da Profesör unvanını alan KALDIRIMCI, Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerinde bulundu. 
Öğretim üyeliğinin yanı sıra çeşitli sivil toplum örgütlerinde üye ve yönetici olarak çalışan Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI, yine çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarında, eğitim programlarının tasarım ve uygulamalarında görev aldı, zaman zaman yönetim danışmanlığı yaptı. 
1995-1999 yılları arasında, 20. Dönem Kayseri Milletvekili olarak bulunan Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI, görevi süresince Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği yaptı. 27.3.2003 tarihinde Rekabet Kurulu Üyeliğine atanan KALDIRIMCI, Kasım 2007’de Rekabet Kurumu Başkanlığı’na atandı ve Mart 2009 tarihi itibariyle görevini tamamladı. 7.4.2009 tarihinde TOBB kontenjanından ikinci dönem üyelik görevine yeniden başlayan Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI, bir süre vekâlet ettikten sonra, 2009 yıl sonu itibariyle ikinci kez Kurum Başkanı olarak görevlendirildi.
Örgütsel Davranış, İşletme Yönetimi, Yönetime Katılma, Yönetici Eğitimi ve İşletme Politikası alanlarında makaleleri, araştırma ve incelemeleri bulunan Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI, evli ve 3 çocuk babasıdır.

SN BŞK.
2010 YILINDAKİ YAZIMIZI İNCELEYİP,
ULAŞTIRMA BAK.LIĞINA GÖNDERMEYE
DEĞER BULMUŞTUNUZ.

2013 YAZIMIZDA, 
4 BELGE -RAPOR-KANITLARLA
YAPTIĞIMIZ,
MÜRACAATIMIZIN
,
!!!   HER NEDENSE !!!

İNCELEME DIŞI BIRAKILMASINI,


- RAPOR VE BELGELERLE KANITILI--

ÜLKEMİZ KAYNAKLARI SAVURGANLIĞI
İNSANIMIZIN YETKİLİLERLE SOYULMASINI
ALINTERİ GASBINA 
UĞRAYAN ESNAFIMIZN YOK EDİLMESİNİ

AYNI DÜNYA GÖRÜŞÜNE SAHİP 
İNSANLAR OLARAK,
DEĞERLENDİRMEYİ,
 ***KUL HAKKI,***
***YÖNETİCİ SORUMLULUKLARI***
AÇILARINDAN

ÖNCE VİCDANINIZA ,
SONRA ,YÜCE ALLAHA

HAVALE EDİYORUZ.Sn.Bşk.
Muhterem Hocam

Hayırlı günler

2010 Yılındaki yazımda 

görevinizi kutlamış,

bulunduğunuz kurumun, Özellikle, biz inananlar olarak,

hayati öneme sahip, ve bir okadar  vebal yüklü olduğununu 

belirterek,

Ağır yükünüz için DUA ediyoruz demiştik.

geçen süre içinde olan çalışmalarımızla ilgili

biraz  dertleşmek isterim HOCAM.Anayasa'nın 167nci maddesi, "Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır, 
piyasalarda fiili veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önler" demektedir.
Sağlıklı piyasaların oluşması, girişimcilerin özendirilmesi, 
* BELGELERLE TAM AKSİ*
sınırlı ülke kaynaklarının etkin dağılımı ve bunların
 en verimli bir şekilde kullanımını temineni anaysal bir zorunluluk olarak belirler.
* YILLIK MİYAR DOLARLIK İTHAL SAVURGANLIĞI
Ticari faaliyete katılanlar arasındaki rekabet,
*REKABET DOLAYLI ENGELLENİYOR
daha verimli üretim ve işletmeciliği beraberinde getirirken,
*VERİMSİZ-KANUNSUZLUĞA NEDEN OLUYOR
 daha az kaynak kullanılmasını, 
*DAHA FAZLA KAYNAK İSRAFI*
daha az maliyetle üretim yapılmasını, 
*DAHA FAZLA -YAPAY-MALİYET*
 Bu da daha kaliteli mal ve hizmeti
 daha ucuza alabilme fırsatının doğması,
*DAHA PAHALI*
 böylece tüketicilerin
 ve toplumun tümünün
* VATANDAŞA YAPAY PAHALILIK-
 refah düzeyinin artması sonucunu doğuracaktır.
*BİRKAÇ ŞAHSIN HAKSIZ -FAHİŞ KARI2010 yılındaki  Belgesiz müracaatım, ulaştırma bakanlığına gönderilmeye değer bulunmuştu.

2013  te  belge ve kanıtlarla sorunu net  ortaya koyan müracaatımız,
reddedilmiştir.

Aynı dünya görüşüne sahip inananlar olarak;

-Mağdur insanlarımız,

-göz göre göre,yetkililerin  gözleri önünde,
-yasalar durdurularak,
ekonomik olarak ,canlı canlı ,
öldürülen İstanbul servis esnafının 

kul hakkı, vebali;

yönetici vebali   açılarından
değerlendirmeyi,  önce size,
sonra
Hesap gününün sahibi
ALLAH a bırakıyorum.

Saygılarımla HOCAM.


Abdurrahim BARIN
Gn.Bşk.
Ulaş İş Sendikası
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sayı  ::  2013/18
Konu  :
Ülkemizde 1985 yılından itibaren Başta Büyükşehirler Belediyeleri olmak üzere 
.Bakanlar kurulu  kararı ile Servis Araç Yasası uygulanmaktadır.
 
İstanbulda ise İBB   halen Yasayı Uygulamamaktadır.
Gerekçe olarak ,İçİşl.Bak.lığına yazılan   yazıda 
-Gerekli Görümüyorum- Sorun Yok - demektedir.
 
 
İst.B.B. Meclis Esnaf.Koms. Bşk. İse Sorunlar var Demektedir
Rapor  aşağıda olup  özetle şöyledir..
.
 
Yasanın Uygulanmamasının,Aracı işletmecilerin ,ÇalıştırdıklarıEsnafa karşı 
,Haksız Rekabet ve Kazanca neden olduğu,
Aynı yasasızlıktan yararlanan işletmecilerin ; Esnafın istekleri dışında,
 İki ithal marka  Üç yaş araç alma şarrtı  , vb dayatmalrarı,,
Kaynak israfına neden olmaktadır demektedir,
 
İTÜ.RaporuAşağıda olup, Emyetli taşıma KM.kıstası Üzerinden 
Bir Milyon Km.olması şeklinde görrüşü vardır
 
 
İst.BB ise ,bir başka yazısında 
Yeni araç Maliyetini- AZ Km.-TEK İŞ   neden göstererek,
Taşıma tarifesini  yüksek tutulduğunu ileri sürmektedir.
 
Aynı İBB  Bir Diğer yazısında, Yukardaki yazısısıyla ZIT
İstanbulda Servis Araçları  FAZLA  KM - En AZ  iki  İŞ yapar  demektedir.
 
 
 
Danıştay 8.Da..Kararıda Yasanın Uygulanması Yönündedir
 
Ulş.Denz. Bak.lığı genelgesiyle Okul taşıtları il içinde çalışabilmekteler.
.Başka kazaçları bulunmamaktadır.
 
 
Sonuç olarak  İstanbulda Yasanın uygulanmamasıyla,,
İstanbullu- Esnaf -Ülke zarar görmektedir.
 
 
 
İstanbullu Öğrenciler  Ankara İzmir Adana Konya vb Şehirlerden
 İst.BB Tarifesiyle Pahalı taşınmakta,
 İki marka- Üç yaş araç israfı olmakta
Bell firmalar  haksız kazançlar elde etmekte
İst.Servis Esnafı maddi manevi mağdur olmaktadır
 
 
İSTEM.
 
Anayasanın 167 nci Md.
R.K. 4054say.Kan.- 4; 6;56  Md.leri açısından 
İncelenmesi  ve gereği için
saygılarımızla arz ederiz.
 
 
 
 
 
Abdurrahim BARIN
Gn.Bşk.
Ulaş İş Sendikası
 
 
 
 
 
 
 
EKLER 
**************************************
 
 
 
 
  İBB BİLİRKİŞİ RAPORU 1.jpg
273K    
  İBB BİLİRKİŞİ RAPORU 2.jpg
427K   
  İBB BİLİRKİŞİ RAPORU 3.jpg
298K   r  
İBB SERVİS ADET YAPMA ADEDİ 1.jpg İBB SERVİS ADET YAPMA ADEDİ 1.jpg
154K   
İBB SERVİS YAPMA ADEDİ  2.jpg İBB SERVİS YAPMA ADEDİ 2.jpg
218K  
İBB SERVİS YAPMA ADEDİ 3.jpg İBB SERVİS YAPMA ADEDİ 3.jpg
220K 
  İTÜ TEKNİK RAPOR 2.jpg
283K   r  
  İTÜ TEKNİK RAPOR 3.jpg
289K    
İTÜ TEKNİK RAPOR 1.jpg İTÜ TEKNİK RAPOR 1.jpg
116K    
İBB CEVABI.png İBB CEVABI.png
40K     
Danıştay 8. Daire Kararı.docx Danıştay 8. Daire Kararı.docx
16K   Görüntüle   
Mehmet ŞANDIR.docx Mehmet ŞANDIR.docx
16K   Görüntüle    
Sinan Aygün.pdf Sinan Aygün.pdf
91K   Görüntüle   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anayasa'nın 167nci maddesi, "Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır, 
piyasalarda fiili veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önler" demektedir.
Sağlıklı piyasaların oluşması, girişimcilerin özendirilmesi, 
sınırlı ülke kaynaklarının etkin dağılımı ve bunların
 en verimli bir şekilde kullanımını temineni anaysal bir zorunluluk olarak belirler.
 
Ticari faaliyete katılanlar arasındaki rekabet,
 daha verimli üretim ve işletmeciliği beraberinde getirirken,
 daha az kaynak kullanılmasını, 
daha az maliyetle üretim yapılmasını, 
 Bu da daha kaliteli mal ve hizmeti
 daha ucuza alabilme fırsatının doğması,
 böylece tüketicilerin
 ve toplumun tümünün
 refah düzeyinin artması sonucunu doğuracaktır.


Rekabeti engelleyici anlaşma, belirli mal veya hizmet piyasasında teşebbüslerin aralarında yaptıkları gizli veya açık anlaşmalarla rekabeti sınırlamalarını ifade eder. Geçerlilik koşullarına uymasa bile tarafların kendilerini bağlı hissettikleri her türlü uzlaşma ya da uyuşma olarak da tanımlanabilen anlaşmanın sözlü ya da yazılı olmasının önemi yoktur. 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinde bu tür anlaşmaların hukuka aykırı olduğu belirtilerek yasaklanmıştır.

Anılan yasağa uyulmaması halinde Rekabet Kurulu tarafından resen ya da kendisine intikal eden başvurular üzerine inceleme başlatılmaktadır. Söz konusu incelemenin sonucunda Rekabet Kurulu tarafından ihlalin gerçekleştiği sonucuna ulaşılması durumunda yaptırım uygulanmaktadır. Ayrıca rekabeti engelleyici nitelikteki anlaşmalar 4054 sayılı Kanun’un 56. maddesi uyarınca geçersiz olacaktır. Yani söz konusu anlaşmalar başka herhangi bir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden geçersiz sayılacaktır.

Kartel ise rakipler arasında gerçekleşen fiyat tespiti, müşterilerin, sağlayıcıların, bölgelerin ya da ticaret kanallarının paylaşılması, arz miktarının kısıtlanması veya kotalar konması, ihalelerde danışıklı hareket edilmesi gibi, rekabeti sınırlayıcı anlaşma ve/veya uyumlu eylemleri niteleyen bir kavramdır.


Hâkim durumda olan bir teşebbüsün her davranışı kötüye kullanma olarak nitelenebilir mi?
Hayır. Hâkim durumda olan bir teşebbüsün hangi davranışlarının kötüye kullanma olarak nitelendirilebileceğine dair bazı örnekler 4054 sayılı Kanun’un 6.Md. göre; pazara girmek isteyen teşebbüslerin engellenmesi,
 rakiplerin piyasadaki faaliyetlerinin zorlaştırılması,

 eşit durumdaki alıcılara aynı ve eşit hak, yükümlülük ve edimler için farklı şartların öne sürülmesi, 

bir mal veya hizmetin alımının başka bir mal veya hizmetin alımı şartına bağlanması,

 belirli bir piyasadaki hâkimiyetin yaratmış olduğu avantajların başka bir piyasadaki rekabet koşullarını bozma amacıyla kullanılması

 ve tüketicinin zararına yol açacak şekilde üretimin,

 pazarlamanın 

ya da teknik gelişmenin kısıtlanması gibi hallerin hâkim durumun kötüye kullanılmasına yol açacağı ifade edilmiştir.

 
. Hâkim durumdaki teşebbüslerin, bu güçlerini kullanarak rekabeti olumsuz etkileyebilecek uygulamaları
 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesi çerçevesinde hukuka aykırı bulunmuş ve yasaklanmıştır. 
Örneğin, hâkim durumda olan bir teşebbüsün,

 maliyetinin altında satış yaparak rakip teşebbüsleri piyasa dışına itmeye çalışması rekabet ihlali olarak değerlendirilebilecektir.

Ancak bu noktada hâkim durumda olmanın değil; hâkim durumun kötüye kullanılmasının yasak olduğunun altının çizilmesinde de yarar görülmektedir. Bu cevabın devamındaki sorularda bu konuya ilişkin daha ayrıntılı bilgelere erişilebilir.

Rekabet Kurumu, bu ve benzeri eylemleri, şikâyet üzerine ya da resen inceleyerek, hâkim durumunu kötüye kullandığı tespit edilen teşebbüslere, cirosunun %10’una kadar idari para cezası verebileceği gibi bazı tedbirleri de alabilir.
 
 
 
 
 
Uyumlu eylem ne demektir? Bir pazardaki rakip teşebbüslerin paralel davranışları her zaman uyumlu eylem olarak değerlendirilebilir mi?

Bir anlaşmanın varlığının ispatlanamadığı durumlarda

 piyasadaki fiyat değişmelerinin veya arz ve talep dengesinin ya da teşebbüslerin faaliyet bölgelerinin, rekabetin engellendiği, bozulduğu veya kısıtlandığı piyasalardakine benzerlik göstermesi, teşebbüslerin uyumlu eylem içinde olduklarına karine teşkil eder. Ekonomik ve rasyonel gerçeklere dayanmak koşuluyla taraflardan her biri uyumlu eylemde bulunmadığını ispatlayarak sorumluluktan kurtulabilir.
 
Rakip teşebbüsler arası rekabeti engelleyici anlaşmalar ne demektir? Bu anlaşmalara nasıl müdahale edilmektedir? Kartel ne demektir?
Rekabeti engelleyici anlaşma, belirli mal veya hizmet piyasasında teşebbüslerin aralarında yaptıkları gizli veya açık anlaşmalarla rekabeti sınırlamalarını ifade eder. Geçerlilik koşullarına uymasa bile tarafların kendilerini bağlı hissettikleri her türlü uzlaşma ya da uyuşma olarak da tanımlanabilen anlaşmanın sözlü ya da yazılı olmasının önemi yoktur. 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinde bu tür anlaşmaların hukuka aykırı olduğu belirtilerek yasaklanmıştır.

Anılan yasağa uyulmaması halinde Rekabet Kurulu tarafından resen ya da kendisine intikal eden başvurular üzerine inceleme başlatılmaktadır. Söz konusu incelemenin sonucunda Rekabet Kurulu tarafından ihlalin gerçekleştiği sonucuna ulaşılması durumunda yaptırım uygulanmaktadır. Ayrıca rekabeti engelleyici nitelikteki anlaşmalar 4054 sayılı Kanun’un 56. maddesi uyarınca geçersiz olacaktır. Yani söz konusu anlaşmalar başka herhangi bir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden geçersiz sayılacaktır.

Kartel ise rakipler arasında gerçekleşen fiyat tespiti, müşterilerin, sağlayıcıların, bölgelerin ya da ticaret kanallarının paylaşılması, arz miktarının kısıtlanması veya kotalar konması, ihalelerde danışıklı hareket edilmesi gibi, rekabeti sınırlayıcı anlaşma ve/veya uyumlu eylemleri niteleyen bir kavramdır.
 
 
 
Rakip teşebbüsler arası rekabeti engelleyici anlaşmalar ne demektir? Bu anlaşmalara nasıl müdahale edilmektedir? Kartel ne demektir?
Rekabeti engelleyici anlaşma, belirli mal veya hizmet piyasasında teşebbüslerin aralarında yaptıkları gizli veya açık anlaşmalarla rekabeti sınırlamalarını ifade eder. Geçerlilik koşullarına uymasa bile tarafların kendilerini bağlı hissettikleri her türlü uzlaşma ya da uyuşma olarak da tanımlanabilen anlaşmanın sözlü ya da yazılı olmasının önemi yoktur.

* 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinde bu tür anlaşmaların hukuka aykırı olduğu belirtilerek yasaklanmıştır*.

Anılan yasağa uyulmaması halinde Rekabet Kurulu tarafından resen ya da kendisine intikal eden başvurular üzerine inceleme başlatılmaktadır. Söz konusu incelemenin sonucunda Rekabet Kurulu tarafından ihlalin gerçekleştiği sonucuna ulaşılması durumunda yaptırım uygulanmaktadır. 

*Ayrıca rekabeti engelleyici nitelikteki anlaşmalar
 4054 sayılı Kanun’un 56. maddesi uyarınca geçersiz olacaktır. 

Yani söz konusu anlaşmalar başka herhangi bir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden geçersiz sayılacaktır.**Kartel ise rakipler arasında gerçekleşen fiyat tespiti, müşterilerin, sağlayıcıların, bölgelerin ya da ticaret kanallarının paylaşılması, arz miktarının kısıtlanması veya kotalar konması, ihalelerde danışıklı hareket edilmesi gibi, rekabeti sınırlayıcı anlaşma ve/veya uyumlu eylemleri niteleyen bir kavramdır.
 
 
 
 
Firmalar arasındaki her anlaşma 4054 sayılı Kanun’da yasaklanmış mıdır?
4054 sayılı Kanun’da her anlaşma yasaklanmamıştır. Teşebbüsler arası bir anlaşmanın rekabet hukuku kapsamına girebilmesi için, 

*piyasada rekabeti bozabilecek amaç veya etkiye sahip olması gerekir.
***********************************************************************************
 
 
Şikâyet/ihbar başvurumda gizlilik talep edebilir miyim?
Başvurularda, başvuranın kimliğinin gizli tutulması talep edilebilir. Bu durumda ilgilinin kimlik bilgilerine ve kimliğinin bilinmesine yol açabilecek her türlü bilgiye, yapılacak yazışmalarda hiçbir şekilde yer verilmeyecektir.
 
 
 
. Şikâyetler / ihbarlar

Tüm kişi ve kuruluşlar, rekabet ihlali olduğunu düşündüğü uygulamalara ilişkin olarak Rekabet Kurumuna şikâyet ya da ihbar başvurusunda bulunabilirler. Kuruma Başvurular gerçek kişilerce yapılabileceği gibi, kurum, kuruluş, birlik, dernek ve benzeri tüzel kişilerce de yapılabilir. 

Kuruma başvuruların yazılı olarak posta yoluyla (REKABET KURUMU - Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No:9 Bilkent Çankaya 06800 / ANKARA) veya şahsen yapılması gerekmektedir.

Elektronik posta, faks, telefon gibi yollarla veya sözlü olarak yapılan başvurular ihbar olarak değerlendirilecektir. Kurum tarafından ciddi olduğu değerlendirilen bu tür başvurular hakkında resen işlem başlatılabilir. Yapılan başvurunun kısa sürede incelemeye alınabilmesi için, şikâyet konusuna ilişkin olabildiğince ayrıntılı bilginin ve varsa belgelerin Kurum'a sunulması faydalı olmaktadır.
Elektronik posta yoluyla başvurular için Rekabet Kurumu'nun adresi: rek@rekabet.gov.tr
Tüm kişi ve kuruluşlar, rekabet ihlali olduğunu düşündüğü uygulamalara ilişkin olarak Rekabet Kurumuna şikâyet ya da ihbar başvurusunda bulunabilirler. Kuruma Başvurular gerçek kişilerce yapılabileceği gibi, kurum, kuruluş, birlik, dernek ve benzeri tüzel kişilerce de yapılabilir.

Kuruma başvuruların yazılı olarak posta yoluyla (REKABET KURUMU - Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No:9 Bilkent Çankaya 06800 / ANKARA) veya şahsen yapılması gerekmektedir.

Elektronik posta, faks, telefon gibi yollarla veya sözlü olarak yapılan başvurular ihbar olarak değerlendirilecektir. Kurum tarafından ciddi olduğu değerlendirilen bu tür başvurular hakkında resen işlem başlatılabilir. Bu durumda başvuru sahiplerine veya temsilcilerine herhangi bir bildirim yapılmaz.
Elektronik posta yoluyla başvurular için Rekabet Kurumu'nun adresi: rek@rekabet.gov.tr

Başvuru hakkında işlem yapılabilmesi için yazılı olarak yapılan başvurunun inceleme talebiyle birlikte aşağıda yer alan hususları ihtiva etmesi gerekmektedir: 
  • Gerçek kişiler tarafından yapılan başvurularda başvuru sahibinin adı ve soyadı, vatandaşlık numarası, adresi ile imzası,
  • Tüzel kişiler tarafından yapılan başvurularda, tüzel kişinin ticaret unvanı/işletme adı, adresi, imza sirküleri ile bu sirkülere göre tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olanların imzası,
  • Bir temsilci vasıtası ile yapılacak başvurularda, temsilcinin yetkili olduğunu gösterir belgenin aslı veya usulüne uygun bir şekilde aslına uygunluğu onanmış örneği, temsilcinin ve temsil olunan gerçek veya tüzel kişinin adresi ile temsilcinin imzası.
Yukarıda yer alan koşulları taşıyan başvuruların safahatı hakkında en geç otuz gün içinde başvuru sahibine veya temsilcisine bilgi verilir. Bu aşamada işlemin sonucu hakkında bilgi verilmemişse alınan sonuç ayrıca bildirilir.

Kurum, yukarıdaki koşulları taşımamakla birlikte, ciddi olduğunu değerlendirdiği başvurular hakkında resen işlem başlatabilir. Bu durumda başvuru sahiplerine veya temsilcilerine herhangi bir bildirim yapılmaz.
 
 
Birbirine rakip olan iki veya daha fazla şirketin aralarında anlaşarak veya uyumlu eylemlerde bulunarak piyasadaki rekabeti kısıtlaması, engellemesi veya bozması
4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında özetle mal ve hizmet piyasalarında faaliyet gösteren teşebbüslerin aralarında yapmış oldukları anlaşma veya uyumlu eylemlerle, teşebbüs birliklerinin almış oldukları kararlarla veya hâkim durumda bulunan bir teşebbüsün bu durumunu kötüye kullanması suretiyle ilgili piyasadaki rekabetin bozulmasına, kısıtlanmasına veya engellenmesine yönelik davranışları ile hâkim durum yaratacak birleşme ve devralmalar incelenmektedir.
 
Kamu Kurumlarının Düzenlemeleri
Rekabet Hukuku genel olarak piyasada faaliyette bulunan teşebbüslerin rekabeti sınırlayıcı nitelikteki davranışlarına yönelik düzenlemeler getirmektedir. Bu bağlamda

* teşebbüsün kamu ya da özel sektör tarafından kontrol edilmesi bir farklılık yaratmamakta, ekonomik faaliyet içinde bulunan tüm birimler Rekabet Kanunu kapsamında değerlendirilmektedir. Bununla birlikte sadece teşebbüslerin faaliyetleri değil,

* kamu kurumlarının piyasaya müdahale niteliği taşıyan düzenleme ve uygulamaları da rekabeti sınırlayıcı etkiler doğurabilmektedir.
 
 
Uyumlu eylem ne demektir? Bir pazardaki rakip teşebbüslerin paralel davranışları her zaman uyumlu eylem olarak değerlendirilebilir mi?
Bir anlaşmanın varlığının ispatlanamadığı durumlarda piyasadaki fiyat değişmelerinin veya arz ve talep dengesinin ya da teşebbüslerin faaliyet bölgelerinin, rekabetin engellendiği, bozulduğu veya kısıtlandığı piyasalardakine benzerlik göstermesi, teşebbüslerin uyumlu eylem içinde olduklarına karine teşkil eder. Ekonomik ve rasyonel gerçeklere dayanmak koşuluyla taraflardan her biri uyumlu eylemde bulunmadığını ispatlayarak sorumluluktan kurtulabilir.

Rakip teşebbüslerin paralel davranışları, örneğin fiyatların eş zamanlı olarak eşit miktarlarda artırılması, ilgili pazardaki rekabetin bozulduğu şüphesini uyandırır. Bu durumun Rekabet Kurumuna şikâyet edilmesi yerinde olacaktır. Ancak her paralel davranış tek başına uyumlu eylemi işaret etmeyebilir. Gerçekte bir ihlal olup olmadığının tespit edilebilmesi bakımından, rakipler arasında gizli bilgilerin, fiyat listelerinin değiştirilmesi, rekabetçi davranışları etkileyebilecek görüşmeler yapılması gibi doğrudan veya dolaylı bir iletişimin varlığı ile teşebbüslerin maliyet yapıları, eylemin gerçekleştiği iktisadi koşullar gibi hususlar da bu kapsamda araştırılmaktadır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abdurrahim Barın <tugra113@gmail.com>
03 01 2010
Kime: rek
                      Saygıdeğer Başkanım.

         Atamanızın, Hayırlara vesile olmasını  diliyoruz.                   Adaleti sağlama adına çok zor ama bir o kadarda
önemli işleviniz var.

  Rahmetli Hocam Prof.Dr.Sebahattin ZAİM Hocamın deyimi ile;

  '' Bakılan-durulan yerin önemi ''  açısı ile  algılandığında,

 gerçek adalet sağlanacaktır.


                  Muhterem Hocam.

               Haddini aşan bir ifadem olursa  özür dilerim.

    Tamamen iyiniyetinize güvenerek;

     aşağıda arzedeceğim mağduriyet konusunda,Kul hakkı ve  Allah
rızası için bir

    bir yol göstermenizi istirham edeceğim.


               Bir an için benim yerimde siz olsanız ne düşünürsünüz.


               Birey olarak   hem  20 yıllık birikimim

                                      hemde 11 yılımı   çalındı birilerince;

               NEDEN ? :       İBB nin Servis Araç Kanununu
uygulamaması sebebinden.

              İstanbulda      benim durumumda 70 bin çalışan var.
              İstanbulda 11 yıldır Bizzat Alınteri ile çalıştığım,

              5 yıldır da bürokrasi ile yazıştığım

             bizzat  Servis Araç Çalışanı  olarak,

              İstanbulda yaptığımız

               çalışmamızla alakalı

              İBB nin ,Mevcut kanunu  uygulamama engeliyle karşı karşıyayız.              Kanunları uygulamakla görevli İBB ,nin

             Bizlere tek destek olan  Ulaştırma Bakanlığına(-20 Araç
yaş kanunu-) dahi direnç

             göstermesini;

              Avrupa  ve Amerika  kriterlerini  baz almadan,( Orada
Yaş ort.25 iken   İbb-10 yaşta diretiyor)

              Tercihini  kanunlar ve vatandaştan yana


             koymama nedenini    anlayamıyoruz.(.Ayrıntılar web sitemizdedir.)            Asıl İlginç olan ; İBB nin aşağıdaki Açıklaması ,beyazı
siyah göstermek gibi.


            Tahdit Kanunu uygulamamakla, esnafı koruduklarını   belirtmeleri.

      ----- Servis Esnafınını korumak için, tahdit kanunu uygulamadığı
şeklindeki izahı.

           İBB nin açıklaması aynen şöyle:

        * Not. BÜYÜK HARF YAZILAR BİZİM SORULARIMIZ.

15 Aralık 2009, 10:14   (CİHAN)

            İBB'den yapılan açıklamada şöyle denildi: 'Yüksek kalite
standartlarında taşımacılık hizmeti vermek için İstanbul Büyükşehir
Belediyesi tarafından Servis Araçları Yönergesi çıkarılarak araç ve
kullanıcı standartları belirlenmiştir. Bu çerçevede izin belgesi alan
servis firması veya kişiler servis taşımacılığı yapabilmektedirler.

 Bu konuda hiçbir sınırlama yoktur
(*- O TAKDİRDE AYNI KANUN STATÜSÜNDE BULUNAN TAKSİ MİNİBÜS HALK
OTOBÜSLERİNDEDE SINIRLAMAYI KALDIRMAK GEREKMEZMİ?-*)
ve komisyon alınması kesinlikle söz konusu değildir.

 Plaka fiyatlarının araç fiyatının birkaç katına çıkması,
kayıt dışı yüksek rant alanlarının oluşması
,TAKSİ MİNİBÜS HALK OTOBÜSÜNDE BUNLAR YOKMU ? VARSA HEPSİNDE TAHDİTİ KALDIR.

 haksız rekabet ortamı oluşması sonucu(ASIL HAKSIZ REKABET CIMBIZLA
SERVİS ARAÇLARINI KANUNİ UYGULAMADAN ÇIKARMAK DEĞİLMİ?*)

 küçük esnafın mağdur olması gibi birçok olumsuzluğa engel olmak adına
!!! (ASIL MAĞDURİYET TAHDİT KANUNU USERVİS ARAÇLARINA UYGULANMADIĞINDA
OLUŞMUYORMU?)

İstanbul ili için plaka tahdidi uygulaması yapılmamaktadır.

 Böylece küçük esnafın çıkarları da korunmuş olmaktadır. İNSAF
!.-SÖZÜN BİTTİĞİ YER. KANUN YA HEPSİNE UYGULANIR
 -YA HİÇBİRİNE UYGULANMAZ

KANUNLARIN AMACI STANDARD VE ADALETİ SAĞLAMAK DEĞİLMİ ?
             Aşağıdaki yaşanan tablo bu iddianın ne derece gerçek
olmadığının zaten delilidir.

           Anadoluda 15 yıldır sorunsuz uygulanarak süren,

           Bak.Kurulunun,
         .Taksi Dolmuş-Minibüs-Halk Otobüsü-Umum Servis Araçları ile
ilgili kanununu


          İBB ;

              - sadece istanbulda-

                -sadece Servis araçlarına uygulamayarak,


      70 bin Çalışanı ;  CANLI CANLI NASIL ÖLDÜRÜLÜLMESİNE NEDEN OLUYOR*

              Düzen şu şekilde işletiliyor :

         -   Aracı  İşletmeciler :                    İst.Yıllık ciro
1 milyar $ İBB Rakamları*
            -----------------------------

                              1- İşl.Firma Çalışan Araçtan 0/0 30&70
komisyon- *İnsafına kalmış
                              2-İşl.Firma , Çalışan araca 2,5 ay sonra
ödeme-  * ne zaman isterse
                                 (
KDV-vergi-ssk-stopaj-bağkur-Ödemeleri aKsıyor-Doktora gidemiyor)
                              3-İşletmeciFirmadan Yakıt Alma şartı *
mecbur tutmuş  KDV alıyor
                              4-İşletmeci Firma, Kendi Sigorta
şirketinden  poliçe Şartı
                              5-İşl.Firma 3 yaş Şartı*-Kanun 20YIL*
İBB 10 Yaşta diretiyor.*
                                    Borç bitmeden,Araç
Yenilettiriyorlar 3 yılda.
                                    A.B. ve A.B.D de  Araç Yaş Ortalaması 25.
                                    İBB 19 yaşında araç çalıştırıyor

                              6-İşl.Fir.Marka Şartı   * 2 İthal Marka
* Yerlilere iş vermiyor

                              7-İşl.Fir.Ücretsiz koltuk ve  Taşıma
kontenjanları *(Geziler-Nöbetler)               +  Araç satıcıları :              2 milyar $ Araç
varlığı - İBB rakamları*
                ----------------------
                                                     Servisci Aracını
3 yl sonra Yarı Fiata satabiliyor*

                                                      3.Yıl sonunda
İşl.Firma ,Çalışana
                                                       yeni araç şartı
getiriyor yada iş bıraktırıyor.

                                                    * İthal
Araçlar-Döviz dışarı gidiyor                +Bankacı *
-------------------------------------     Servis çalışanı  3.yıl
sonunda yarı fiata sattığı aracının,
                                         borcu bitmeden ,yeniden kredi
borcuna sokuluyor.              ,SUNİ UYGULAMALARLA

            ekonomik koma durumuna sokulmuş durumdayız.            AYRICA
           ------------------
           İBB nin Tahdit kanununu uygulamamasıyla,  Kontrolsuz kalan ortamda

          belgesiz korsan çalışanlar,

           Haksız Rekabetle .Hem Vergisiz Haksız kazanç sağlıyor

          Hemde  ülkenin gelir kaybına neden oluyorlar.

          sağlıyorlar,           EN  ÖNEMLİSİ
           -----------------------
                                            ,İstanbulda; 2.5 milyon
öğreci velisi;


                                            İBB   *** Tarifesiyle; ***

                                             Anadoludan-

                 2 kat fazla Servise Para Ödettirilmekte

                 -Adana-Ankara -Gebze        0/3 Km        =   70 TL

                 -İSTANBUL                        0/3 Km         =   150 TL                            Her sorunun bir cevabı var .

                            Bunun matematiksel izahı ve  cevabı ortada yok.             İBB  GÖREVİ HALKA HİZMETMİ OLMALI,?


             YOKSA;  KANUN VE ULŞ.BAK.LIĞINA  RAĞMEN,

             ŞAHISLARDAN YANA TERCİH KULLANMAKMI ?                           Bu 2 kat  pahalı  ücreti  Aracı İşletmeciler ,

                          Servis çalışanına  1/3 ünü    2.5 ay sonra
 ödemekteler.
           - Sendika olarak İBB den ,

              TEK İSTEĞİMİZ  (Kanunu *Uygulamama-gerekçesi ortada yok.) - *

             Ülkede uygulanan  * SERVİS ARAÇ KANUNUN

            * İstanbuldada uygulanması.

                       Bu yolla;

                        - Hem 2.5 milyon insan taşıması ucuzlayacak.

                        - Denetim kontrol altına alınan korsan çalışan
devlete vergi verecek

                        - Servis Çalışanı Kanuni hakları sayesinde,

                           İşletmeci+AraçSatıcısı+Bankacı  keyfi
soygun ve komadan kurtulacaklar.


                Aksi takdirde   ;  Şu soruların cevabı ortada kalır..


               1- İBB KANUNU UYGULAMAMAKLA DOĞRU YAPIYORSA


                2 -KANUNU UYGULAYAN  TÜM  İLLER  SUÇMU İŞLİYOR,                YADA ;

                TÜM İLLERDE   YILLARDIR  UYGULANIYORSA


                 İSTANBULDA   NEDEN UYGULANMIYOR  ?
                 Bu konuda yol yöntem konusunda eksikliklerimiz olmakla beraber,


         Adaletin tesisi, İnsana Hizmet adına ,desteğiniz adına,

        şahsınıza, iyiniyetinize  güvenerek bilgilendirmek amacıyla
arz ediyoruz..

        Kabul olunan, mağdurların DUA ları sizinle.

               Şahsınız,Çalışanlarınıza, Sağlık başarı dilekerimizle.
       Saygılar.
      Ulaş İş Sendikası
      Yön.Kur.Adına

      Gen.Bşk.
      Abdurrahim Barın
      www.ulaş iş sendikası.com
      www.ulaş iş sendikası.net
      www.servisciyiz.net

EKİ  :


İBB: KORSAN SERVİS DENETİMLERİ DÜZENLİ YAPILIYOR
15 Aralık 2009, 10:14

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), korsan servis taşımacılığının
önlenmesi için denetim çalışmalarının düzenli olarak yürütüldüğünü
açıkladı. İllegal yapılan her türlü çalışmayı engellemek adına her
türlü uygulamanın yapıldığı bilgisini veren belediye


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), korsan servis taşımacılığının
önlenmesi için denetim çalışmalarının düzenli olarak yürütüldüğünü
açıkladı. İllegal yapılan her türlü çalışmayı engellemek adına her
türlü uygulamanın yapıldığı bilgisini veren belediye yetkilileri,
bunun için yasal tedbirlerin alındığına işaret etti.

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası'nın 13 Aralık Pazar
günü Çağlayan Meydanı'nda düzenlediği 'Korsan Servis Araçlarına Hayır'
mitingi ile ilgili İBB'den açıklama geldi. Okullarda taşımacılık
yapacak olan servis araçlarına Okul Aile Birliği tarafından karar
verildiğine işaret edilen açıklamada, personel servis araçlarına ise
şirketlerin karar verdiği belirtildi. Anlaşma sağlandıktan sonra,
taşımacılığı yapacak olan kişi veya firmanın 'İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Servis Araçları Yönergesi' kapsamında Toplu Ulaşım
Hizmetleri Müdürlüğü'nden aldıkları 'güzergâh kullanım izin belgeleri'
ile taşımacılık yaptığı, denetim ve yaptırım kurallarının belirlemesi
de bu yönerge çerçevesinde sağlandığı dile getirildi.

İBB'den yapılan açıklamada şöyle denildi: 'Yüksek kalite
standartlarında taşımacılık hizmeti vermek için İstanbul Büyükşehir
Belediyesi tarafından Servis Araçları Yönergesi çıkarılarak araç ve
kullanıcı standartları belirlenmiştir. Bu çerçevede izin belgesi alan
servis firması veya kişiler servis taşımacılığı yapabilmektedirler.

Bu konuda hiçbir sınırlama yoktur ve komisyon alınması kesinlikle söz
konusu değildir.


Plaka fiyatlarının araç fiyatının birkaç katına çıkması,

 kayıt dışı yüksek rant alanlarının oluşması,

haksız rekabet ortamı oluşması sonucu

 küçük esnafın mağdur olması gibi
------------------------------------------------
birçok olumsuzluğa engel olmak adına
-------------------------------------------------------
İstanbul ili için plaka tahdidi uygulaması yapılmamaktadır.
---------------------------------------------------------------------------------------
Böylece küçük esnafın çıkarları da korunmuş olmaktadır.'
-------------------------------------------------------------------------------------------

Korsan servis taşımacılığı konusunda ise, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi olarak izinsiz ve kayıt dışı çalışan araçlarla ilgili
denetim çalışmalarını düzenli olarak devam ettirdikleri belirtildi.
Açıklamada bununla ilgili şunlar dile getirildi: 'İllegal olarak
yapılan her türlü çalışmayı engellemek adına gerek teknolojik, gerek
yasal her türlü uygulama gerçekleştirilmektedir. Denetimler İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta, İl Emniyet Trafik, Jandarma
Trafik birimlerince yapılmaktadır. Araçlar, şoför mesleki yeterlilik,
teknik özellikler, güzergâh izin belgeleri olup olmaması vb.
kriterlere göre değerlendirilmektedir.'

(CİHAN)
  TAHDİT KANUNU
------------------------------------

 Bakanlar Kurulunun 03.05.1986 Tar.86/1053 sayılı Kararı

 Bakanlar Kurulunun 23 Temmuz2004 Tar.5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu

     7.ci Md. = Büyükşehir Belediyesinin Görev Yetki Ve Sorumlulukları

         f ) bendi  = Büyükşehir ulaşım ana planını yapmak veya
yaptırmak ve uygulamak;

ulaşım ve toplu taşıma hizmetleriniplanlamak ve koordinasyonu sağlamak;

kara,deniz,su ve demiryolu üzerinde

İŞLETİLEN* HER TÜRLÜ SERVİS VE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI*  ile, taksi
sayılarını,  bilet ücret ve tarifelerini,zaman ve güzergahlarını
belirlemek; durak yerleri ile karayolu,yol,cadde sokak meydan ve
benzeri yerler üzerinde araç park yerlerinitespit etmek ve
işletmek,işlettirmek veya kieraya vermek; kanunların belediyelere
verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek,hükmü
yer almaktadır.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI  İBB  SÜRTÜŞMESİ    1


Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdür Yardımcısı Nesip
Kemaloğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi;nin servislerde yaş sınırını
10;a düşürmesinin mümkün olmadığını söyledi.


Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdür Yardımcısı Nesip
Kemaloğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin servislerde yaş sınırını
10'a düşürmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Ulaştırma Bakanlığı servisçileri sevindiren bir karara imza atıp okul
servis araçlarının yaşını 20'ye kadar yükseltmişti. Bakanlığın bu
kararından hemen sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da 10
yaşından b
... Sayın Abdulrahim BARİN.pdfSayın Abdulrahim BARİN.pdf
80K   
 
Abdurrahim Barin <tugra113@gmail.com>
26 Mart 
 
Kime: rek
 
Sayı  ::  2013/18                                                                                          19 02. 2013
Konu  :  İst.B.B. Servis Yasasını İstanbulda Uygulanmamasının
            Olumsuz Sonuçlarının R.K.Açısından Değerlendirilmesi
 
 
                                           REKABET KURUMU BAŞKANLIĞINA                  ANKARA        
 
 
                                             
            İLGİ.     
 
           a)  Bak.Kur.02.04.1986 Tar.88/10553 Sayılı Yasası
           b)  Bak.Kur.23.07.2004 Tar.ve 5216 Büyük Şehir Yasa. 7f Mad.
           c)  Ank.Ank.İl.TrafikKomis.07.10.1999 Tar.1998/189 Sayılı Tahdit Kararı 
           d)   İzmir İl.Trafik Komis. 15.03.1999 Tar. 1999-138 Sayılı Tahdit Kararı
           e)  Adana İl.Trafik Komis.27.01.1999 Tar.1999-01  Sayılı Tahdit Kararı
           f)  Konya İl.Trafik Komis.12.08. 1998 Tar.1998 -06 Sayılı Tahdit Kararı
           g)  Bursa  İl.Trafik Komis.30.09.1998 Tar. 1398 -214 Sayılı Tahdit Kararı      
 
 
           Bakanlar kurulu ilgi a) kararı ile Servis Araç Yasası 
 Başta Büyükşehirler Belediyelerinde olmak üzere 
 Ülkemizde 1985 yılından  bugüne  ilgi b-g  olarak İllerde    uygulanmaktadır.
 
 
İstanbulda ise İBB   halen Yasayı Uygulamamaktadır.
Gerekçe olarak ,İçİşl.Bak.lığına yazılan   yazıda  EK-3
-Gerekli Görümüyorum- Sorun Yok - demektedir.
 
 
Oysaki; Kendi bünyesinde bulunan İst.B.B. Meclis Esnaf.Koms. Bşk.lığının
*Sorunlarn var olduğuna dair Raporu mevcuttur.EK-1 -üç sayfa-
 
 
Yasanın Uygulanmamasından yararlanan bazı
* BÜYÜK ARACI İŞLETMECİ aynı zamanda ARAÇ SATICILARINCA
 Araçlarıyla  Çalıştırdıkları esnafdan,
 Esnafın istekleri dışında,-
 Tahditsizlikten kaynaklı,
aracıyla Çalıştırdığı kiralık esnafı, işe girişte imzalattıkları--sebepsiz iş akdi feshi -
 mecburiyet karşısında, istedikleri fiata-veya altında çalışmaya zorladıkları,
ve kendilerinin  sattıkları araçların ödemeleri vb konularda zorlamak suretiyle;
 İki ithal markayı,  Üç yaş araç talep etmeleri,,
hem diğer araç üreticilerine karşıda haksız uygulama oluşturarak,
İTHAL ARAÇ TEKELİ  oluşturabilmeleri
Hemde istanbullunun diğer illerden pahalı taşıtılmasına,
Kaynak israfına neden olduğu  belirtilmektedir
 
 
 
İSTANBUL SERVİS ESNAFI
 
Ulkede Uygulanan İstanbulda uygulanmayan yasa nedeniyle;
 
hem diğer şehirlerdeki tahditli çalışan servis esnaflarının, İstanbulda çalışabildiklerinden,
Kendilerininse  Sadece  İst. Bld.İl sınır içinde çalışabildiklerinden
 
 hem İstanbuldaki diğer tahditli toplu taşıma araçlarında tahdit olması,
 aynı tahditin ise İstanbulda sadece Servis araçlarında bulunmaması açılarından,
 
 aracı işletmeci -aynı zamanda araç satıcılarına karşı mağdriyetleri açılarından,
 
 
İBB NİN YASAYI UYGULAMAMASINDAN KAYNAKLANAN 
 
ÇOK YÖNLÜ HAKSIZ REKABET MAĞDURU OLMAKTADIRLAR.
 
.
Ayrıca ; Bazı hakim durumdaki araç işletmecisi-satıcısı birkaç firmanın,
 
 Ticari, hukuki, insani olmayan  
 Sebepsiz iş akdi fesih Sözleşmesi, zorlamasıyla
 İthal Araç satışı ve- İstediği fiattan çalıştırma dışında;
 
 Yaygın uygulama olarak;
Yakıtı kendileinden alma şartı,
 Araç  Sigortasını kendilerinden yaptırma şartı
 Araç Takip cihazı kendilerinden alma şartı
 Lastik akü vb kendilerinden alma şartı,
 Giyim,kravat vb.
Fahiş fiyatlaral satarak,anormal karlarla, 
normal olmayan şartlarda bir büyüme oluşmakla,
Esnaaf  bitme noktasına gelmekte, Aileler dağılmakta,
Adli Olay-cinayetlerle, Çalişma barışı, sosyal doku zedelenmektedir
 
 
,
 
Yasayı uygulayan Komşu il Kocaeli ili servis Araçlarının İstanbula gelebildikleri
Oysa,İst.Servis Araçlarının Kocaeli- gebze de sıkıntı yaşandığı vurgulanmıştır
 
İstanbul BBnin KENDİ Esnaf Kom.Bşk. ;
 *-BakanlarKurulu Kararını 
   İBB nin tanımama, tatbik etmeme gibi bir 
   uygulaması olmaması gerekir*
 
şeklinde görüş belirtmiştir.
 
 
İşin Teknik yönüne *Bilimsel raporlara göre değil, *Bürokratlar ,
 ve kimi zamanda, bilimsel raporlara dayanmayan *Hukuk karar vermeye çalışmaktadır 
 Araç üretimİ,  İsrafı , İşsizik , İTHALATA  kurban edilmektedir.
 
İTÜ. OTAM Otomotiv Teknoloji AR-GE Mrk.  Raporu Aşağıda olup, 
Halen uygulanan YAŞ kriterine atfen;
 
Emyetli taşıma kıriterinin YAŞ değil,
 KM-YOL .kıstası Üzerinden olması gerektiği,
 Bunun ortalamasınında,
*Bir Milyon Km.olması şeklinde görüşü vardır*
ABD -Uygulanan Sistem- KM esaslı olup 
Araçlar 30 yaşa kadar kullanılmaktadır.
 
Bu İKİ MARKA avrupada satışları düşerken,
 Ülkemizde rekor ithalata neden olmaktadır.
 Bu durum Mesleki yayınlarda , ve işletmeci firma sitelerinde mevcuttur.
Ülkemiz, İstanbuldan Başlayıp Yurda yayılan, 
 İKİ  MARKA İTHAL ARAÇ  TEKELİ VE ÇÖPLÜĞÜ ne hızla yol almaktadı
 
 BATIDA YOL- KM- SIK KON TROL YÖNTEMİYLE
Araçların 35 yıl ( ABD.) kullanıldığı göz önüne alındığında,
*İST Servis Esnafı Yasasızlık nedeniyle,ARAÇ ALMA ZORUNDA  bırakılması
 DİĞER İLLERE GÖRE  , GELİR KAYBI, veHAKSIZ REKABETE yol açmaktadır
 
Aynı durum Veiler içinde, pahalı taşınma sonucunu doğurmaktadır
 
 
 
 
 
İst.BB  nınYüksek tarife nedeni sorusu ve Araç Yaş sorularına birbiriyle ZIT  İKİ CEVAPLARI   EK- 5
 
Yeni araç Maliyetini- İST Servis Araçl. AZ Km.-TEK İŞ   neden göstererek,
Taşıma tarifesini  yüksek tutulduğunu ileri sürmektedir. 
 
Aynı İBB  Bir BAŞKA  yazısında, Yukardaki yazısısıyla İse , EK-4 
 
Üstteki ifadesine tam  ZIT
İstanbulda Servis Araçları  FAZLA  KM - En AZ  iki  İŞ yapar  demektedir.
 
 
 
Danıştay 8.Da..Kararıda Servis Araç Tahdit Yasanın Uygulanması Yönündedir  EK-6
 
 
 
 
Bir başka konu ise Ankara B.B. ve Kütahya Bl.lerinde görüleceği üzere,, EK 9 ve  EK 10
 Fiat Tarife Belirleme,Meslek Oda Birliklerince belirlenirken
İstanbulda, Bu yetkiyi,  İst. BB.UKOME Tek yanlı olarak kullanmaktadır,
 
sonuçta,bu durum, İstanbul esnafının, servis tahdit yasasınında  uygulanmamasıyla birleştiğinde,
 
 
Sonuç olarak ;
 
 İstanbulda Yasanın uygulanmamasıyla,,
-İstanbullu
- Esnaf -
- Ülke zarar görmekte,
İstanbullu Öğrenciler  Ankara İzmir Adana Konya vb Şehirlerden
 İst.BB Tarifesiyle Pahalı taşınmakta,
 İki marka- Üç yaş araç alımına zorlanmakla  ;
DEV boyutta  İKİ  İthal Araç  TEKELİ ve İSRAFI ı olmakta
Belli firmalar  haksız kazançlar elde etmekte
İst.Servis Esnafı maddi manevi Bitmekte mağdur olmaktadır
 
 
İSTEM.
Ülkede uygulanan,İlgili a) Yasanın
İBB -UKOME yetkililerince 
  İstanbulda uygulanmamasından kaynaklanan ,
 
EK- Belge ve Kanıtlarala ortaya konan ;
İstanbul Servis Esnafının Uğradığı
Çok yönlü  Haksız Rekabet mağduriyetlerinin;
 
Servis Tahdit Yasının Ülkede Uygulanıp,
 İstanbulda Uygulanmaması,
 
İstanbulda Yasa kapsamındaki diğer araçlara uygulanıp;
Sadece Servis Araçlarına Uygulanmaması ;
 
Diğer şehirlerdeki Tarife Belirleme Yetkileri nin ,
 İBB ce uygulanmaması ,
 
Tek çalışma alanlarında,yasal güvencesizlik kaosu nedeniyle,
*İstanbul Servis Esnafına *Maddi manevi geri dönüşü olmayan kayıplara* yol açması,
 
hususlarının;
 
Anayasanın 167 nci Md.
R.K. 4054say.Kan.- 4; 6; 56  Md.leri  yönüyle  ,
Gizli Kaydıyla İncelenmesi  ve gereğini
saygılarımızla arz ederiz.
 
 
 
 
 
 
 
Zekai ÇETİN
Gn.Sek.
Ulaş İş Sendikası
 
 
Dumlupınar Mah.
Gözdağı.Cad. No.18/6
Pendik İSTANBUL
 
 
Tel : 0216 5980246
Fax :0216 5980247


EKLER.
********************** :
EK1. -üç syfa- 
 İST.B.B. Kent Eko.Esnaf Koms.Bşk. Raporu
EK.2 - üç sayfa
İTÜ  OTAM Teknik Rapor 
EK.3TBMM  İST.B.B İÇ.İŞL.BAK. cevabi yazısı
EK 4.İST.BB. İst.Servis Araçları ÇOK  İŞ / YOL  yapma yazısı
EK.5- -İki sayfa-
        .İST.BB. İst.Servis Araçları  AZ   İŞ /  YOL yapma yazısı
EK.6.DANIŞTAY 8.Daire Kararı
EK.7 TBMM M.V.Sinan AYGÜN      Yazl .Sor.Önergesi. 
EK.8 TBMM M.V. Mehmet ŞANDIR Yazl. Soru Önergesi  
EK 9  ANKARA da Tarife Belirleme Yetkisi Esnaf Odaları Birliğinde
EK 10KKÜTAHYA da Tarife Belirleme Yetkisi Esnaf Odasında
 
  İBB BİLİRKİŞİ RAPORU 1.jpg
273K    
  İBB BİLİRKİŞİ RAPORU 2.jpg
427K  
  İBB BİLİRKİŞİ RAPORU 3.jpg
298K    
  İTÜ TEKNİK RAPOR 2.jpg
283K     
  İTÜ TEKNİK RAPOR 3.jpg
289K    
İTÜ TEKNİK RAPOR 1.jpg İTÜ TEKNİK RAPOR 1.jpg
116K    
İBB CEVABI.png İBB CEVABI.png
40K    
İBB SERVİS ADET YAPMA ADEDİ 1.jpg İBB SERVİS ADET YAPMA ADEDİ 1.jpg
154K     
İBB SERVİS YAPMA ADEDİ  2.jpg İBB SERVİS YAPMA ADEDİ 2.jpg
218K   
İBB SERVİS YAPMA ADEDİ 3.jpg İBB SERVİS YAPMA ADEDİ 3.jpg
220K   
Danıştay 8. Daire Kararı.docx Danıştay 8. Daire Kararı.docx
16K  
Sinan Aygün.pdf Sinan Aygün.pdf
91K     
Mehmet ŞANDIR.docx Mehmet ŞANDIR.docx
16K 
Scan_Doc0001.pdf Scan_Doc0001.pdf
4489K 
042pdf.pdf 042pdf.pdf
2717K   


Sn Bşk..Muhterem HOCAM.
ALTTAKİ 2010 DAKİ CEVABINIZDA,
KONUYU ,HAKLI GÖRMÜŞ,
ULŞ BAK.LIĞINA AKTARMIŞTINIZ.
REKABET  KURUMUNUN  AŞAĞIDAKİ YAZIMIZA CEVABI


Sn.Prof.Dr.Nurettin KALDIRIMCI
  
Yıldız ekle 
Abdurrahim Barın
<tugra113@gmail.com>
03 Ocak 2010 22:10
Kime: rek@rekabet.gov.tr
                     Saygıdeğer Başkanım.

        Atamanızın, Hayırlara vesile olmasını  diliyoruz.                  Adaleti sağlama adına çok zor ama bir o kadarda
önemli işleviniz var.

 Rahmetli Hocam Prof.Dr.Sebahattin ZAİM Hocamın deyimi ile;

 '' Bakılan-durulan yerin önemi ''  açısı ile  algılandığında,

 gerçek adalet sağlanacaktır.


                 Muhterem Hocam.

              Haddini aşan bir ifadem olursa  özür dilerim.

   Tamamen iyiniyetinize güvenerek;

    aşağıda arzedeceğim mağduriyet konusunda,Kul hakkı ve  Allah
rızası için bir

   bir yol göstermenizi istirham edeceğim.


              Bir an için benim yerimde siz olsanız ne düşünürsünüz.


              Birey olarak   hem  20 yıllık birikimim

                                     hemde 11 yılımı   çalındı birilerince;

              NEDEN ? :       İBB nin Servis Araç Kanununu
uygulamaması sebebinden.

             İstanbulda      benim durumumda 70 bin çalışan var.
             İstanbulda 11 yıldır Bizzat Alınteri ile çalıştığım,

             5 yıldır da bürokrasi ile yazıştığım

            bizzat  Servis Araç Çalışanı  olarak,

             İstanbulda yaptığımız

              çalışmamızla alakalı

             İBB nin ,Mevcut kanunu  uygulamama engeliyle karşı karşıyayız.             Kanunları uygulamakla görevli İBB ,nin

            Bizlere tek destek olan  Ulaştırma Bakanlığına(-20 Araç
yaş kanunu-) dahi direnç

            göstermesini;

             Avrupa  ve Amerika  kriterlerini  baz almadan,( Orada
Yaş ort.25 iken   İbb-10 yaşta diretiyor)

             Tercihini  kanunlar ve vatandaştan yana


            koymama nedenini    anlayamıyoruz.(.Ayrıntılar web sitemizdedir.)           Asıl İlginç olan ; İBB nin aşağıdaki Açıklaması ,beyazı
siyah göstermek gibi.


           Tahdit Kanunu uygulamamakla, esnafı koruduklarını   belirtmeleri.

     ----- Servis Esnafınını korumak için, tahdit kanunu uygulamadığı
şeklindeki izahı.

          İBB nin açıklaması aynen şöyle:

       * Not. BÜYÜK HARF YAZILAR BİZİM SORULARIMIZ.

15 Aralık 2009, 10:14   (CİHAN)

           İBB'den yapılan açıklamada şöyle denildi: 'Yüksek kalite
standartlarında taşımacılık hizmeti vermek için İstanbul Büyükşehir
Belediyesi tarafından Servis Araçları Yönergesi çıkarılarak araç ve
kullanıcı standartları belirlenmiştir. Bu çerçevede izin belgesi alan
servis firması veya kişiler servis taşımacılığı yapabilmektedirler.

 Bu konuda hiçbir sınırlama yoktur
(*- O TAKDİRDE AYNI KANUN STATÜSÜNDE BULUNAN TAKSİ MİNİBÜS HALK
OTOBÜSLERİNDEDE SINIRLAMAYI KALDIRMAK GEREKMEZMİ?-*)
ve komisyon alınması kesinlikle söz konusu değildir.

 Plaka fiyatlarının araç fiyatının birkaç katına çıkması,
kayıt dışı yüksek rant alanlarının oluşması
,TAKSİ MİNİBÜS HALK OTOBÜSÜNDE BUNLAR YOKMU ? VARSA HEPSİNDE TAHDİTİ KALDIR.

 haksız rekabet ortamı oluşması sonucu(ASIL HAKSIZ REKABET CIMBIZLA
SERVİS ARAÇLARINI KANUNİ UYGULAMADAN ÇIKARMAK DEĞİLMİ?*)

 küçük esnafın mağdur olması gibi birçok olumsuzluğa engel olmak adına
!!! (ASIL MAĞDURİYET TAHDİT KANUNU USERVİS ARAÇLARINA UYGULANMADIĞINDA
OLUŞMUYORMU?)

İstanbul ili için plaka tahdidi uygulaması yapılmamaktadır.

 Böylece küçük esnafın çıkarları da korunmuş olmaktadır. İNSAF
!.-SÖZÜN BİTTİĞİ YER. KANUN YA HEPSİNE UYGULANIR
 -YA HİÇBİRİNE UYGULANMAZ

KANUNLARIN AMACI STANDARD VE ADALETİ SAĞLAMAK DEĞİLMİ ?
            Aşağıdaki yaşanan tablo bu iddianın ne derece gerçek
olmadığının zaten delilidir.

          Anadoluda 15 yıldır sorunsuz uygulanarak süren,

          Bak.Kurulunun,
        .Taksi Dolmuş-Minibüs-Halk Otobüsü-Umum Servis Araçları ile
ilgili kanununu


         İBB ;

             - sadece istanbulda-

               -sadece Servis araçlarına uygulamayarak,


     70 bin Çalışanı ;  CANLI CANLI NASIL ÖLDÜRÜLÜLMESİNE NEDEN OLUYOR*

             Düzen şu şekilde işletiliyor :

   -   Aracı  İşletmeciler :
------------------------------

                                              İst.Yıllık cir1 milyar $ İBB Rakamları*
         

           1- İşl.Firma Çalışan Araçtan 0/0 30&70  komisyon- 

                                                                          *İnsafına kalmış
           2-İşl.Firma , Çalışan araca 2,5 ay sonra ödeme-

                                                                       * ne zaman isterse
                                
     ( KDV-vergi-ssk-stopaj-bağkuÖdemeleriaksıyor-               Doktora gidemiyor)

             3-İşletmeciFirmadan Yakıt Alma şartı

                                                        *mecbur tutmuş  KDV alıyor

          4-İşletmeci Firma, Kendi Sigortaşirketinden  poliçe Şartı

          5-İşl.Firma   3 yaş Şartı*-        Kanun 20YIL*

                                                               İBB 10 Yaşta diretiyor.*

              Borç bitmeden,   Araç      Yenilettiriyorlar 3 yılda.


                    A.B. ve A.B.D de  Araç Yaş Ortalaması 25.


                                   İBB 19 yaşında araç çalıştırıyor                6-İşl.Fir.Marka Şartı   * 2 İthal Marka

                                                          * Yerlilere iş vermiyor

                 7-İşl.Firmaya    .Ücretsiz koltuk ve taşıma kontenjanı 

                                                               *(Geziler-Nöbetler)             Araç satıcıları :  
------------------------------

                                 2 milyar $ Araç  varlığı - İBB rakamları*
             
                   Servisci Aracını 3 yl sonra Yarı Fiata satabiliyor*

                    3.Yıl sonunda    İşl.Firma ,Çalışana,

                    yeni araç şartıgetiriyor yada iş bıraktırıyor.


                  * İthal Araçlar-Döviz dışarı gidiyor               Bankacı   ;
-------------------------

  Servis çalışanı  3.yıl sonunda yarı fiata sattığı aracının,

     borcu bitmeden ,yeniden kredi borcuna sokuluyor.             ,SUNİ UYGULAMALARLA

           Ekonomik koma durumuna sokulmuş durumdayız.           AYRICA
          ------------------

          İBB nin Tahdit kanununu uygulamamasıyla,  

          Kontrolsuz kalan ortamda,

         belgesiz korsan çalışanlar,

          Haksız Rekabetle .Hem Vergisiz Haksız kazanç sağlıyor

         Hemde  ülkenin gelir kaybına neden oluyorlar.

                   EN  ÖNEMLİSİ
          -----------------------

                                 


                        İstanbulda; 2.5 milyoN   öğreci velisi;


                                      İBB   *** Tarifesiyle; ***

                                            Anadoludan-

                2 kat fazla Servise Para Ödettirilmekte

                -Adana-Ankara -Gebze        0/3 Km        =   70 TL

                -İSTANBUL                        0/3 Km         =   150 TL            ***     Her sorunun bir cevabı vardır..

         ***    Bunun matematiksel izahı ve  cevabı ortada  yok.            İBB  NİN GÖREVİ ; HALKA HİZMETMİ OLMALI,?


            YOKSA;  KANUN VE ULŞ.BAK.LIĞINA  RAĞMEN,

            ŞAHISLARDAN YANA TERCİH KULLANMAKMI ?             Bu 2 kat  pahalı  ücreti  Aracı İşletmeciler ,

        Servis çalışanına  1/3 ünü    2.5 ay sonraödemekteler.
          - Sendika olarak İBB den ,

             TEK İSTEĞİMİZ 
             (Kanunu *Uygulamama-gerekçesi ortada yok.) - *

            Ülkede uygulanan  * SERVİS ARAÇ KANUNUN

           * İstanbuldada uygulanması.

                      Bu yolla;

                       - Hem 2.5 milyon insan taşıması ucuzlayacak.

                       - Denetim -kontrol altına alınan korsan çalışan

                          devlete vergi verecek

                       - Servis Çalışanı Kanuni hakları sayesinde,

                       ***  İşletmeci+AraçSatıcısı+Bankacı  

                            keyfisoygun ve komadan kurtulacaklar.


               Aksi takdirde   ;  Şu soruların cevabı ortada kalır..


              1- İBB KANUNU UYGULAMAMAKLA 

                  DOĞRU YAPIYORSA


               2 -KANUNU UYGULAYAN  TÜM  İLLER 

                    SUÇMU İŞLİYOR,?               YADA ;

               TÜM İLLERDE   YILLARDIR  UYGULANIYORSA


                İSTANBULDA   NEDEN UYGULANMIYOR  ?
                Bu konuda yol yöntem konusunda 


                eksikliklerimiz olmakla beraber,


        Adaletin tesisi, İnsana Hizmet adına ,desteğiniz adına,

       şahsınıza, iyiniyetinize  güvenerek bilgilendirmek amacıyla


         arz ediyoruz..


       Kabul olunan, mağdurların DUA ları sizinle.              Şahsınız,Çalışanlarınıza, Sağlık başarı dilekerimizle.
      Saygılar.
     Ulaş İş Sendikası
     Yön.Kur.Adına

     Gen.Bşk.
     Abdurrahim Barın
     www.ulaş iş sendikası.com
     www.ulaş iş sendikası.net
     www.servisciyiz.net

EKİ  :


İBB: KORSAN SERVİS DENETİMLERİ DÜZENLİ YAPILIYOR
15 Aralık 2009, 10:14

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), korsan servis taşımacılığının
önlenmesi için denetim çalışmalarının düzenli olarak yürütüldüğünü
açıkladı. İllegal yapılan her türlü çalışmayı engellemek adına her
türlü uygulamanın yapıldığı bilgisini veren belediye


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), korsan servis taşımacılığının
önlenmesi için denetim çalışmalarının düzenli olarak yürütüldüğünü
açıkladı. İllegal yapılan her türlü çalışmayı engellemek adına her
türlü uygulamanın yapıldığı bilgisini veren belediye yetkilileri,
bunun için yasal tedbirlerin alındığına işaret etti.

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası'nın 13 Aralık Pazar
günü Çağlayan Meydanı'nda düzenlediği 'Korsan Servis Araçlarına Hayır'
mitingi ile ilgili İBB'den açıklama geldi. Okullarda taşımacılık
yapacak olan servis araçlarına Okul Aile Birliği tarafından karar
verildiğine işaret edilen açıklamada, personel servis araçlarına ise
şirketlerin karar verdiği belirtildi. Anlaşma sağlandıktan sonra,
taşımacılığı yapacak olan kişi veya firmanın 'İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Servis Araçları Yönergesi' kapsamında Toplu Ulaşım
Hizmetleri Müdürlüğü'nden aldıkları 'güzergâh kullanım izin belgeleri'
ile taşımacılık yaptığı, denetim ve yaptırım kurallarının belirlemesi
de bu yönerge çerçevesinde sağlandığı dile getirildi.

İBB'den yapılan açıklamada şöyle denildi: 'Yüksek kalite
standartlarında taşımacılık hizmeti vermek için İstanbul Büyükşehir
Belediyesi tarafından Servis Araçları Yönergesi çıkarılarak araç ve
kullanıcı standartları belirlenmiştir. Bu çerçevede izin belgesi alan
servis firması veya kişiler servis taşımacılığı yapabilmektedirler.

Bu konuda hiçbir sınırlama yoktur ve komisyon alınması kesinlikle söz
konusu değildir.


Plaka fiyatlarının araç fiyatının birkaç katına çıkması,

 kayıt dışı yüksek rant alanlarının oluşması,

haksız rekabet ortamı oluşması sonucu

 küçük esnafın mağdur olması gibi
------------------------------------------------
birçok olumsuzluğa engel olmak adına
-------------------------------------------------------
İstanbul ili için plaka tahdidi uygulaması yapılmamaktadır.
---------------------------------------------------------------------------------------
Böylece küçük esnafın çıkarları da korunmuş olmaktadır.'
-------------------------------------------------------------------------------------------

Korsan servis taşımacılığı konusunda ise, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi olarak izinsiz ve kayıt dışı çalışan araçlarla ilgili
denetim çalışmalarını düzenli olarak devam ettirdikleri belirtildi.
Açıklamada bununla ilgili şunlar dile getirildi: 'İllegal olarak
yapılan her türlü çalışmayı engellemek adına gerek teknolojik, gerek
yasal her türlü uygulama gerçekleştirilmektedir. Denetimler İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta, İl Emniyet Trafik, Jandarma
Trafik birimlerince yapılmaktadır. Araçlar, şoför mesleki yeterlilik,
teknik özellikler, güzergâh izin belgeleri olup olmaması vb.
kriterlere göre değerlendirilmektedir.'

(CİHAN)
 TAHDİT KANUNU
------------------------------------

 Bakanlar Kurulunun 03.05.1986 Tar.86/1053 sayılı Kararı

 Bakanlar Kurulunun 23 Temmuz2004 Tar.5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu

    7.ci Md. = Büyükşehir Belediyesinin Görev Yetki Ve Sorumlulukları

        f ) bendi  = Büyükşehir ulaşım ana planını yapmak veya
yaptırmak ve uygulamak;

ulaşım ve toplu taşıma hizmetleriniplanlamak ve koordinasyonu sağlamak;

kara,deniz,su ve demiryolu üzerinde

İŞLETİLEN* HER TÜRLÜ SERVİS VE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI*  ile, taksi
sayılarını,  bilet ücret ve tarifelerini,zaman ve güzergahlarını
belirlemek; durak yerleri ile karayolu,yol,cadde sokak meydan ve
benzeri yerler üzerinde araç park yerlerinitespit etmek ve
işletmek,işlettirmek veya kieraya vermek; kanunların belediyelere
verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek,hükmü
yer almaktadır.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI  İBB  SÜRTÜŞMESİ    1


Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdür Yardımcısı Nesip
Kemaloğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi;nin servislerde yaş sınırını
10;a düşürmesinin mümkün olmadığını söyledi.


Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdür Yardımcısı Nesip
Kemaloğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin servislerde yaş sınırını
10'a düşürmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Ulaştırma Bakanlığı servisçileri sevindiren bir karara imza atıp okul
servis araçlarının yaşını 20'ye kadar yükseltmişti. Bakanlığın bu
kararından hemen sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da 10
yaşından büyük araçların servis aracı olarak kullanılamayacağı
yönündeki kararını kamuoyu ile paylaşmıştı. Bakanlık belediyenin bu
kararından sonra ise kendi kararının uygulanacağını yapılan bir
açıklama ile yeniden duyurmuştu.

Gelişmeler böyleyken konu tartışılmaya devam ediyor. Ulaştırma
Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdür Yardımcısı Nesip Kemaloğlu
bakanlığın yaptığı düzenleme ile 12 olan servis aracı yaşını 20'ye
indirdiğini bu karara herkesin uymak zorunda olduğunu söyledi.

"Belediyenin yetkisi yok"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul'daki servislerin yaşı 10
olacak diyemeyeceğini belirten Kemaloğlu "Tercihi talep sahibi
yapabilir ama bir kamu kurumu yönetmelikle 20 ye kadar taşıma imkanı
getirmişse siz bunu değiştiremezsiniz. Yetkiniz yok" diye konuştu.

"Yargı iptal eder "

Yetkili merciinin Ulaştırma Bakanlığı olduğunu hatırlatan Kemaloğlu
"Bakanlık bir hüküm getirmiş. O hükme aykırı bir şey yapılamaz. 20
yaşında servis aracı bulunan kişi güzergah izin belgesi istediğin de
verilmezse vermezse aynı gün yargıya gidip aynı gün bunu iptal
ettirebilir, çünkü belediye düzenleme mercii değil, konu bu kadar
basit" dedi.
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI  İBB  SÜRTÜŞMESİ  2BAKANLIKTAN SERVİS YAŞINA SON  NOKTA


Öğrenci servis araçlarında belediyenin 10 yaş kararı değil, bakanlığın
20 yaş sınırı uygulanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öğrenci servislerinin maksimum
yaşının 10 olabileceği şeklindeki kararı ile Ulaştırma Bakanlığı'nın
20 yıl şartı çelişiyordu. işletmecilerin Kafası karışırken konuyla
ilgili son karar bakanlıktan geldi. Bakanlığı'nın kararı geçerli olaca

Öğrenci servislerinin yaş sınırıyla ilgili Ulaştırma Bakanlığı ve
İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasındaki yetki karmaşasına
bakanlıktan net bir cevap geldi. Zaman Gazetesi'nin sorularını
cevaplayan Kara Ulaştırması Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Yılmaz,
ilgili kurum ve kuruluşların öğrenci servisleriyle ilgili bakanlığın
yayınladığı yönetmelikte belirtilen 20 yaş sınırlamasına uyması
gerektiğini söyledi. Ulaştırma Bakanlığı'nın öğrenci servislerine 20
yaş sınırı getiren bir yönetmelik yayınlamasına karşın İstanbul
Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bu yönetmeliğe uymayarak farklı bir
düzenleme getirmesi yetki karmaşasına sebep olmuştu. İBB Ulaştırma
Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME), İstanbul'da öğrenci servislerinin
maksimum yaşının 10 olabileceği şeklinde bir düzenleme yapması öğrenci
servis yetkililerini de zor durumda bıraktı. 'Bakanlığın mı yoksa
İBB'nin mi yönetmeliğine uyacağız' şeklinde kafası karışan
işletmecileri sevindiren karar Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü'nden
geldi. Zaman Gazetesi'nin sorularını yanıtlayan Kara Ulaştırması Genel
Müdür Yardımcısı Hüseyin Yılmaz, ilgili kurum ve kuruluşların
Bakanlığın yayınladığı Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği'ne
uyması gerektiğini belirtti. Belediyenin yetkilerinin 5216 ve 5393
sayılı kanunlarla belirlendiğini belirten Hüseyin Yılmaz, "Bir ihtisas
alanı olarak, bu hususta temel düzenleyici metnin Bakanlığımızca
yayımlanan 'Okul Servis araçları Hizmet Yönetmeliği'nin olması
nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluşların bu düzenlemeye uymaları
gerekmektedir." dedi.

İstanbul Toplu Taşımacılar Birliği Derneği (İSTAB) Başkanı Levent
Birant, aracı 10 yaşın üzerinde olan servis işletmecilerinin güzergah
izni almak için belediyeye başvuru dahi yapamadığını belirtiyor.
İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkan Vekili
Halit Tayanç da, yol izin belgesi konusunda İstanbul'da bakanlığın
yönetmeliğine göre hareket edilmediğini aktarıyor. Buna karşın Kara
Ulaştırma Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz, okul servis hizmeti yapan
kişilerin kendilerine uygulanan cezalar hakkında hukuki yönden
itirazda bulunup haklarını arayabileceklerini belirtiyor.
 ZAMAN MUZAFFER SALCIOĞLU

 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1990813 ziyaretçi (4340365 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi Łcretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
‹cretsiz kaydol