Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İ«İN KOŞANLARIN YERİ***
  ULAŞTIRMA BAKANLIĞININ İBB YE CEVABI
 

Ulaştırma Bakanlığı'ndan Servisçilere Açıklama
 
 
 
     
 
Okul servis araçları hizmet yönetmeliğinde 17.09.2009 tarihinde yapılan değişiklikle ilgili olarak basında yer alana bazı haber ve yorumlara ilişkin duyuru


Bakanlığın açıklaması

Anılan yönetmeliğin, 4 üncü maddesinde yapılan değişiklikle servis araçların yaşının 12 den 20 ye çıkartılması konusu ile bu araçlarda bulundurması zorunlu olan rehber personelin yaşı ve eğitim düzeyi ile ilgili yapılan değişiklik basında geniş yankı bularak, vatandaşlarımızın rahatsızlık duyacağı şekilde eksik bilgiden kaynaklandığı düşünülen bazı haber, yorum ve değerlendirmeler yapılmıştır.

Bu konudaki doğru bilginin vatandaşlarımıza aktarılarak vatandaşlarımızın daha doğru değerlendirme yapmalarına imkan sağlamak üzere Bakanlığımızca aşağıdaki açıklamaların yapılması gereği duyulmuştur.

Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği ile ilgili olarak, gerek Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İlköğretim Genel Müdürlüğünün 19.06.2008 tarihli ve 7081 sayılı ile 08.09.2009 tarihli ve 14766 sayılı yazıları ve gerekse T.Şoförler Federasyonu(TŞOF) ile çeşitli vilayetlerin servis işletmecileri odalarından muhtelif tarihlerde alınan yazılarda; anılan yönetmelikle ilgili bir kısım değişiklik talepleri Bakanlığımıza intikal etmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın talepleri arasında; sektöre getirdiği/getireceği önemli maliyet ve personel bulmakta yaşanan güçlük nedeniyle rehber personel bulundurma zorunluluğunun özellikle taşımalı eğitimde tamamen kaldırılması,   taşımalı eğitim yapılan yerleşim yerlerinde 10 yaşın altında hemen hemen hiç araç bulunmadığı gerçeğinden hareketle taşıt yaş sınırının yükseltilmesi yer almıştır.

Bakanlığımıza intikal eden sözkonusu talepler değerlendirilerek;

1) Okul servis araçlarında öğrencilerin taşıta binmeleri ve inmeleri sırasında kendilerine yardımcı olacak personelin temininde ve istihdamında yaşanan güçlük karşısında bu personelin hiç bulundurulmaması yerine eğitim düzeyinin yapacağı iş/hizmet için yeterli olan ilköğretim (ortaokul) seviyesine indirilerek istihdam edilmesine devam edilmesinin daha uygun olduğu değerlendirilerek, anılan yönetmelikte yapılan değişiklikle rehber personelin eğitim düzeyi lise düzeyinden ilköğretim (ortaokul) düzeyine, yaşı ise 22’den 20’ye indirilmiştir.

2) Okul servis araçlarının azami yaşının 12’ den 20’ ye çıkartılması konusunda ise ; bilindiği üzere, 15.08.2007 tarihinde yapılan bir imtiyaz sözleşmesi ile Bakanlığımız denetimde olmak üzere araç muayene hizmeti/görevinin özel sektör eliyle gördürülmesi işi TÜV-TÜRK Girişim Grubuna 20 yıllığına verilmiştir. Araç muayene hizmeti verecek olan yeni araç muayene istasyonları ise, 2009 yılı Nisan ayı itibariyle 81 ilimizde inşa edilerek tamamlanmış ve faaliyete geçirilmiştir. Gerekli/yeterli fiziksel altyapı ve teknik donanıma haiz bu yeni istasyonlarda araçların fenni muayeneleri gelişmiş ülke standartlarının da üstünde eksiksiz olarak özel eğitimli muayene teknisyenleri tarafından yapılmaktadır. Muayene sırasında araçların trafik seyir güvenliği bakımından gerekli bütün parçaları/aksamları teknik cihazlarla ve modern yöntemlerle kontrolden geçirilmektedir. Güvenli bulunmayan parçalar/aksamlar var ise fenni muayeneleri onaylanmamakta ve onaylanmaya engel olan kusur veya eksiklikler için rapor düzenlenerek araç sahibine verilmektedir.Bu raporda belirtilen kusur veya eksiklikler giderilmeden muayenelerinin onaylanmayacağı ve aracın trafiğe çıkarılamayacağı kuralına/bilgisine de yer verilmektedir. Yapılan muayeneler ayrıca elektronik ortamda gerçek zamanlı değiştirilemez olarak arşivlenmekte ve gerektiğinde kayıtlara anında ulaşılabilmektedir. Kuruluşundan bugüne kadar yeni araç muayene istasyonlarında 4.393.668 adet araç muayeneye tabi tutulmuş, bunların 1.771.290.adedi ilk muayeneden geçememiştir. Diğer bir ifadeyle, muayeneye tabi tutulan araçların yaklaşık %40’ı bu muayenelere takılmıştır. Bu sonuçlar, dünyanın en iyileri arasında yer alan yeni araç muayene sistemimizin çok sıkı/güvenli olduğunun kanıtıdır. Fenni muayenesi yapılan ve ilk muayeneden geçemeyen araç sayıları 2006 ve sonrası model yıllarına göre ekteki tabloda verilmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere, bir araç 2 – 3 yaşında olsa bile trafik seyir güvenliği ve fenni muayenesi bakımından, güvenli olacağı düşüncesi doğru bir değerlendirme değildir. Ekteki tabloda yer alan veriler de bunu doğrulamaktadır.

