Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İÇİN KOŞANLARIN YERİ***
  ABD Okul Taşıt Güvenliği
 


KSPTA KSPTA

Kansas State Pupil Transportation Association
Kansas State Öğrenci Taşımacılığı Birliği
Dick Fischer
KSPTA From Yaşam Boyu Başarı Ödülü


Dick Fischer, long time school bus transportation industry stalwart, has been presented with a Lifetime Achievement Award by KSPTA on the evening of June 30, 2010. Dick Fischer, uzun süre okul otobüsü taşımacılık sektöründe güvenilir, 30 Haziran 2010 akşamı KSPTA tarafından Yaşam Boyu Başarı Ödülü takdim edilmiştir. The award was presented by President Jim Schwartzman of KSPTA at a dinner at the Brookville Hotel in Abilene. Ödül Abilene içinde Brookville Otel'de bir akşam yemeği de KSPTA Başkanı Jim Schwartzman tarafından sunuldu. Myphoto
Mr. Dick Fisher–President of Trans-Consult Cumhurbaşkanı Trans-Consult-Mr Dick Fisher
Dick Fischer began his career in transportation as a school bus driver in 1952. Dick Fischer 1952 yılında bir okul otobüsü şoförü olarak ulaşım kariyerine başladı. By the age of 23, he was director of transportation for a California school district. 23 yaşına geldiğinde bir Kaliforniya okul bölgesi için ulaşım müdürü oldu. During his tenure as a corporate director of safety and training at Associated Bus Company, and later vice-president at ARA Transportation, Dick started nine federally mandated school bus integration systems, the largest number in the Los Angeles Unified School District. Ilişkili Otobüs Şirketi ve güvenliği eğitimi bir şirket müdürü ve daha sonra başkan yardımcısı ARA Taşıma itibariyle görev süresi boyunca, Dick dokuz federal zorunlu okul otobüsü entegrasyon sistemleri, Los Angeles Unified School District en büyük sayı başladı. He began his own worldwide school bus consulting service (Trans-Consult) , in 1977, performing studies, training staff, investigating accidents, and providing expert witness testimony. O, çalışmaları, eğitim personeli yerine kaza soruşturma ve bilirkişi görüşülen, 1977 yılında kendi çapında okul otobüsü danışmanlık hizmeti (Trans-Consult), başladı.
Recognizing the need to promote and support the new industry, Dick was a driving force and charter member of the California Association of School Transportation Officials (CASTO) serving two terms as president. teşvik etmek ve yeni sanayi destek ihtiyacı fark eden Dick Okulu Taşıma Görevlilerinin California Derneği (CASTO) başkan olarak iki dönem hizmet itici gücü ve charter üyesiydi. Unafraid to challenge the status quo, especially in matters of safety, Dick installed cross-over mirrors on his school bus fleet in 1959, and seat belts for drivers and special needs students years ahead of any state or federal agencies. Korkusuz güvenliği ile ilgili, özellikle de statükoya meydan, Dick yüklü çapraz sürücüleri ve öncesinde herhangi bir eyalet veya federal kurumların özel ihtiyaçları olan öğrencilere yıl boyunca 1959 yılında okul otobüsü filosu aynalar ve emniyet kemerleri üzerinde.
He initiated through Richard Nixon, National School Bus Safety Week in 1960 and successfully obtained its first Presidential Proclamation in 1969. O, 1960 yılında Richard Nixon, Ulusal Okul Otobüsü Güvenliği Haftası üzerinden başlatılan başarıyla 1969 yılında ilk Cumhurbaşkanlığı İlanı aldı. Dick testified in 1972 before Congress on School Bus Standard 17, which described the federal government's role in pupil transportation. Dick öğrenci taşımacılığı federal hükümetin rolü açıklanan School Bus Standard 17 Kongresi öncesinde 1972 yılında ifade verdi.
Dick was given the National Safety Council Distinguished Service Award in 1996. Dick 1996 yılında Ulusal Güvenlik Konseyi Üstün Hizmet Ödülü verildi. He received the National Association for Pupil Transportation (NAPT) Distinguished Service Award in 2004 and was inducted into the National Association for Pupil Transportation (NAPT) Hall of Fame in 2007. O 2004 yılında Öğrenci Taşıma Ulusal Birliği (NAPT) Üstün Hizmet Ödülü aldı 2007 yılında Fame Öğrenci Taşıma Ulusal Birliği (NAPT) Müzeye oldu.
Dick is widely known for the school bus safety seminars he has conducted for many school districts and state departments of education. Dick yaygın olarak pek çok okul bölgeleri ve eğitim devlet departmanları için yürüttüğü okul otobüsü güvenlik seminerleri ile tanınır. His years of experience have aided in developing a systematic program of training for school bus drivers. deneyim Onun yıl okul otobüs sürücüleri için eğitim sistematik bir program geliştirme yardım etmiş.
A teacher at heart, Dick continues to devote his summers to single handedly conducting 40 hour driver/trainer workshops throughout the United States. kalbinde bir öğretmen, Dick başına Amerika Birleşik Devletleri boyunca Öğretmen atölye 40 saat sürücü iletken tek yaptığı yazlar ayırmaya devam ediyor. Since 1983 he has personally trained more than 1200 Kansas drivers and more than 500 Kansas school bus driver trainers. 1983 yılından bu yana bizzat 1200'den fazla Kansas sürücüleri ve 500'den fazla Kansas okul otobüs şoförü eğitici eğitim vermiştir.
Dick has committed his entire professional life to enhancing the safety of the students, and to education and innovation at all levels within the industry. Dick sanayi içinde her düzeyde eğitim ve yenilik ve öğrencilerin güvenliği arttırmak için onun tüm meslek hayatı taahhüt etmiştir.
The Kansas State Pupil Transportation Association would like to express our gratitude and appreciation for his dedication to school transportation by presenting this Lifetime Achievement Award to Dick Fischer. Kansas State Öğrenci Taşımacılığı Birliği Dick Fischer bu Ömür Boyu Başarı Ödülü sunarak bizim minnet ve takdir okula ulaşım gösterdiği özveri için ifade etmek istiyorum.

 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1918847 ziyaretçi (4201252 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol