Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İÇİN KOŞANLARIN YERİ***
  TÜRKİYEDE SENDİKACILIK
 


3 kuşak süren arazi davası - Hürriyet


62 yıl süren arazi davası - Memurlar.Net


300 bin dönüm arazi, bin mirasçı, 60 yıllık dava... 

SENDİKACILARA HAPİS CEZASI

SENDİKACILARA HAPİS CEZAS< TIKLA 

 

Sen misin Sendikaya Üye Yapan!

Sen misin Sendikaya Üye Yapan!<TIKLA

Genel Başkan Kenan Öztürk'ün Ankara Davasına İlişkin Basına Verdiği Röportaj; ‘Bütün sendikal harekete gözdağı’

Genel Başkan Kenan Öztürk’ün Ankara Davasına İlişkin Basına Verdiği Röportaj;
‘Bütün sendikal harekete gözdağı!  <TIKLA


aziz_celik
 

Aziz Çelik; Sendikacılığa 'yargı' darbesi 

 Akıllara durgunluk veren bir “yargı” darbesi ile daha yüz yüzeyiz. Bu kez hedefte sendikacılık var.

Tüm Taşıma İşçileri Sendikası’nın (TÜMTİS) Ankara Şubesi yöneticileri sendikal faaliyetlerinden dolayı hapis cezasına çarptırıldı, cezaları kesinleşti ve şu anda cezaevindeler. Horoz Kargo işyerinde sendikalaşma faaliyetinin bedeli hapis cezası oldu.

 

 

2007 yılından bu yana devam eden dava süreci hukuk ve sendikacılık tarihine bir ibret belgesi olarak geçecek nitelikte. Horoz Kargo’da sendikalaşma faaliyeti yürüten TÜMTİS Ankara Şube yöneticileri 2007 yılında bir gece yarısı operasyonu ile gözaltına alınmıştı. İşveren işçileri işten çıkarmıştı. Daha sonra işten atılan 20’den fazla işçinin işe iadesine karar verilmişti. Bu durumda yapılması gereken Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 118’inci maddesine göre işveren hakkında sendikalaşmaya engel olmaktan ceza davası açılmasıydı.

 

 

 

 

 

 

TCK 118’i görmeyen yargı
Çünkü TCK 118’e göre bir kimseye karşı, bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ayrıca cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi hâlinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

 

 

Eğer hukuk işleseydi Horoz Kargo yöneticileri hakkında sendikal haklarının kullanımını ihlalden dava açılmalıydı. Cezaevinde olması gerekenler sendikalaşma faaliyeti yürüten sendikacılar değil, sendikalaşmayı engellemeye çalışan işverenler olmalıydı. Oysa öyle olmadı. TCK 118’i görmeyen yargı aygıtı, TCK 117’deki “iş çalışma hürriyeti” maddesine sarıldı. Horoz Kargo’nun yaptığı şikâyet; savcı, emniyet ve adalet mekanizması tarafından derhal dikkate alınmış ve sendikacılar derdest edilmişti.

Üye sayısını çoğaltma suçu!
Sendikacılar çıkarıldıkları Özel Yetkili Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandılar ve 6,5 ay tutuklu kaldılar. Yıl 2007 idi ve yargıda “paralel” işgal vardı. Tahliye sonrası dava devam etti.
Beş yıl süren davada

sendikal  faaliyet
“suç örgütü kurmak”
olarak değerlendirildi ve TÜMTİS şube yöneticileri 1 ile 6,5 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı. İşin tuhafı
Yargıtay 16. Ceza Dairesi de yerel mahkemenin kararını onadı. Daha sonra özel yetkili mahkemeler kapatıldı ve ayrıca bu kararı veren Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti FETÖ/Paralel Devlet Yapılanması (PDY) gerekçesiyle işten el çektirildi.

Türkiye’nin yargı sistemini ve bürokrasini çürüten paralel yapı sadece demokrasiye değil, sendikacılığa karşı da darbe yapmıştı. Mahkeme kararında yer alan ve suç örgütü kurmaya ilişkin gerekçeler ise akıllara durgunluk verici nitelikte:

“TÜMTİS üyesi işçilerin sayısını çoğaltmak, bu şekilde aidat gelirini artırmak”

ve tatildeki işyerinin çalışmasına mani olarak “iş ve çalışma hürriyetini engellemek.”

Türkiye’de yıllardır işçiler
sendikalaştığı için işten atılır. 

İşten atılan işçilerin önemli bir bölümünün sendikal nedenle işten atıldığı yargı kararı ile kesinleşir.

Diğer bir ifadeyle, işverenlerin sendikalaşmayı engellemek amacıyla
işçileri attığı yargı kararı ile saptanır. İşverenler ise bunun karşılığında sendikal tazminat ödeyerek kurtulur.

Bunun bir başka izahı
Anayasa’nın 51. maddesindeki sendikalaşma hakkını ihlal eden işverenlerin
para cezası ile kurtulmasıdır.

Şimdiye kadar çok az işveren hakkında
TCK 118’den dava açıldı.

TCK 118’den hapis yatan işveren bildiğim kadarıyla yok.

Oysa yargının öncelikle görmesi gereken madde TCK 118’dir.

Sendikalaşmayı engelleyen işverene veya vekiline caydırıcı ceza verilirse (hapis cezası) kimse kolay kolay sendikalaşmayı engelleyemez.

Ancak yargı sistemi
TÜMTİS örneğinde de görüldüğü gibi
çağdışı bir yaklaşımla
sendikacılığı
suç örgütü olarak

görmeye devam ediyor.

Yargılanma yenilenmeli
TÜMTİS yöneticilerine
sendikal faaliyet nedeniyle verilen ceza,
yargı sisteminin iki büyük hastalığını ortaya koyuyor:

Birincisi paralel veya yandaş yargı mensuplarının hukuku yok etmesi,

ikincisi ise yargı aygıtının hukuk normlarının lafzı ile yetinmesi, şüphe durumunda işçi lehine ve özgürlük lehine yorum ilkesinden (in dubio pro libertate) bihaber olmasıdır.

Yasa maddesi ezberleyerek hukukçu olunmaz.

Hukukçu
hukuk felsefesi, hukuk sosyolojisi, hukuk tarihi bilmeli

ve
nihai ölçütü vicdanı olmalıdır.

Şimdi yapılması gereken
sendikacılığa vurulan bu
“yargı” darbesine son verilmesi ve yargılanmanın yenilenmesidir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı sendikacılığa yönelik bu
“paralel” darbeyi ve lekeyi ortadan kaldırmak için harekete geçmelidir.

TÜMTİS’in üyesi olduğu
Türk-İş, Başsavcılığı göreve çağırdı.
Bu çağrı dikkate alınmalıdır.

TÜMTİS’e yönelik yargı darbesi
bütün sendikaları tehdit ediyor.

Bu ateş herkesi yakar.

O nedenle ayırım yapmadan

bütün sendikalar ve konfederasyonlar
sesini yükseltmeli


ve TÜMTİS ile dayanışma içinde olmalıdır.

Mesele sendikacılığın savunulmasıdır.

(Kaynak: Birgün)

GENEL BAŞKAN ATALAY, TÜMTİS SENDİKASINI ZİYARET ETTİ...

  •  0  0 Google +0

Genel Başkan Ergü Atalay 10.02.2015 tarihinde TÜMTİS Sendikası'nın genel merkezine giderek, Sendika Genel Başkanı Kenan Öztürk'ü makamında ziyaret etti...

ATALAY’DAN TÜMTİS SENDİKASI’NA ZİYARET

  •  0  0 Google +0

Genel Başkan Ergün ATALAY, 18 Nisan 2019 Perşembe günü konfederasyonumuza üye Tümtis sendikasına ziyarette bulundu.

TÜMTİS Genel Başkanı Kenan ÖZTÜRK ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelen ATALAY, önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan Tümtis Sendikasının Olağan Genel Kurulunun, başarılı ve iyi geçmesi temennisinde bulundu.


"TÜRK HUKUKUNDA SENDİKAL HAKLAR" KONULU SEMPOZYUM GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 14.1.2019

TÜRK İŞ BŞK KONUŞMASI >https://youtu.be/-s3mg20ikK8 

 

Ocak 1971: 

Ekonomik ve sosyal durum ile öğrenci hareketleri konularında işçi hareketinin görüş ve önerilerini kapsayan muhtıra Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’a verildi

 29 mayıs 1980
TÜRK-İŞ, Hükümetin hazırladığı ve TBMM’ye sunduğu sosyal haklarda kayıp öngören Kanun Tasarılarının geri çekilmesini istedi. Gündemdeki sorunları görüşmek ve alınacak kararları belirlemek üzere TÜRK-İŞ Teşkilat Başkanları toplandı. Toplantının bir bölümüne katılan Başbakan Süleyman DEMİREL, TÜRK-İŞ’in taleplerine uygun olarak TBMM’de bekleyen Kanun Tasarılarının geri çekildiğini açıkladı.

 22 haziran 1986

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu ile Merkez Eylem Komitesi Yönetim Kurulu’nun ortak toplantıda aldığı karar gereğince, Eskişehir’de toplantı ve gösteri yürüyüşü yapıldı. 45 bin işçinin katıldığı yürüyüş ve mitingde, sendika özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılması ile birlikte izlenmekte olan ekonomik politikaların sosyal devlet anlayış ve ilkelerine uygun hale getirilmesi talep edildi.


4ocak 1991
30 Kasım 1990 tarihinde başlayan maden grevinin uzaması ve Hükümetin “Maden ocaklarını kapatırız” tehdidi karşısında maden işçilerinin yürüyüşü başladı. 100 binin üzerinde maden işçisi, aileleri ve Zonguldak halkının katıldığı yürüyüş, 2. gününde Mengen’de durduruldu. Genel Maden-İş Sendikası, 8 Ocak 1991 tarihinde geri dönüş kararı aldı.

66 nisan 1996
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, Türk Eczacılar Birliği ve Türk Tabipler Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen “SSK ve Sağlık Hizmetleri Kurultayı”nda,
sosyal güvenlik haklarına yönelik
baskı ve saldırılara son verilmesi istendi

24 temmuz 1999
Ankara Kızılay Meydanında Türkiye tarihinin en büyük işçi ve memur protesto mitingi yapıldı.
“Mezarda Emekliliğe ve Sefalet Ücretine Hayır!”mitingine
400 bin kişi katıldı ve Tasarının geri çekilmesi istendi.

1414 mart 2003
81 ildeki TÜRK-İŞ, DİSK ve HAK-İŞ şube yöneticileri ve işyeri sendika temsilcileri AKP il örgütlerinin önünde
İş Kanunu Yasa Tasarısını protesto etti.


27 şubat 2010
TÜRK-İŞ, DİSK, KAMU-SEN ile KESK’in aldığı karar gereği TEKEL işçilerine destek amacıyla
tüm il ve ilçe merkezlerinde meşaleli yürüyüşler ve kitlesel basın açıklamaları yapıldı.

15 şubat 2014
Taşeronlaşmaya, örgütsüzlüğe, kuralsız çalışma hayır sloganı ile Ankara’da Sıhhiye Meydanında 50 bin işçinin katıldığı
KÖLELİK DÜZENINE SON
15 Şubat 2014 tarihinde yapıldı. Mitingde konuşan
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün ATALAY,
kölelik düzeni olan taşeronlaşmanın ekmeğimizi küçülttüğünü, örgütlenme önünde ciddi engel oluşturduğunu belitti..


 https://youtu.be/-s3mg20ikK8

 


HABERİ BASINA YANSITANLAR  

EVRENSEL
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, TÜMTİS yöneticileri hakkında verilen cezanın onanmasına tepki gösterdi: Sendikal örgütlenmeye darbe!

Karara yazılı açıklamayla tepki gösteren Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, sendikal örgütlenme özgürlüğünün demokrasinin temel değerleri arasında olduğunu belirterek, “Örgütlenme özgürlüğü, uluslararası insan hakları belgelerinde düzenlenmiş bir haktır. İşçiler, kendi çıkarlarını korumak ve geliştirmek için sendika kurma ve sendikalara üye olmak da dahil, örgütlenme özgürlüğü hakkına sahiptir. TÜMTİS Sendikası şube yöneticilerinin dava konusu edilen faaliyetleri, işçilerin hak ve çıkarlarını geliştirmek kapsamındadır” dedi.

Sendikal örgütlenmenin işverenin şikayetiyle dava konusu edilmesi ve şube yöneticilerinin hapis cezasına mahkum edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Atalay, kararı ‘sendikal örgütlenmeye darbe’ diye niteledi. Atalay, anayasa güvencesinde olan sendikal faaliyetlerin suç olarak değerlendirilemeyeceğini, aksi durumda sendikal örgütlenmenin daha da zorlaşacağını dile getirdi EVRENSEL.


AYDINLIK

TÜMTİS’in yöneticilerine verilen bu cezaya tepkiler gecikmedi. Sendikal örgütlenmeyi suç sayan bu karara karşı aralarında Türk-İş’in de bulunduğu 11 emek örgütü tepki ve TÜMTİS’e destek açıklamaları yaptı. TÜMTİS’in bağlı olduğu Türk-İş’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“TÜMTİS şube yöneticilerinin dava konusu edilen faaliyetleri, işçilerin hak ve çıkarlarını geliştirmek kapsamındadır. Demokratik bir toplumda olmaması gereken bir şekilde, sendikal örgütlenmenin işverenin şikayetiyle dava konusu edilmesi ve şube yöneticilerinin hapis cezasına mahkum edilmesi kabul edilemez niteliktedir.
aydınlık
DETAY https://t.co/upTVJDgoLR?amp=1


 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1955924 ziyaretçi (4268870 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol