Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İÇİN KOŞANLARIN YERİ***
  Ulaş İş Etik Kuruluna Yazısı.Etik Komisyonu - Sözleşmesi-
 

Prof.Dr. Bilal ERYILMAZ ETİK KURUL BAŞKANI
  
Yıldız ekle 
Abdurrahim BARIN
<tugra113@gmail.com>
23 Ocak 2012 23:20
Kime: etikkurul@basbakanlik.gov.tr CS_INSTRUCTION_3
Sn. Başkan.

Muhterem HOCAM.Bakanlar kurulu Servis Araçları Yasası kararını ,

başta Büyükşehir belediyeleri olmak üzere ,

gittikçe artan bir şekilde 40 civarında şehirede uygulamaya devam etmektedir.

İstanbul büyükşehir belediye meclis üyesi,ve

Belediye Esnaf Komisyon Başkanlığınca ,Konu çok yönlü irdelenmiş ,

 yasanın uygulanmamasının ;

 Vatandaş- Çalışan esnaf- Ülke Ekonomisi-sosyal siyasal yönleri,

ve çalışma barışı yönlerinden incelenmiş,.

* YASA UYGULANMALI şeklindeki Rapor

İBB ye sunulmuştur.

Anı zamanda,komisyon Başkanıncada ,müteaddit defalar,

 İBB meclisinde gündeme getirilmiştir.

Kurumumuz,    04/10/2011 Tarih ve 10-2010-08  sayılı yazıyla ,bu rapora atfen,

*Yasanın uygulanma istek * yazısını

İBB ye göndermiştir.Bugüne kadar yazımıza cevap verilmemiştir.


İBB nin ,kendi Teknik bilirkişisinin YASA UYGULANMALI RAPORUNA


 itibar etmemesini, yasaları uygulamamasını, sorulara ncevap vermemesini

 ETİK AÇIDAN takdirlerinize sunuyoruz.


   Aşağıdaki yazılardanda görüleceği üzere,

  hem şahıs hem kurum başvurularınının değerlendirmeye alınmamasının

değerlendirmesinide yüksek takdirlerinize arz ediyoruz.


Saygılarımızla.
Abdurrahim BARIN
Gn.Bşk.
Türkiye Ulaş İş

www.ulasissendikasi.netBasbakanlik Kamu Gorevlileri Etik Kurulu
<etikkurul@basbakanlik.gov.tr>  23 Ocak 2012 15:06
Kime: "tugra113@gmail.com" <tugra113@gmail.com>


Sayın Abdurrahim BARIN


         İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Servis Yasasını
uygulamadığı, bu nedenle öğrenci servis taşıma ücret tarifesinin
Ankara, İzmir, Adana, Konya, Bursa, Gaziantep, Trabzon, Kocaeli gibi
diğer illere oranla yaklaşık iki kat oranında fazla olduğu
iddialarının basındaki haberlerde yer aldığını ifade ettiğiniz ve
bahsi geçen ücret tarife farkının etik olup olmadığını sorduğunuz
başvurunuz incelenmiştir.

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmeliğin 30. maddesinde "Kurul, kurum ve kuruluşların,
etik davranış ilkeleri konusunda uygulamada karşılaştıkları sorunlara
yönelik olarak görüş bildirmeye yetkilidir." hükmü yer almaktadır.
Yukarıda yer alan Yönetmelik hükmüne göre

*** kişisel görüş isteği mahiyetinde olan başvurunuz,***

20/01/2012 tarih ve 2012/06 sayılı Kurul
kararı ile

***değerlendirmeye alınmamıştır***.
Bilgilerinize rica ederim.

                          Erdoğan KESİM
                          Başkan V.

Basbakanlik Kamu Gorevlileri Etik Kurulu
<etikkurul@basbakanlik.gov.tr>  2 Şubat 2011 14:15
Kime: "tugra113@gmail.com" <tugra113@gmail.com>

T.C.
BAŞBAKANLIK
Kamu Görevlileri Etik Kurulu

Sayın Abdurrahim BARIN
(Türkiye ULAŞ İş Sendikası Genel Başkanı)


Servis araçlarının 20 yaşına kadar olabileceğine ilişkin Ulaştırma
Bakanlığı yönetmeliğine rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 10
yaşından büyük araçların servis aracı olamayacaklarına ilişkin
uygulamasına yönelik başvurunuz incelenmiştir.
5176 sayılı Kanun'un 4. maddesinin üçüncü fıkrasında: "Başvurular, ...
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de ikamet eden yabancı
gerçek kişiler tarafından yapılabilir." hükmü yer almaktadır.
 Yukarıda yer alan Kanun hükmü çerçevesinde,

****tüzel kişilik başvurusu söz konusu olduğundan;***

başvurunuz, 28/01/2011 tarih ve 2011/11 sayılı
Kurul kararı ile

***değerlendirmeye alınmamıştır.***
Bilgilerinize rica ederim.

                          Erdoğan KESİM
                          Başkan V.
Prof. Dr. Bilal ERYILMAZ
 Abdurrahim BARIN <tugra113@gmail.com>  3 Ocak 2011 11:00
Kime: etikkurul@basbakanlik.gov.tr

Sayı : 2011/ 1
Konu:,İst.B.B.nin,Ülkede uygulanan Servis Araç Yasasını İst.da Uygulamaması
 Sn. Başkan . Ülke insanımızında kaliteli yaşam standartlarıda
yaşamasına katkıları açısından

 çok önemli konuma sahip   Kurul çalışmalarınızı kutlar ,devamını dileriz.
Toplu Ulaşım konusundaki kanunları uygulamaları , vatandaş ve  çalışanları
hem ; dengeli olarak haksız kazanç elde edenlerden,hemde Esnafını
Danıştay'a karşı ortak eylemiyle korumaları, vede Meslek Kurumları ile
uyumlu çalışmaları ,


Ankara Büyükşehir Belediyesini, etik değerler açılarından  pozitif
örnek   haline getirmektedir.

İstanbulda ise tüm bunların tam tersi yaşanmakta, İBB, mevcut toplu
taşıma kanunundan,İstanbul Servis Araçlarını ayrı tutmakta.  Üstelik
Araç Yaş konusunda Ulş.Bk.lığı ile ters düşebilmektedir.


Sonuçta,
-İstanbulda Vatandaş Ankara Kocaeli izmir vb.Anadolu'dan yaklaşık 2
kat para ödemekte
-50.000 Servis Çalışanı birkaç işletmeci-aynı zamanda araç satıcısının
sınırsız,komisyon,yakıt,sigorta,lastik,Araç takip sistemi,logolu
gömleğe varıncaya kadar zorla satmakta,

En önemlisi 3 yaş araç almak için zorlakta.

Bunları, genelde tek suret düzenledikleri vede sözleşmede belirttikleri ,

-neden göstermeksizin ,tek taraflı işe son verme- maddesi yoluyla


 işine son verme tehdidiyle isteklerini dayatmaktadırlar.

Böylece,


-İst.Esnafı çalışarak - yıllarını-sağlığını-aracını kaybetmekte.
-Kanuni çalışan esnaf,Korsanlara karşı korumasız kalmakta.
-Korsan nedeniyle Devlet vergi kaybına uğramakta
-Birkaç Aracı şirket,yasanın uygulanmaması -  nedeniyle korumasız
vatandaş ve çalışan üzerinden


 sınırsız- keyfi- anormal gelirler elde etmektedirler.


Öyleki,krizde  işi bozulan işadamları, İstanbulda  bu  işletmecilik yoluyla,


Kanun korumasız bu alanda kısa sürede sıcak para sağlayıp, ya isim
değiştirip devam etmekte,

yada   diğer alanlara kaymaktadır.

Bunun göstergesi, Çalışan araç ve esnafı aynı olması, buna karşılık
,işletmecilerin,

sürekli isim ve sektör değiştirmeleridir.

