Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İ«İN KOŞANLARIN YERİ***
  Ticari Plaka Usul ve Kararları
 


TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK

USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR

86/10553
90/390
91/6311 (İPTAL)
95/7212

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı 86/10553 Karar Tarihi 02/04/1986

Resmi Gazete : 03.05.1986-19096

Ticari Plakaların Verilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Karar

Amaç

Madde 1- (Değişik : 04.06.1998-23362) Bu Karar'da amaç; vatandaşın ulaşım ihtiyacını karşılamak üzere toplu taşımacılığın geliştirilmesi ve disiplin altına alınması, korsan taşımacılığın önlenmesi ve fiilen çalışmakta olan şoför esnafının haklarının korunması maksadıyla taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına verilecek ticari plakaların sayısı, verilme usul ve esaslarını tespit etmektir.

Madde 2-(Değişik : 04.06.1998-23362) Bu Karar, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 12'nci maddesi hükümlerine göre, İl Trafik komisyonlarınca plaka tahdidi kararı alınan İllerde uygulanır.

TİCARİ PLAKA VERİLECEKLER

Madde 3 -(Değişik : 04.06.1998-23362) Ticari Plaka verilebilmesi için;

1. Taksi, dolmuş ve minibüslerde; Şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu ve sürekli olarak icra ettiğini beyan etmiş olmak ve şoförler odasına üye olmak,

2. Umum Servis araçlarında; Şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçtiğini beyan etmiş ve Şoförler Odasına üye olmak veya Ticaret Odalarına kayıtlı taşımacı şirketlerce, şehir içinde taşımacılık yapmak,

şartı aranır.

Taksi, dolmuş ve minibüs sahipleri, bu plakaları bu maddenin (1) numaralı bendinde sayılan şartları haiz kişilere, umum servis aracı sahipleri, bu maddenin (2) numaralı bendinde sayılan şartları haiz kişilere ve taşımacı şirketlere satabilirler."

Ticari Plaka Sayısının Tespiti

Madde 4- Nüfus artışı ve şehrin ulaşım planı dikkate alınmak suretiyle o il ve ilçenin toplu taşıma ihtiyacı, trafik komisyonu tarafından düzenlenecek bir raporla İçişleri Bakanlığı'na bildirilir.

(Değişik : 04.06.1998-23362) "Halen plaka tahdidi uygulanan İllerde, taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçları için tespit edilen ticari plaka sayısının artırılması, iade edilenler ise henüz tahsis edilmemiş olanlar dahil, bunların trafik komisyonlarınca dağıtılması, İçişleri Bakanının onayına tabidir."

Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce tespit edilip, henüz tahsisi yapılmamış plakalar ile herhangi bir sebeple iade edilen plakaların dağıtımında 5'inci madde hükümleri uygulanır.

Ticari Plakaların Verilme Usul ve Esasları

Madde 5- Ticari plaka, kapalı teklif usulü ile aşağıdaki şartlar dikkate alınarak, trafik komisyonunun tespit edeceği esaslara göre verilir.

a. İlin ihtiyacı dikkate alınarak dağıtılacak ticari plaka sayısı trafik komisyonunca tespit edilecek ticari plakanın serbest piyasadaki tahmini bedelinin %80'ine tekabül eden muhammen bedeli, müracaat şekli, süresi, ihale zamanı ve diğer hususlar mahalli vasıta ve/veya en az iki gazete ile kamuoyuna duyurulur.

b. Tespit edilen ticari plakalar ikişer aylık dönemlerde bir yılda altı defa verilebilir.

c. Kapalı teklif zarfları trafik komisyonları huzurunda açılır ve en yüksek bedeli teklif edenlerde başlamak üzere o dönem için tespit edilen miktarda ticari plaka verilir.

Eşit ücret teklif edenler arasında trafik komisyonu huzurunda kura çekilir.

d. Müracaat edenlerden, trafik komisyonunun tespit edeceği muammen bedelin 1/5'i teminat olarak peşin alınır. Plaka bedelinin kalan kısmı ödenmedikçe plaka almaya hak kazananlara ticari plaka verilmez, kazanamayanların teminatları iade edilir.

Ücretlerin Dağıtımı

Madde 6- (Değişik : 04.06.1998 23362) 5'inci madde uyarınca alınacak teminatlar ve ücretler trafik komisyonlarınca belirlenen kamu bankalarından birisinde açılacak hesaba yatırılır.

Yukarıdaki fıkraya göre taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait toplanan paraların %90'ı Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonu hesabına, %10'u ise Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı hesabına dönem sonunu takip eden bir ay içerisinde aktarılır.

Bu maddenin uygulanmasına dair usul ve esaslar ile diğer hususlar Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir.

Madde 7- Trafik komisyonlarınca ticari plaka tahdidi bulunmayan İllerde tahdit konulmasına karar verildiği takdirde o il hakkında bu karar hükümleri uygulanır.

Madde 8- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 9- Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.
Taksiciler plaka düzenlemesine tepkili: Esnaf katliamı olurİSTANBUL(CİHAN)-

Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, ticari taksi plakalarına kısıtlama getireceği iddia edilen kanun tasarısının esnaf katliamı anlamına geleceğini ve 600 bin kişinin mağdur olacağını söyledi.

İçişleri Bakanlığı`nca hazırlanan 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu tasarısının, `Belediye sınırları içinde taşımacılık` başlığı altındaki 35. madde taksicilerin tepkisini çekiyor. 560 taksi ve 2 bin 500 çalışanı ile Türkiye`nin en büyük kooperatifinin başkanı olan Fahrettin Can, İstanbul genelindeki 18 bin 500 taksinin 120 bin kişiyi ilgilendiren bir geçim kaynağı olduğunu kaydetti. Can, Karayolları Trafik Kanun tasarısında kendileriyle ilgili maddenin aynı şekliyle çıkması halinde esnafın katliama uğrayıp, öleceğini ileri sürdü.

Fahrettin Can, ``Yeni düzenleme bütün Büyükşehirler için geçerli. Hazırlanan 35. madde ile; eğer İstanbul sınırları içinde kesintisiz 5 yıl oturmuş, Şoförler Odası`na kayıt yaptırmış başka da bir geçim kaynağı olmayan kişi iseniz büyük şehir belediyesi 5 yıl süre ile ticari taksi plakası alma, minibüs ve otobüsle taşımacılık yapma yetkisi veriyor. Plakayı alan satamaz. Sadece alt soyundan birisi varsa ona verir çalıştırır. Yaksa plakayı belediyeye geri iade eder, şeklinde bir tasarı var`` dedi.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Beşir Atalay`ı ziyaret ettiklerine işaret eden Fahrettin Can, bakanın, kanun tasarısı hazırlandıktan sonra sivil toplum örgütlerinin görüşüne açılacağı, ilgili bakanlık ve kurumların da bilgilerini alarak son şeklini vereceklerini belirtti.

Kooperatif Başkanı Can, tasarı aynı haliyle yasalaşırsa tepkilerinin ne olacağı sorusuna, ``Ben bu şekilde çıkacağını düşünmek bile istemiyorum. İnsanlar serbest piyasada plaka almak için evlerini, tarlalarını satmışlar. 1966`dan bu yana plaka tahditli. Yani plakalar insanlara havadan gelmiş değil ki. Bir plaka insanın 50 yıllık ömrüdür. Bunu aldığınız zaman bu insanları 50 yıl geriye götürürsünüz`` dedi.

Sanatçılar dahil birden fazla plakası olan kişilerle ilgili de Can, ``Yasal olarak olamaz. Devletin kanunları, ilgileri var. Bunları takip eder ortaya çıkartır. Mesela diyorlar ki sanatçıların plakaları var. Olabilir. Sanatçılar bu memleketin insanı değil mi? Yasal yollardan almışlarsa kim buna ne diyebilir? Serbest piyasa ekonomisi değil mi? Hükümetimiz bazı şeyleri özelleştirirken plakaları kamulaştırmak gibi bir şey olacağına inanmıyorum. Siyasi otoritenin buna müsaade edeceğini inanmıyorum`` görüşünü belirtti.

(CİHAN)


 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1956121 ziyaretçi (4269273 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi Łcretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
‹cretsiz kaydol