3) Trafik güvenliği açısından önemle belirtilmesi gereken bir diğer husus ise, anılan Yönetmeliğin “Taşıtlarda aranacak şartlar” başlıklı 4 üncü maddesinde, okul servis araçlarında bulunması gereken teknik özelliklerin yanında, bu araçların yılda bir defa yapılması zorunlu olan fenni muayenelerine ilaveten her 6 ayda bir ayrıca bakım ve onarımlarının da yaptırılması zorunluluğunun getirilmiş olmasıdır.

4) Araç Muayenesi konusunda ülkemizde gelinen aşama dikkate alınarak ; ticari yük ve yolcu taşımalarını kapsayan ve düzenleyen Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde yeni araç muayene istasyonlarında fenni muayenesi yapılan taşıtlardan yaş şartı aranmaması yönünde düzenleme yapılmıştır

5) Gözden kaçırılmaması gereken temel husus; 2009 yılı öncesi tekniğine uygun ve gerçek anlamda bir araç muayene sistemimizin olmadığıdır. Gerçek anlamda teknik usullere uygun olarak periyodik (yılda bir) fenni muayenesi yapılmış ve onaylanmış 20 yaşındaki bir aracın; fenni muayenesi sadece kağıt üzerinde yapılmış 12 yaşındaki bir araçtan daha güvenli olduğu gerçeği unutulmamalıdır.

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde okul servis araçları konusu Bakanlığımızca yeniden değerlendirilerek; Karayolu Taşıma Yönetmeliğindeki düzenlemeyle aynı olmasa bile bu düzenlemeye paralel olarak 17.09.2009 tarihinde Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde değişiklik yapılmış ve okul servis araçları için yaş şartı tamamen kaldırılmayarak azami 20 yaş ile sınırlandırılmıştır.

Kamuoyuna ve ilgililere saygıyla duyurulur.


Tasimacilar.com 'da Okul ve Personel Servisi ile ilgili çıkan haberler ve yorumlar.

Okul servisleri ile ilgili düzenlemeye teknik bakış

Araç Yaşı Bahane Rant Şahane

Servisçi belediyeyi AİHM’ye şikayet edecek

Okul servis araçları yönetmeliğinde değişiklik

Servis ücretlerine yüzde 13 zam

UKOME servis fiyatlarını ne zaman açıklayacak?

UKOME “ZAM” dedi servisçi “ SADAKA “


www.tasimacilar.com
YORUMLAR :

Ulaştırma Bakanlığına,Kara Ulaştırma Müsteşarlığına NTV Haber editörüne,Haber 7 ye,Taşımacılar Com a,Ulaşım onlıne ye;70 bin komaya sokulan İstanbul servis esnefı Dua ediyor.Gerçekleri ortaya koydukları ve destekleri için. Mesele, 2.5 milyon yurttaşın, anadoludan 2 kat pahalıtaşınması,Tahdit kanununun İbb ce uygulanmaması nedeniyle 70 bin esnafın birkaç (Aracı -Araç satıcısı-Bankacı)kişiye kurban edilme meselesidir.İbb halktan yana ve çalışandan yana yani kanundan yana olacağına ,Türkiyedeki uygulamalar tersine,kişilerden yana tercih yapıyor.28 martı bu anlamda iyi okumalarını öneririz.İşin dolgu malzemesi olarak konu ve hedef saptırmak içinse,araç 20 yaş konusunu ortaya atıyor.Asıl rantçılar ve biten servisçinin gündeme gelmemesi için. ABD de araçların ortalama yaşının 20 olduğunu çok iyi bildiği halde.Hukuk devletinde;Ulaştırma Bakanlığının Kanununa muhalif açıklama yapan İbb yi ise not ediyoruz.28 Mart akşamı Kanal 7 TV de,canlı yayında 2 kez sorduğumuz tahdit sorusuna verdiği; Çalışmalar yapılıyor sözünü,eski bir vaiz olarak yerine getirmesini bekliyoruz.
Sözünün takipçisi olacağız.


Gelin,
tanış olalım.
İşi,
kolay tutalım.
Bu dünya,
Kimseye kalmaz.

Ne Olursan Ol
Sendikalı Ol

Saygılarımızla.

ULAŞ-İŞ SENDİKASI
 
Servisciyiz / 30.09.2009 22:40:21


Bugün: 29 Ocak 2010 
Haber Ara:
 
Günün Haberleri Bize Ulaşın Üyelik Reklam Spor Röportaj Arşiv Yazarlar
-- Günün Manşeti --

Şoförlerin yarışı yarın
Faydalı linkler
Döviz Kurları
1 USD = 1.5345 YTL
1 EUR = 2.1420 YTL
1 GBP = 2.4317 YTL
Hava Durumu - Marmaris
Hava Durumu
Web Tasarım: Sayfa.NET
Toplam Ziyaret : 1442453
 
SERVİS ŞOFÖR ESNAFI SEVİNÇLİ
Marmaris Şoförler Odası Başkanı İbrahim Tarım, çok sayıda şoför esnafını mağdur eden, servis araçlarının 12 yaşından büyük olmaması şartı kaldırıldığını, yaş sınırının 20'ye çıkartıldığını açıkladı…

Bu konuda gazetemizde de geçtiğim gün yayınlanan resmi gazetenin haberinden ayrı olarak geçtiğimiz gün Marmaris Şöforler Odasında servis şoförü esnafı ile yaptığı toplantıda basını da bilgilendirdi.

İbrahim Tarım Başkanlığındaki Marmaris Şoförler Odası'nın da yürürlüğe girmesi için büyük çaba sarf ettiği Ulaştırma Bakanlığının Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, dün Resmi Gazete'de yayımlandı. İbrahim Tarım, Yönetmelikle, okul servis araçlarında aranacak şartlarda bazı değişikliklere gidildiğini, buna göre, okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları 20 yaşından büyük olmayacak. Taşıtların yaşı, fabrikasınca imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanacağını belirtti. .
Tarım, “Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların daha önceki yönetmeliğe göre, yaşlarının 12 yaşından küçük olması gerekiyordu. Ancak, ekonomik krizin de etkisiyle esnafımızın araçlarını yenilemesi çok zorlaşmıştı. Bu amaçla Odamızın Federasyon Başkanımız aracılığıyla Ulaştırma Bakanlığı nezdinde verdiğimiz çaba nihayet sonuçlandı. Artık 20 yaşına kadar olan araçlar fenni muayene olabilecek, denetleme kurulundan alacakları onayla çalışabilecek. Marmaris'te araçlarının yaş durumu uygun olmadığı için çalışamayan 100 kadar şoför esnafımızda büyük memnuniyet yarattı. Bizler için adeta bir bayram hediyesi oldu” dedi.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu yönetmeliğin Karayolu Taşıma Yönetmeliğine paralel hazırlandığını belirten Tarım meslektaşlarını, araçlarına iyi bakmaları yönünde uyarıda bulunmayı da ihmal etmedi. Yaşı ne olursa olsun teknik şartlara uymayan araçların zaten hizmet veremeyeceğine dikkat çeken İbrahim Tarım, “Sevgili meslektaşlarım ve şoför esnafımızın, yaş haddi yukarıya çekildi diye araçlarının bakımını ihmal etmemesi gerekir. Kaldı ki, fenni muayene ve ardından denetleme kurulundan 'trafiğe çıkabilir' izni alabilmek için araçların tüm teknik şartlara uyması gerekli” şeklinde konuştu.

Bunlardan da ayrı olarak Marmaris'te servis hizmetlmeri yapan kooperatif taşımacı ı birliklerinin başkanı Veysel Şahin Yılmaz ise yaptıği açıklamada şoför esnafımızın herhangi bir aksamada bizleri bilgilendirmelerini bekliyoruz. Bu iyileştirme şoför esnafımız için çok olumlu olmuştur. Bundan sonra da bize düşen hizmetlerimizdeki verimliliğimizi arttırmak daha düzenli ve hizmeti öne çıkaran faaliyetlerde bulunmaktır, dedi. Ayrıca önümüzdeki günlerde bazı TM ve N plakası taşıyan ve kaçak servis hizmeti yapan otomobillerin plakalarını da gerekli yerlere şikayetlerimizi yapıp basını da bu konuda plaka ismi ile bilgilendireceğiz. Şoför esnafımızın işlerini ancak bu şekilde koruyabiliriz dedi.
17-09-2009
Haber Merkezi / Yeni Sayfa Marma 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1923946 ziyaretçi (4213350 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi Łcretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
‹cretsiz kaydol