Aynı işletmeciler-aynı zamanda  İTHAL ARAÇ satıcılarıdır.Böylelikle,

Ulş.Bak.lığı ve Tuv türk 20 yaş kararını savunurken, mevcut yasa 12 yaş iken

( İBB 10 yaş ısrarı ile ULŞ Bak.   ile ayrıca ,ters düşmekte);

Bu işletmeciler, fazla araç satmak için snırı,tekel  oluşturma ve
çalışanı tekyanlı  işine  son verme sözleşme maddesi yoluyla  , 3 yaşa
kadar düşürdüler.

Sonuçta çalışan ,sağlık ,zaman ,aracını kaybetmete, vatandaş pahalı taşınmakta,

kazanan birkaç işletmeci,araç ithalatçısı olmaktadir.

Konunun boyutları, resmi kaynaklarca  telafuz edilen -yıllık  3 Milyar
Dolar civarındadır

Bu durum çalışma barışını bozacak noktaya ulaşarak ,cinayetleri başlatmakta.
Toplumsal bir kaos üretmektedir.

Ulaş-İş Sendikası sosyal sorumluluk gereği;
servis yasasının İstanbul'da uygulanmamasından kaynaklanan, sorunlar
yumağı haline gelen kangrenleşmiş,ekonomik siyasi sosyal dev boyutlara
ulaşmış sorunla ilgili,web sitemiz
www.ulasissendikasi.net deki, mücadelemiz sayfasındada görüleceği gibi
konuyla ilgili ;İBB,Bakanlıklar,TBMM.STK.Medya olmak üzere ,82 Kurum
kuruluşu bilgilendirmiş,gerekli olanlara raporlarnı sunmuştur.
İst.Servis Odası ile net işbirliğini sürdürmeke olup,

İnsanımızın ,çalışanımızın daha iyi yaşaması,yüzünün gülmesi için,

Adalet ve kalkınabilmemiz için ,

Yurttaş,Çalışan , yönetim açılarından ,

temel etik ilke ve  değerler  adına ;


konunun  incelenmesi için


gerekli işlemin yapılmasını

Saygılarımızla arz ederiz.


Saygılarımızla.


Abdurrahim BARIN

Gn.Bşk
Türkiye Ulaş İş
www.ulasissendikasi.net
www.ulasisendikasi.com *  İBB Meclis Üyesi,.Kent Ekonomisi ve Esnaf Komsyon Bşk. Sn.Süeyl ERBOZ un

* Tahdit Yasaı Uygulanmalı *RAPORU*.  3 Sayfa***Ç.S.G.BAKANLIĞIMIZ ETİK KOMİSYONU ***

5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a dayanılarak hazırlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 29. maddesi gereği Bakanlığımızda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere 17/09/2010 tarih ve 5596 sayılı Makam onayı ile Bakanlığımız Etik Komisyonu oluşturulmuş ve çalışmalarına başlamış bulunmaktadır. KOMİSYON BAŞKANI Birol EKİCİ Müsteşar Yardımcısı V. Telefon: 212 31 49 e-mail: bekici@csgb.gov.tr KOMİSYON ÜYELERİ Salim TURAN Personel Dairesi Başkanlığı Personel Dairesi Başkanı V. Telefon: 212 12 37 e-mail: sturan@csgb.gov.tr Yaşar GÜÇLÜ Hukuk Müşavirliği I. Hukuk Müşaviri V. Telefon: 296 61 61 e-mail: yguclu@csgb.gov.tr SEKRETARYA Sedat Şevki SARIARSLAN Personel Dairesi Başkanlığı APK Uzmanı Telefon: 296 66 55 e-mail:sedatsarıarslan@csgb.gov.tr  KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;

*** Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak,

***ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak,

***hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,

*** Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,

* Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan,

***fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,

* Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,

* Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,

*** Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,

* Kamu görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim. T.C. Kimlik No : Adı Soyadı : Unvanı : Birimi : İmza :
 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1921683 ziyaretçi (4208287 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol