Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İ«İN KOŞANLARIN YERİ***
  BELGE KANIT VE RAPORLARIMIZ
 
BELGE KANIT VE RAPORLARIMIZ

SÖZ UÇAR. BELGE KALIR<<<  TIKLATÜRKİYE ULAŞ İŞ LOGO ile ilgili görsel sonucu
=>Anayasa'nın 167nci maddesi,   

"Devlet, 

-para,- kredi,- sermaye,- mal ve hizmet

piyasalarının - 

sağlıklı ve düzenli işlemelerini 

sağlayıcı ve geliştirici

tedbirleri alır<=, 

SÖZ. UÇAR. BELGE KALIR =

=TAHDIT -PLAKA - OLMASINA DAIR BELGELER 1- İST BÜYÜKŞEHIR BLD BLİLİRKİŞİ RAPORU
3 SAYFA
1


2 SAYFA

2 SAYFA BÜYÜK 


3 SAYFA
2- YARGI. KARARI. DANIŞTAY 8 DAİRE 

'  TAHDİT TE KAMU YARARI '
1 SAYFA

3- İÇ İŞL BAK. 
"ANKARADA UYGULANAN "TAHDIT YASASININ FAYDALARINA AIT

TBMM SORU ÖNERGESİNE CEVABEN

İÇ İŞL BAK. IMZALI YAZISI


4- İÇL BAK LIĞININ. TBMM SORU ÖNERGESINE GEREĞI

" İST. B ŞEH BLD. "TAHDIT YASAISININ.

UYGULANMAMA NEDENIYLE ILGILI YAZDIĞI. YAZIYA.

İBB B ŞEH BLD. BŞK VEK IMZALI. 

=İBB KENDI BİLİRKİŞİ RAP 3 SAYFA 

OLUMSUZLUK BELIRTMESINE RAĞMEN .YAZABİLDİĞİ


" SORUN YOK". YAZISI

5- İBB. B ŞEH RAP. DA YAZILAN

. = DÜNYA VE ÜLKE "TUVTURK" STANDARTLARINA AYKIRI. 

-3 YAŞ ITHAL ARAÇ

- SAVURGANLIĞINA KARŞI

= İTÜ. OTAM

Otomotiv AR-GE Teknoloji Laboratuvarı MRK

YOLCU GÜVENLİĞİ. "KRITERI" 

.=>  ---YAŞ   DEĞİL    +++ KM / YOL <=
 

- ARAÇ. TEKNIK. RAPORU - 
2 SAYFA 
1


2
6- AB. ABD. 

AB  ABD   İTÜ /OTAM TUV TURK. 

UYGULAMALARINDA BAZ ALDIĞI 
 YOL KM 
 "AYKIRI. OLARAK
"UYGULADIĞI  
ARAÇ KRİTERİ KISTASI
ARAÇ  YAŞI   .


İST BLD.-UKOME ALDIĞI. 

KARARLAR 
-7 - -İST B ŞEH. BLD/UKOME ALDIĞI  2 KARAR SONUCU

-1-YASAL TAHDITİN  ENGELLENMESİ-

-2- ARAÇ. KISTASI =YAŞ OLARAK=
UYGULAMALARI
SONUCU ORTAYA ÇIKAN SONUÇ. 

= İBB KENDI. BİLİRKİŞİ RAP. DA BELIRTILEN -

- BIR AB ÜLKESININ 
TERÖRÜ DESTEKLEYEN-CB TV LERİNDE KONUŞTURMAYAN

-Ortak üretimi-


SON 40 YILIN REKORU
ITHAL ARAÇ TEKELI OLUŞMASI 


SON RAKAMLAR
-SERVİS ODASI İSAROD- TÜRKİYE ŞOFÖRLER FEDERASYONU-TŞÖF-TUV TURK  İBB  KARA ULŞ GN MD LÜĞÜ VE ULŞ  BAK LIĞINDAN
YAZIYLA İSTENMESİNE RAĞMEN  
BİLGİ ALINAMAMIŞ OLUP 


  GÜNÜMÜZDE  BU TEKEL- 
SOKAKTA  CADDEDE  -GALERİ OTOPARKLARINDA
GÖZLE GÖRÜLÜR HALE GELMİŞTİR  
 
  Toplam Pazar OcakAralık- 2012 Pazar Payı Büyüme % YTD'11
1 Ford 112,162 13.81% -20.81% 141,633
2 Fiat 102,432 12.61% -20.51% 128,869
3 VW      //////////////// 92,840 11.43   
+ 13.34 % 
81,911
4 Renault 89,205 10.98% -25.34% 119,488
5 Opel 49,825 6.14% -8.47% 54,437
6 Hyundai 46,119 5.68% -5.89% 49,005
7 Mercedes///////////// 39,222 4.83% +5.26%
 
37,263
8 Toyota 34,576 4.26% -9.00% 37,996
9 Citroen 30,544 3.76% 0.34% 30,439
10 Peugeot 29,562 3.64% -15.33% 34,915
previous
   
next

  

8- ULŞ BAK LIĞININ. 

SENDIKAMIZIN    ALDIĞI 
İTÜ/OTAM  ( OTOMOTİV AR GE+TEKNOLOJİ LAB MRK) RAPORUNU.

KABUL.  VE  

 =  MEVZUATTA KULLANILACAĞINA =


DAİR YAZISI   


MALESEF 2017 DE 
ULŞ BAK LIĞI  BİZDEKİ  
KABUL ETTİĞİ İTÜ OTAM  RAP  
 TAM TERSİNİ YAPARAK 
 İLLERDEKİ  YANIŞ   YAŞ KISTASINI 
TÜM ÜLKEDE 
 UYGULAMA KARARI ALMIŞTIR  


    REKABET  KURUMUNA YAZIMIZ 
ULŞ BAK NA HAVALEKGK-  KAMU GÖZETİM KURUMU  NUN 
 İBB UKOME NİN 
İSTANBULDA 100 000 CİVARI TOPLU ULAŞIM ARAÇLAININ 
YAŞ KISTASINI DAYANDIRDIĞI

MALİYE BAK LIĞI  GİB -GELİR İDARESİ  BŞK LIGI  ESASLARININ
GEÇERLİ OLMADIĞINA DAİR   
 
KGK  RAPORU
 
ŞAHSİ (-2004 -2008)   VE   KURUMSAL ( 2008-2018 
TÜM DEVLET VE  İLGİLİ KURUMLARA YAPILAN 
MÜRACAAT VE YAZIŞMALARDAN  BAZILARI

İÇ İŞL BAK  PLAKA VE YAŞ HAK  YAZIMA CEVABI 2004

SENDİKA BELGELERİMİZİN İBB YAZISI 2010


SENDİKA BELGELERİMİZİN İBB  YASISI  2013
  


SENDİKAMIZIN İLGİLİ 7  BAK LIK 2 KURUMA   YAZISI  2010


  Sayı   : 2010-11.

  Konu  :Okul Servis Araçları Yolcu Güvenliği
  Km.-Yaş Kıstasları Tespit İsteği         İlgi. a.Okul ServisAraçlarıHizmet Yönergesi
              b.28/08/2007 Tarih 27352 sayı,4.mad.f bendi 1.fıkrası.
              c.İTÜ OTAM Otomotiv Tknolojileri Araştırma Merkezi.
              d.Ulaş İş 05/01/2010 Tar.Sayı 1.Rekabet Kurumu Yazısı
              e.Rekabet Kur. 01/02/2010 Tar.B.50.0.REK.008.0000.110/
228
              f.Ulş.Bak.lığı Kara Ulş.Gn.Md.03/04/2010 Tar.4699 say yazısı
              g.Ulaş İş 14/04/2010 Tar. 7-14.4.2010 Say.yazı
              e.İBB.Ulş D.Bşk.Toplu Ul
ş.Hiz.Md. Ruhsat Bür.22/07/2010.Tarih,
                   M34.014.81 .040-200-3166204 Br2381 yazısı
              f.Ukome nin 05/04/2007 Tar. 2007/4-2 sayılı yönerge  15 mad a bendi
              g..Ulaş İş 04/10/2010 Tar10-2010-08 say.Yazısı
              h. İ.T.Ü.-OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ MERK.-O.T.A.M 
                     ULAŞ İŞ  TEKNİK GÖRÜŞMESİ  16 03/2010  
              I.Ulş Bak.Servis Araç Yaş  Bas. Açık .yazısı 1709/2009 tar..(EK.1  
              İ.Ulş..Kara Ulş.Gn Md.Kemal NESİBOĞLUnun 13/10/2010 Tar.Basn.Açık.(EK2)
              j.Ulş.Bak.Müs.Yrd.Talat  AYDIN 28/09/2009 Ulş Şurası ,NTV Açıklaması.
             k..Tüv Turk Gn.Md.Naci BAŞERDEM 28/09/2009 ULŞ Şurası -Basın Açıklaması.. 
             l. İst. UKOME nin 05/04/2007 tar.2007/4-2 say. kararı
 

            Ulaş İş Sendikası  İlgi a ve b gereği ilgi c,d ile servis Araç Yaş tespitini 

  talep etmiştir.İlgi d ,e, yolu ile, Ulş Bak.lığı ilgi f ile İBB den görüş istemiştir.

 İBB nin cevabi yazısında , İstanbulla ilgili Okul Servis Araç Araç Yaşının ilgi f ile 

12 den  10 yaşa  düşürme  gerekçesini  şu  şekilde  izah etmektedir.

       //  İstanbul nüfusunun 12 .7 milyon ve yaklaşık 60.000 servis aracının faaliyet gösterdiği,araç yoğunluğunun fazla olduğu,İBB'ce servis araçlarına verilen Güzergah izin belgelerinde  

- Her aracın en az İKİ  firma veya okul taşımacılığı yaptığı, dolayısıyla  bu araçların 

*FAZLA KM.YAPMALARI*   nedeniyle araçlarda 

* YIPRANMA * oranının

 * FAZLA  olduğu tespit edilmiştir //  denilerek;

  //  Trafik emniyeti,can güvenliği,çevre kirliliği,gibi konularda  İSTANBULA ÖZEL  tedbirler olması gözönüne alınarak,İstanbulun kültür başkenti olması dolayısıyla  HİZMET KALİTESİ nin 
DİĞER İLLERE göre FARKLILIK ARZETME zorunluluğundan dolayı ,
ilgili yönetmeliklerde belirlenen ÜST SINIRLARININ AŞILMAMASI  kaydıyla 5216 sayılı kanunun  verdiği yetki  ve görevler kapsamında  UKOME tarafından düzenleme  yapılmıştır.

// Buna göre UKOME nin 05/04/2007 tar.2007/4-2 say. kararındaki  servis yönergesi  15 mad.a.bendinde  *Okul Servis Aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları  on yaşından küçük olmalıdır(on yaş dahil 31 12.2007 den itibaren)Taşıtların yaşı fabrika imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır.Öğrenci Servisleri için 0-10 (10 yaş dahil)diğer servisler için(31/12/2008 den itibaren) 15+4 yaş sınırı olacaktır* denilmekte ve bu şekilde uygulama yapılmaktadır.

denmektedir.

Bununla ilgili, Kanıt olacak
   Bilgi,belge,
  rapor, araştırma sonucu gibi 
 
 BİLİMSEL KANIT ORTAYA KONMAMAKTADIR. ULAŞ İŞ İlgi h deki İTÜ- OTAM la görüşmüş, rapor ile ilgili  öngörüşme sonucu , ULŞ BAK.lığı yoluyla 
 BİLİMSEL RAPOR TALEP etmiştir. 

Kaldıki, Ulaş Bak.lığı,Tüv Turk görüşleri doğrultusunda,Okul Servis Araç yaşını 20 yaşı yükseltme düzenlemeleri yaparken , İBB ,Ulş.Bak.lığı ile ile sürtüşme yaşayarak,kanuni 12 yaş sınırını  , teknik bilirkişi dayanağından yoksun bir şekilde 10 yaş kararında ısrar etmektedir.
 İ
ULŞ. BAK.'lığı ise sendikamızın talebi olan İTÜ-OTAM raporu için ; yukarıdaki İBB'ye servis araç yaş yazısını yazarak görüş istemiştir. 

 İBB Böyle Sosyal ekonomik siyasal dev boyutları olan
Tamamen  teknik  bir konuda;
 konu ile ilgili Ülkemizin güzide kurumlarının
 teknik verilerine dayanmadan ,
yetkili kurum raporuna başvurmadan 
-iki iş yapma-fazla çalışma- 
gibi bilimsel veri içermeyen 
 afaki bir karara dayandırmıştır


İBB nin ilgi ı. UKOME nin 05/04/2007 tar.2007/4-2 say. kararına dayanak teşkil edecek ;
 varsa , bilgi belge kanıtların 
kurumumuza gönderilmesini   arz  ederiz. 
 

          
 İBB nin İstanbulda Okul Taşıt Araçları Yaşını 12 den 10 a çekme kararı ,

       aşağıdaki nedenlerle doğru değildir  çünkü;

- Ekonomik Sosyal  Siyasal dev boyutları olan bir konuda,
-(2.5 milyon hizmet alan ve ailesi ( 1500 okul)
- 60.000  servis esnafı*(İBB Rakamları),aileleriyle 300.000 kişi 

 - BÜYÜK BİR KİTLENİN YARARINA OLMAYAN,

 -Yıllık 1 milyar dolar hizmet
 -2 milyar dolar araç satışı

  - DEV EKONOMİK RAKAMLARI İÇEREN konuda

  -BİRKAÇ İŞLETMECİ-ARAÇ İTHALATÇISI-SATICISI LEHİNE OLDUĞU 
   İBB ESNAF.KOM .BŞK.RAPORUNCA ORTAYA KONAN; ( EK-4)

- vatandaşlar -Hizmet alan-çalışan kitleler aleyhine 

-Bu konuda Kendi İktidar Partisinin UL
Ş.BAK.LIĞI ile sürtüşmeye giren ,( EK 2)

Toplum ve çalışma barışını bozabilecek derecede önem arzeden  bir  karar ,

BİLİMSEL ÇALIŞMA  VE ARAŞTIRMA  SONUÇLARINA DAYANMAYAN,

 *FAZLA KM YAPMA *  Gibi 

İBB ce yukardaki e,f de belirtttikleri 

,TAHMİN -VARSAYIMLAR-gibi 

 AFAKİ   GEREKÇELERE 

 dayandırılamayacak kadar

 SOSYAL EKONOMİK SİYASİ  SONUÇLARI -GERİ DÖNÜŞÜMÜ OLMAYACAK ZARARLARI OLABİLECEK ,KONU İLE İLGİLİ NİTELİKLİ  EĞİTİM ALMAMIŞ, UZMAN OLMAYAN  YETKİLİLERİN KARAR VERMESİ DÜŞÜNDÜRÜCÜDÜR .


İBB  ; BAK.KUR VE ULŞ BAK GÖRÜŞLERİE RAĞMEN 
10 YAŞTA ISRAR EDEN-UYGULAYAN  ÜLKENİN TEK İL ÖRNEĞİDİR.

Kaldıki,Adana Belediyesi Vatandaş lehine 15 yaşı uygulamakta.


1- İİTÜ OTAM  Bilimsel veri ve kıstaslarına     uymamaktadır. (EK-3) 

2-Tüv türk  Veri ve kıstaslarına  uymamaktadır

3-AB -ABD  uygulamalarına  uymamaktadır

4-Ulaştırma Bakanlığı istekleri ile  ile ters düşmektedir ( Ulş.Bak.lığı 20 yaşı uygun görmektedir)

5-M.E.B. Ülke çapında 600 000 çocuğun taşımalı eğitim görmesine engel oluşturduğu, AKP Muğla milletvekili M.Nil HIDIR Raporları ile belgelenmiştir. EK-3

5- İBB nin Kararı; Kent Eko. ve Esnaf Kom Bşk.lığı raporunadaki çok yönlü ekonomik-sosyal-siyasi  toplum çalışma barışını tehlikeye düşürecek telafisi imkansız sonuçlara  yol açacağı konuları içerdiğini belirten  raporu dikat çekicidir.

6- İBB Trafik emniyeti,
      can güvenliği,
     çevre kirliliği   nedenlerine karşı

   *HER YIL *  Servis Araçlarından -
      TUV TURK- Dışında 
      1-* İBB  Servis Araç Özel Mayenesİ *Yapmaktadır.
       2- Araçların resmi bakım servislerinden Periyodik Bakım Belgesi aldırmaktadır
       3- psikoteknik Raporu
       4-Sağlık Raporu
       5-Sabıka Kaydı
       6-Trafik Ceza Puan Kaydı
       7-3 yıllık E sınıfı Ehliyet
       8-Rehber personel 22 YAŞ ından büyük olma ŞARTI
       9-  //           //        LİSE MEZUNU ŞARTI.
       10. KOLTUK SİGORTASI 
      
       gibi belgelerle denetlerken, Aynı kanunda bahsi geçen Dolmuş .Taksi,Minibüs,Halkotobüsü

      toplu taşım araçları içinde,
     - EN FAZLA DENETLENEN gruptur..
     - EN AZ ŞİKAYET ALAN  *İBB Rakamlarına göre 
     
      - Toplu ulaşımdaki 5 sınıf araç içinde ; 

        YALNIZ İSTANBULDA TAHDİT HAKKI VERİLMEYEN TEK GURUPTUR..
 

       

         Konunun   bilimsel   yetkili mercii İTÜ OTAM Hakemliğine başvurulmak üzere   

     Konu ile ilgili İlgililerden ,Toplumun huzur refah ve adalet değerleri adına
     bilimsel çalışma ve girişimleri ULŞ Bak.lığı, M.E.Bak.lığı ,İÇ İŞL.Baklığı ,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak.lığı,Sanayi ve Ticaret Bak.lığı Maliye Bakanlığı 

      gibi muhtelif bakanlık sorumluluk sahalarını ilgilendiren bu konunun, geleceğimiz çocuklarımızın dolaylı olarak Ülkemiz geleceğini

     ilgilendirmesi nedeniyle   konunun Teknik İncelemesinin  yapılması ve gereği için 
 
    bilgilerinize  arz ediyoruz.    Saygılarımızla.

 Abdurrahim BARIN
 Gn.Bşk.
 Ulaş İş 

Dağıtım:

Gereği :Başbakanlık
          -Ulştırma .Bakanlığı
          -İç İşleri Bakanlığı
          - Milli Eğitim Bakanlığı
          - Maliye Bakanlığı
          - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
          - Çalışma ve Sosyal Güv. Bakanlığı
          - Rekabet Kurum Başkanlığı
          - İTÜ OTAM ( Oto.Teknoloji Araş.Mrk. )
      

Bilgi    : Cumhurbaşkanlığı
            TBBM Başkanlığı  
            CHP
            MHP 
            İBB
            TÜV TURK

             EKLER    
             
              EK 1.

-----------------------------------                       

Bakanlıktan servis yaşına son nokta

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdür Yardımcısı Nesip Kemaloğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin servislerde yaş sınırını 10’a düşürmesinin mümkün olmadığını söyledi. 

Ulaştırma Bakanlığı servisçileri sevindiren bir karara imza atıp okul servis araçlarının yaşını 20’ye kadar yükseltmişti. Bakanlığın bu kararından hemen sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’da 10 yaşından büyük araçların servis aracı olarak kullanılamayacağı yönündeki kararını kamuoyu ile paylaşmıştı. Bakanlık belediyenin bu kararından sonra ise kendi kararının uygulanacağını yapılan bir açıklama ile yeniden duyurmuştu. 

Gelişmeler böyleyken konu tartışılmaya devam ediyor. Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdür Yardımcısı Nesip Kemaloğlu bakanlığın yaptığı düzenleme ile 12 olan servis aracı yaşını 20’ye indirdiğini bu karara herkesin uymak zorunda olduğunu söyledi. 

“Belediyenin yetkisi yok”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İstanbul’daki servislerin yaşı 10 olacak diyemeyeceğini belirten Kemaloğlu “Tercihi talep sahibi yapabilir ama bir kamu kurumu yönetmelikle 20 ye kadar taşıma imkanı getirmişse siz bunu değiştiremezsiniz. Yetkiniz yok“ diye konuştu. 

“Yargı iptal eder “

Yetkili merciinin Ulaştırma Bakanlığı olduğunu hatırlatan Kemaloğlu “Bakanlık bir hüküm getirmiş. O hükme aykırı bir şey yapılamaz. 20 yaşında servis aracı bulunan kişi güzergah izin belgesi istediğin de verilmezse vermezse aynı gün yargıya gidip aynı gün bunu iptal ettirebilir, çünkü belediye düzenleme mercii değil, konu bu kadar basit” dedi. 

 

 

 

 
EK.2
------------------------------
-----


Ulaştırma Bakanlığı'ndan Servisçilere Açıklama

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okul servis araçları hizmet yönetmeliğinde 17.09.2009 tarihinde yapılan değişiklikle ilgili olarak basında yer alana bazı haber ve yorumlara ilişkin duyuru


Bakanlığın açıklaması

Anılan yönetmeliğin, 4 üncü maddesinde yapılan değişiklikle servis araçların yaşının 12 den 20 ye çıkartılması konusu ile bu araçlarda bulundurması zorunlu olan rehber personelin yaşı ve eğitim düzeyi ile ilgili yapılan değişiklik basında geniş yankı bularak, vatandaşlarımızın rahatsızlık duyacağı şekilde eksik bilgiden kaynaklandığı düşünülen bazı haber, yorum ve değerlendirmeler yapılmıştır.

Bu konudaki doğru bilginin vatandaşlarımıza aktarılarak vatandaşlarımızın daha doğru değerlendirme yapmalarına imkan sağlamak üzere Bakanlığımızca aşağıdaki açıklamaların yapılması gereği duyulmuştur.

Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği ile ilgili olarak, gerek Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İlköğretim Genel Müdürlüğünün 19.06.2008 tarihli ve 7081 sayılı ile 08.09.2009 tarihli ve 14766 sayılı yazıları ve gerekse T.Şoförler Federasyonu(TŞOF) ile çeşitli vilayetlerin servis işletmecileri odalarından muhtelif tarihlerde alınan yazılarda; anılan yönetmelikle ilgili bir kısım değişiklik talepleri Bakanlığımıza intikal etmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın talepleri arasında; sektöre getirdiği/getireceği önemli maliyet ve personel bulmakta yaşanan güçlük nedeniyle rehber personel bulundurma zorunluluğunun özellikle taşımalı eğitimde tamamen kaldırılması,   taşımalı eğitim yapılan yerleşim yerlerinde 10 yaşın altında hemen hemen hiç araç bulunmadığı gerçeğinden hareketle taşıt yaş sınırının yükseltilmesi yer almıştır.

Bakanlığımıza intikal eden sözkonusu talepler değerlendirilerek;

1) Okul servis araçlarında öğrencilerin taşıta binmeleri ve inmeleri sırasında kendilerine yardımcı olacak personelin temininde ve istihdamında yaşanan güçlük karşısında bu personelin hiç bulundurulmaması yerine eğitim düzeyinin yapacağı iş/hizmet için yeterli olan ilköğretim (ortaokul) seviyesine indirilerek istihdam edilmesine devam edilmesinin daha uygun olduğu değerlendirilerek, anılan yönetmelikte yapılan değişiklikle rehber personelin eğitim düzeyi lise düzeyinden ilköğretim (ortaokul) düzeyine, yaşı ise 22’den 20’ye indirilmiştir. 

2) Okul servis araçlarının azami yaşının 12’ den 20’ ye çıkartılması konusunda ise ; bilindiği üzere, 15.08.2007 tarihinde yapılan bir imtiyaz sözleşmesi ile Bakanlığımız denetimde olmak üzere araç muayene hizmeti/görevinin özel sektör eliyle gördürülmesi işi TÜV-TÜRK Girişim Grubuna 20 yıllığına verilmiştir. Araç muayene hizmeti verecek olan yeni araç muayene istasyonları ise, 2009 yılı Nisan ayı itibariyle 81 ilimizde inşa edilerek tamamlanmış ve faaliyete geçirilmiştir. Gerekli/yeterli fiziksel altyapı ve teknik donanıma haiz bu yeni istasyonlarda araçların fenni muayeneleri gelişmiş ülke standartlarının da üstünde eksiksiz olarak özel eğitimli muayene teknisyenleri tarafından yapılmaktadır. Muayene sırasında araçların trafik seyir güvenliği bakımından gerekli bütün parçaları/aksamları teknik cihazlarla ve modern yöntemlerle kontrolden geçirilmektedir. Güvenli bulunmayan parçalar/aksamlar var ise fenni muayeneleri onaylanmamakta ve onaylanmaya engel olan kusur veya eksiklikler için rapor düzenlenerek araç sahibine verilmektedir.Bu raporda belirtilen kusur veya eksiklikler giderilmeden muayenelerinin onaylanmayacağı ve aracın trafiğe çıkarılamayacağı kuralına/bilgisine de yer verilmektedir. Yapılan muayeneler ayrıca elektronik ortamda gerçek zamanlı değiştirilemez olarak arşivlenmekte ve gerektiğinde kayıtlara anında ulaşılabilmektedir. Kuruluşundan bugüne kadar yeni araç muayene istasyonlarında 4.393.668 adet araç muayeneye tabi tutulmuş, bunların 1.771.290.adedi ilk muayeneden geçememiştir. Diğer bir ifadeyle, muayeneye tabi tutulan araçların yaklaşık @’ı bu muayenelere takılmıştır. Bu sonuçlar, dünyanın en iyileri arasında yer alan yeni araç muayene sistemimizin çok sıkı/güvenli olduğunun kanıtıdır. Fenni muayenesi yapılan ve ilk muayeneden geçemeyen araç sayıları 2006 ve sonrası model yıllarına göre ekteki tabloda verilmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere, bir araç 2 – 3 yaşında olsa bile trafik seyir güvenliği ve fenni muayenesi bakımından, güvenli olacağı düşüncesi doğru bir değerlendirme değildir. Ekteki tabloda yer alan veriler de bunu doğrulamaktadır.

3) Trafik güvenliği açısından önemle belirtilmesi gereken bir diğer husus ise, anılan Yönetmeliğin “Taşıtlarda aranacak şartlar” başlıklı 4 üncü maddesinde, okul servis araçlarında bulunması gereken teknik özelliklerin yanında, bu araçların yılda bir defa yapılması zorunlu olan fenni muayenelerine ilaveten her 6 ayda bir ayrıca bakım ve onarımlarının da yaptırılması zorunluluğunun getirilmiş olmasıdır.

4) Araç Muayenesi konusunda ülkemizde gelinen aşama dikkate alınarak ; ticari yük ve yolcu taşımalarını kapsayan ve düzenleyen Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde yeni araç muayene istasyonlarında fenni muayenesi yapılan taşıtlardan yaş şartı aranmaması yönünde düzenleme yapılmıştır

5) Gözden kaçırılmaması gereken temel husus; 2009 yılı öncesi tekniğine uygun ve gerçek anlamda bir araç muayene sistemimizin olmadığıdır. Gerçek anlamda teknik usullere uygun olarak periyodik (yılda bir) fenni muayenesi yapılmış ve onaylanmış 20 yaşındaki bir aracın; fenni muayenesi sadece kağıt üzerinde yapılmış 12 yaşındaki bir araçtan daha güvenli olduğu gerçeği unutulmamalıdır.

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde okul servis araçları konusu Bakanlığımızca yeniden değerlendirilerek; Karayolu Taşıma Yönetmeliğindeki düzenlemeyle aynı olmasa bile bu düzenlemeye paralel olarak 17.09.2009 tarihinde Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde değişiklik yapılmış ve okul servis araçları için yaş şartı tamamen kaldırılmayarak azami 20 yaş ile sınırlandırılmıştır. 

Kamuoyuna ve ilgililere saygıyla duyurulur.


EK 3  
------------------------------
---

AKP Muğla Milletvekili Mehmet Nil HIDIR   kanun çalışmarına göre 

MEB 600 000 ÇOCUK ,Anadoluda ,Taşımalı eğt. yeni araç bulunamama sıkıntısı 

 70 000 Ok.Ser Araç Esnafı  (İst + 30  000 bin) araç değiştirme ek külfeti

 70 000   Rehber Personel     ( İst  + 30 000 )  22 yaş +lise şartı işsizlik sorunu

 yönleriyle   miktar ve kapsam bakımından  olumsuz etkilenmeleri. 

https://mail.google.com/mail/h/14ag5n5rmkrvd/?view=att&th=127d8035ca311710&attid=0.3&disp=inline&zw


Değişikliği Ak Partilili vekil istedi Muğla MV Dr Mehmet Nil HIDIR Danş.İsmail TOPKAR Londra’da kaza eğitimi gördü!


Yeni eğitim öğretim yılının açılmasına günler kala bu değişiklik neden ve nasıl yapıldı? 17 Eylül 2009 tarihinde yayınlanan Resmi Gazetede’ki yönetmelik değişkilinin mimarı Muğla Ak Parti Milletvekili Mehmet Nil Hıdır. Vekil Hıdır, özellikle Muğla’da yaşanan servis olaylarından sonra sektör temsilcilerinin kendisine şikayete gelmesi üzerine Ulaştırma Bakanlığı’na konuyla ilgili başvuruda bulundu. 

’70 bin araç 12’den büyük’

Mehmet Nil Hıdır, özellikle servis şirketlerinin oluşturduğu sivil toplum örgütlerinden şikayet geldiğini söyledi ve değişikliğin nedenlerini şöyle açıkladı: “Ulaştırma Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye göre Türkiye’deki karayollarındaki araç yaş sınırı 20. Oysa okul taşımacılığında 12. Burada bir karmaşa söz konusuydu. Bunu düzeltmek istedik. Ayrıca servis taşımacılığı yapan şirketler de bundan şikayetciydi. Çünkü şu anda faaliyet gösteren yaklaşık 70 bin aracın yaş sınırı 12’nin üstünde. 

’Mali durumumuz ortada!’

Bu araçların yenilenmesi büyük külfet. Gönül çocuklarımızın daha genç araçlarla seyahat etmesini ister ama Türkiye’nin mali durumu da ortada. İlerleyen dönemde servis yapacak araç konusunda sıkıntı yaşanacaktı. İleride gelir düzeyi yüksek bir ülke oluruz ve bu sınırı tekrar değiştiririz.“ Hıdır, ’20 yaşındaki araçlarla çocukların taşınması ne derece sağlıklı?’ sorumuza ise şu cevabı verdi: ”Ulaştırma Bakanlığı Bilirkişi Hurda Araç Programı uygulandı. Bilimsel olarak yapılan araştırmalarda 20 yaşın altındaki araçların fenni muayneleri yapıldığı sürece taşımacılık yapabileceği yönünde bilirkişi raporları söz konusu. Bu durumu Ulaştırma Bakanlığı’na ilettik. Onlar da Milli Eğitim Bakanlığı’na bildirdi. Bilimsel verilerle bu karar alındı. MEB ve Ulaştırma Bakanlığı duyarlı davrandı.”

Servis elemanının eğitimi liseden ilkokula çekildi!

“Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği”nde araçlarda öğrencilere yardım edecek personel yerleştirme zorunluluğu da getirdi. Araçlarda öğrencilerin biniş ve inişlerini kontrol eden bu servis elemanlarının 22 yaşından büyük ve lise mezunu olması şartı da koyuldu. 17 Eylül’de yapılan bir değişiklik de servis elamanların yaşı ve eğitimi konusunda oldu. Görevlilerin yaş sınırı 20’ye, eğitim düzeyi ise liseden ilkokula indirildi.

’İlkokul mezunu çok işsiz var’

Mehmet Nil Hıdır bu değişikliği ekonomik krizle açıkladı: “Global krizle ilkokul mezunları işlerini kaybetti. Bu noktada onlara istihdam yaratmak zorundayız. Servislerdeki görevlilerin yapması gereken çocukların parmaklarını, kollarını sıkıştırmalarını engellemek; evden araca gidiş gelişlerini ise sağlıklı bir şekilde sağlamak. Bu eğitim gerektiren bir durum değil. Hatta şoför esnafı bu servis elemanlarını da istemiyordu. Ama istihdam artırılması bakımından bu değişikliğe taraf olduk.” 

Londra’da kaza eğitimi gördü!

Çocukların canını hiçe sayan bu değişikliği yapan AKP Muğla Milletvekili Mehmet Nil Hıdır, 1 Ağustos 1956’da Karaman’da doğdu. 4 çocuk sahibi ve evli olan Hıdır, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra Londra’da “Accident and Emergency Course” (Kaza ve acil müdahale) eğitimi gördü. Hıdır; Van, Konya, Fethiye ve Marmaris’te görev aldı.“ Vatan gazetesinin 19 Eylül 2009 tarihli gazetesinde manşetten verdiği “öğrenci servisleri taşıma yönetmelik” değişikliği, tarafıma atfedilen “Minibüsçüye Selam” gerekçesiyle yapıldığı şeklinde yazılarak **kamuoyunun yanıltılmış olduğu kanaatindeyim.*Bugüne kadar yapılanları irdelersek popülizm yapılmadığı görülecektir…Ak Parti hükümetleri döneminde öğrencilerimize ve öğrenci velilerine yapılan iyileştirmeler sonucu eğitimin yaygınlaştırılması ve kalitesinin arttırılması sağlanmıştır.

 “Haydi kızlar okula” kampanyası ile 250 bin kız öğrencimiz tarladan, tezgahtan, evden, sokaktan alınarak okul sıralarına yönlendirilmiştir.

Hiçbir geliri olmayan ailelerin çocuklarının eğitimine katkı sağlamak amacıyla kız çocuklarına ayda 28TL, erkek çocuklarına ayda 23TL eğitim yardımı verilerek 

***600.000 aileye ulaşılmıştır.***

40 ve daha fazla sınıf mevcudu olan okullara 200 bin yeni derslik ilave edilerek sınıf mevcudu bilimsel eğitim metotlarında öngörülen 20 ve daha altı mevcutlara düşürülmüştür.Milli Eğitim Bakanlığınca son 5 yılda alınan ortalama 150 bin öğretmenle okullardaki öğretmen açığı tamamen kapanma noktasına gelmiştir. Köy ilkokullarında tek öğretmenle 1. sınıftan 5. sınıfa kadar eğitim gören öğrenciler yerine taşımalı sistemle köylerdeki öğrencilerin grup koy ilkokullarına taşınmasıyla her sınıfa 1 sınıf öğretmeni ve branş öğretmenleri atanarak eğitim zenginleştirilmiştir.Her okulda bilgi teknoloji sınıfları oluşturularak 1. sınıftan itibaren öğrencilerin bilgisayarla tanışması ve çağdaş eğitimi sağlanmıştır.Taşınan öğrencilerin öğle yemekleri taşıma ücretleri ve tüm öğrencilerin kitapları Milli Eğitim Bakanlığınca karşılanarak ailelerin eğitim yükü hafifletilmiştir. 

Ayrıca; 
Taşımalı sistemle eşgüdümlü olarak Ulaştırma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı da bir dizi değişiklik yaparak yönetmeliklerde uyumu sağlamışlardır. Bunlar; 20 yaşın üzerindeki araçların trafikten men edilmesi Fenni muayenelerin özelleştirilerek daha sıkı ve müsamahasız araç muayenelerinin yapılması 
Servis araçları (S) ile toplu taşıma araçları (TM) ayrıştırılarak, taşımacılıkta ihtisaslaşma sağlanmış kacak taşımacılık ortadan kaldırılmıştır. Alınan bu tedbirlerle 28 Ağustos 2007 yönetmeliğindeki 12 yaş sınırı 17.09.2009 yönetmeliğiyle 20 yaşa çıkarılarak Bakanlıklar ve yönetmelikler arasında da yasal uyum sağlanmıştır. 

**Diğer yandan 12 yaş zorunlu kılınması halinde gerekli olan minibüs sayısı

 öğrencilerin köyden grup köylere taşınmasına yetmeyecek düzeydedir. **

Buna göre; 
Fenni muayenesi, servis bakımı ve onarımı zamanında yapılmış olan her araç yasalar karşısında emniyetli ve yolcu güvenliğine sahip araç demektir. 
Yasal sorumluluklarını yerine getiren 70 bin minibüs esnafının araçlarını yenilemeye zorlamakta etik ve yasal değildir. Yasadışı zorlamalar “otomotiv sektörüne destek amacıyla minibüs satışlarının arttırılması ” gibi yanlış bir düşünceyi gündeme getirir ki bu otomotiv sektörüne de milletvekillerine de büyük haksızlık olurKeza, milletvekilleri servis ve toplu taşımacılara “selam vermek” gibi bir amaçla öğrencilerimizin hayatlarını riske sokmayacak kadar sorumluluk sahibidirler Son olarak araçların tanımlarını yapmak suretiyle varsayımlarla hayatın gerçekleri arsında kalın bir çizginin olduğunu vurgulamamız gerekir ki Hurda araç: 20 yaşından büyük, trafikten men edilmiş araçtır. Yaşlı arası 5-20 yaş arasında fenni muayenesi, servis bakımı yapılmış, yol ve yolcu güvenliği yasal denetimlerle takip edilen araçtır. Genç araç: Fabrikadan yeni çıkmış 0 km araçtır. Ayrıca OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 17 Eylül 2009 tarihinde 27352 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu konuda Ulaştırma Bakanlığının da bir açıklaması vardır. Bu konu ile ilgili de haberi birlikte okuyalım. 

Ulaştırma Bakanlığı ; Aracın yaşı değil, aksamlarının sorunsuz olması önemli. 


Ulaştırma Bakanlığı'nın, öğrenci taşıyan servis araçlarındaki yaş sınırını 12'den 20'ye çıkarması yeni bir tartışma başlattı. Eğitim Sen, 20 yıllık araçlarla öğrenci taşınmasına izin verilmesinin 'yeni kazalara davetiye çıkarmak' anlamına geleceğini savundu. Tüketici Hakları Derneği ise, araçların denetlenmediğini, denetlense sorun yaşanmayacağını vurguladı. Ancak

** Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Kara Ulaştırması Genel Müdür Vekili 
Talat Aydın, 'öğrenciler yaşlı araçlarla taşınacak' iddialarının doğru olmadığını söyledi.


 Aracın yaşından çok, tüm aksamlarının sorunsuz işlemesinin önemli olduğuna işaret eden Aydın,

 2009 yılı 22 Eylül itibarıyla denetimden geçen 26 bin 970 araçtan 5 bin 94'ünün; 

***2008 model 311 bin 251 araçtan 47 bin 200'ünün ilk muayeneden geçememesini,

 örnek olarak gösterdi. Aydın, Ulaştırma Bakanlığı tarafından 2009 yılı Ocak ayında tüm Türkiye'de hayata geçirilen, 'araç muayene' denetimlerinin çok hassas biçimde uygulandığına dikkat çekti. Eskiden olduğu gibi aracı getirmeden fenni muayeneden geçme döneminin sona erdiğini kaydetti. Türkiye'deki araç muayene istasyonlarında gerçekleştirilen araç kontrollerinin AB standardının bile üzerinde olduğuna vurgu yapan Aydın, en ufak bir kusurda bile, aracın trafiğe çıkmasına izin vermediklerini belirtti. 

Son söz olarak da şunun belirtilmesinde çok önem var. Hiç kimse minibüscüyü düşünmüyor. Onlar binbir zorlukta minibüslerini değiştiremiyorlar. Biz onları da bu ekonomik krizde düşünmemiz gerekir. Kaldı ki özelleşen vize istasyonları tüm taşıtların en küçük detayına kadar incelemesini yapıyorlar ve çok küçük dahi olsa bir eksiği olan taşıta kolay kolay vize vermiyorlar. Vize alabilecek düzgünlükte olan bir minibüs neden görev yapmasın. Kaldı ki bu minibüsler şehirlerarası yollarda görev yapmıyor. Şehir içinde öğrenciyi evinden okuluna götürüyor. Bu krizde her kesimin düşünülmesi önemli” dedi.

23-09-2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 / Yeni Sayfa Marmaris

 

 

 
Ulaştırma Bakanlığı, 20 yaş sınırında ısrarlı

Geçtiğimiz aylarda öğrenci servis minibüslerinin 20 yaş sınırına çıkartılması ülkemizde olduğu gibi kentimizde de birtakım haber ve yorumlara sebep olmuştu. Ancak bu konuya yapılan itirazı Danıştay kabul etti. Ve 20 yaş sınırındaki minibüslerle öğrencilerimizin taşınmasını sakıncalı buldu. Üstelik servislerdeki eğitimcilerin ilkokul mezunu olma koşuluna indirilmesini de servislerle taşınan öğrencilerin eğitimi seviyesinin eğitimciden yüksek olması da hatalıdır “ dedi. Ancak hükümet bu konuda kararlı. Bu konudaki geçtiğimiz hafta oluşan haberi aktarıyoruz sizlere. 

“ Ulaştırma Bakanlığı'nın öğrenci servis yaşını 12'den 20'ye çıkaran yönetmeliği, Danıştay 8. Dairesi tarafından önceki gün durduruldu. Ancak bakanlık, yönetmeliği uygulamakta kararlı. 
Danıştay'ın kararına itiraz edeceklerini belirten Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yaşar Asiler, itirazın kabul edilmemesi durumunda ise yeni bir yönetmelik hazırlanarak servis yaşını 20'den 18'e veya 19'a çekeceklerini söyledi. Yaşar Asiler, özellikle kırsal kesimlerde yaşanan sıkıntılar nedeniyle yönetmelikte bazı düzenlemelere gidildiğini anlattı. Araçların yaş sınırını 12'den 20'ye çıkarırken hem sektörden gelen sıkıntıları dikkate aldıklarını hem de muayene sistemlerinde uygulanan teknik imkanları göz önünde bulundurduklarını kaydetti. Asiler, söz konusu yönetmeliği hazırlarken Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Şoförler Federasyonu ve çeşitli illerden gelen servis işletmeleri ve odaların taleplerini de dikkate aldıklarını belirtti. Servis yaşlarını 20'ye çıkarırken Türkiye'de dünya standartları üzerinde uygulanan araç muayene işlemlerini göz önünde bulundurduklarını dile getiren Asiler, "Türkiye'de uygulanan muayene sistemi dünya standartlarının üzerindedir. Bu sistemde teknik usullere uygun olarak muayeneden geçen 20 yaşındaki bir araç, kağıt üzerinde muayenesi yapılan 8 yaşında bir araçtan daha güvenlidir." Dedi.”

10-01-2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 / Yeni Sayfa Marmari

 

 

 EK 4  


   ------------------------------
--------       .

 İTÜ- İST TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ MERK.-O.T.A.M.
 ULAŞ İŞ  TEKNİK GÖRÜŞMESİ  16 03/2010  


İTÜ.REKTÖRÜ  Prof. Dr.Muhammed ŞAHİN

16 MART  SALI  2010 DA 11.00  de Ulaş İş Sendika Yönetim Kurulunu kabul etmiştir.

Ülkemizin Gururu Eğitim Bilim  Kurumumuzun
Dünyada bir ilke imza attığı LPG li dizel motor 
başarılarından dolayıı, Sendikamızca kutlama
plaketi sunulmuştur.

Dan.8.Dairesinin durdurma kararını,yolcu güvenliği sebepli  dayandırdığı

 *malzeme yorgunluğu*

gerekçesinin 

*bilimsel verilerinin  sınırlarının  tespiti konularnda ,*

Sn.Rektör Prof.Dr.ŞAHİN,
Hemde,Bu konudaki  Ülkemizdeki en yetkin kurum
olan OTAM -
OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ
yetkilileri
Gn.Md.Yunus CANLI
Prof.Dr.Metin ERGENE
bilahare;
Prof.Dr.Murat EREKE 

ile görüşüldü.

Görüşmelerden çıkan ilk sonuç,
Yargının *bilimsel açıdan *
*yanıltıldığı* şeklinde.

ŞÖYLEKİ .

OTAM ın Ülkede Uyguladığı Araç Yolcu Güvenliği Bilimsel Tespit kıstası,  ABD UYGULAMASI

-1- Araç Yaşı ile değil;  Aracın muhtelif şartlardaki yaptığı Yol kilometresi ile  alakalı olduğu,
-2- Uygulamada 1 milyon km.baz alındığını YILA Çevrildiğinde yaklaşık 30 yıla tekabül.
-3- Teknik olarak ,Okul Servis Araçlarıyla ,Personel Servis Araçlarının Aynı olduğu 
-4- İstenirse Rapor verebileceklerini 

    belirten Bilimsel net bir görüşme gerçekleştirilerek,

   Sendikamızca, otam  atfen, Prosedür gereği Ulş.Bakanlığına ; ULAŞ İŞ  in 14mart 2010 tar.(7)14/04//2010 sayılı ,Okul Servis Araç Yaş Sınırları tespit yazımız yazılmıştır.   Buradan hareketle,
Ulş.Bak.lığı ile bilgi paylaşımı ve koordinasyon 
sağlanmış gerekli yol haritası taslağı ortaya konarak
bilimsel doğru ve sonuca ulaşmak için
çalışma başlatılmıştır.
EK.5
------------------------------
---------

2.Nci Trafik şurası.Trafik Güvenliği 

 Dr. AYDIN, Cumhur

Atılım Üniversitesi  İnşaat Mühendisliği Bölümü  Öğretim Üyesi

 

 

 
-Taşımaları disiplin altına alacak hiç bir yasa, yönetmelik değişik *çıkar çevrelerinin baskıları *sonucu uygulanamaktadır.

   -Milyonluk kentlerin
ulaşım, trafik güvenliğine ilişkin kararları 
hiç bir planlama, hiç bir *teknik ve*ekonomik 
etüd yapılmadan, konudan bütünüyle *habersiz 
*birkaç yönetici tarafından alınmakta ve*
hayata geçirilmektedir. 
Bu alanda çok *sınırlı bilimsel birikim* 
dikkate alınmadığı gibi, 
ilgili eleman istihdamı bile düşünülmemektedir
.EK 6
-------------------------

İİİBB   TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI 
ŞİKAYET ÇİZELGESİ

    CİNSİ                       MİKTAR             ŞİKAYET ADET        

1- MİNİBÜS                 8 500                    1947
         
2- TAKSİ                     17 000                   2332


3-SERVİS                    70 000                  767 

 

 
SENDİKAMIZIN ULŞ  BAK  YAZSI   2013
                                                                                                     
Sayı   : 2010/20                                                     18 .03.2013  

Konu : Okul - Servis Araçları Taşımacılığında

,Yolcu Can Güvenliği açısındanYAŞ  Uygulamasından  Bilimsel Batılı  YOL-KM  Esasına Geçilmesi Talebi.

 

 

                                              ULAŞTIRMA VE DENİZCİLİK BAKANLIĞINA 

                                                                                                                            ANKARA

          

          İlgi, a)  Bak.Kur.02.04.1986 tar. 88/10553 sayılı yasa Servis Araç Yasası

                b)  Bak.Kur.26.07.2004 tar.5216 say.Büyük Belediye Kanunu

                c)  Okul Servis Araçları Yönergesi

                d) İst.İl.Trf.Kom.29.05.1995 tar. 1995/51 say.Tahdit kararı

                e)  İst.İl.Trf.Kom.28.08.1996 tar.1996/60 say.İptal kararı   

                f)  Ulş.Bak.Kar.Ulş.Gn.Md. 13.04.2010 tar.4699 say.yazısı

                g) İst.B.B 22.7.2010 tar.m34oibbo.14.81.040.-200-3166204-Br.2381 yaş yazısı 

                h ) Ulaş İş 14.04.2010 tar. 2010/ 7 say. Okul Servis Yaş Sınır Tespit Yazısı

                I) ULŞ.Bak.lığının 17.09.2009 tar.Ok.Ser.Araç. Yönet. Değişiklik 20 Yaş  Kararı

                j) Danıştay 8 D.18.01.1996 tar.1196/102 Karar no.  

                    

 

                   Dünyada günümüzde  Modern teknolojide ileri ülkelerde

 insan  yaşamı,özellikle çocukların sağlık emniyet ve güvenliğine özel önem verilmektedir

 Ulaşım araçlarında, özellikle,öğrenci ve okul taşımacılığında,iözel araç  çalışmaları yapmaktadırlar.

 

  Sürücü Özel eğitimden geçirilmektedir

  taşıtları yekpare darbelere dayanıklı imal edilmektedir

  Özel Renkle diğer araçlardan ayrılmaktadır

  Ön ve arkada , özel emniyet kolları mevcuttur 

  Özel İkaz ve Işıklı  sistemle kullanılmaktadır

  İnnme ve binmeler tek kapıdan kontrollüdür

  Acil Çıkış sistemi mevcuttur 

  Araçlar 6aylık teknik kontrolden geçirilerek

  KM/ YOL -esaslı- aşınan parçaların değişim esasıyla,

  taşıtlar  bakımla  35 yaşa  kadar,kadar kullanılmaktadır.

 

Ülkemizdeki durum nasıldır.

 

Ehliyeti olan her şahıs eğitim alamadan Okul taşıt sürücüsü olabilmektedir

Yolcu taşıyabilen her araç arka .dur işıği ve yazısı olduğunda  ,okul taşıtı olabilmektedir

Kazalar için özel üretim yoktur

Özel  renk yoktur

Özel ışık sistemi yoktur

Genel muayaeneleri yıllıktır

 

Okul Taşıtı YAŞ ESAS alınarak, 12 yıl olarak belirlenmiştir

Personel Taşıt Yaşı ise,

Teknik Açıdan Aynı Taşıtlar olduğu halde 19  olarak belirlenmiştir

 

Halen Bu konuda Uygulamalarda , olumsuz sonuçlarına  rağmen sürdürülen

  Temel yanlışlık;

Konu Bilimsel Teknik Konu olasına rağmen,

-Yasanın çıkarılması,

- uygulanması ,

-uygulama hatalarının düzeltilmesi,

O

 hukuk ve yargı süreçleri dahil;

Kararların uygulanması ,hayata geçirilmesi nin tüm aşamalarında,

mesele Teknik, Mali, İktisadi ,Sosyal Açılardan

sonuçları bir bütün olarak incelenmeden,

Özellikle, Teknik Biliimsel Kişi ve Teknik Mrk ve Rapor sonuçları Paylaşılmadan,

 

Sürecin Sadece  Bürokratlarca  yönetilmesinden kaynaklanmaktadır.

 

 

 

YAŞ  BÜROKRASİ   üzerinden  devam eden olumsuzluklar  özetle şunlardır.EK1, EK-2

 

Yasa ve uygulama kararlarını,

Bilim Adamları  ve Bilimsel Teknik Araştırma Mrk. Çalışmarının  görüş alınmadan

teknik alan Dışındaki Bürokratlar vermekte, ve uygulamaktadırlar

 

Yargıya taşınan konularda ise, Hukuk,

 Teknik bilirkişi  görüşleri alınmadan,

 Teknik Bilimsel  Verilere göre  değil,EK- 2

 standart  hukuk kuralları içinden kararlar verebilmekteler.EK-6 ve  EK- 9

 

Uygulamada,

Yeni, İthal bir iki  marka,  gösterişli döşenmiş  araçlarla, gösterişli fakat,

Can ve Mal güvenliği taşımayan araçlarla hizmet verilmektedir

Medya ya yansıyan haberlerde Emniyet Tekniği açısından 

 Batıdaki gibi  Teknik açıdan Özel üretilmeyen  bu araçlar, ; 

modern ülkelerle karşılaştırıldığında, 

KAZA - ÖLÜM Oranı YÜKSEK gerçekleşmektedir

 

Konunun bir Önemli yönü,

Araç YAŞ ı üzerinden Ülke Ekonomisinde Dev maddi kayıplar oluşturmasıdır.

 İstanbulda 

*Servis Araç Tahdit Yasının Uygulanmamasından *Yararlanan EK-1

İstanbul Merkezli. 

Birkaç  tekel durumundaki  *İşletmeci/AraçSatıcı *firmalar,

-Bazı STK ların ,- Toplum üzerindeki- Bilimsel olmayan - psikolojik  etkilerinden ,yararlanarak, EK-9 (Eğitim Sen)

*Yeni araç / *Emniyetli Araç*  gibi,

İthal 2 marka ,Araç Yaşını 1 Bir Yaşa kadar düşürmüşlerdir.

 

Sonuçta, 

 Avrupada  gerileyen Araç satışı,

Türkiye  nin bir Avrupa ülkesinden  İKİ MARKA ARAÇ  İTHALATINDA REKORA koşmaktadır. ( O.S.D ve O.D.D..BASIN) .

Buna bağlı olarak yerli Üretim, azalmış, işçi, ,yedekd parça,,tamir Esnafı,,geniş kitle olumsuz etkilenmedir.EK1

ÜLKEMİZ  İstanbul  Merkezli,

Her geçen gün ,Anadoluya yayılan

Dev İbir İTHAL ARAÇ çöplüğüne dönmüştür.

 

Bu durum  İsraf konusunda önemli  olumlu sonuçlar alan 

Bak.Kur. Uygulamalarınada   aykırı bir durum oluşturmaktadır

 

 

Yaş la ilgili bir başka olumsuzluk Milli Eğt. açısında oluşmaktadır. EK- 9

Anadoluda ise 12 yaında araç temin edilememe güçlüğü nedeniyle ,

 600 000 Ögrencinin taşımalı eğitiminin ulumsuz etkilenmesidir.

Muğla M.V. M.Nil.HIDIR trafından Meclis gündemine taşınmış

,Ulş. Baklığı İlgi  I)  ile  araç yaşlarını 20 yaşa çıkarmıştır.EK-9 

Karşı davalarla    Yargı kararı durdurmuştur.

ULŞ.BAK. ARAÇ  YAŞ ııyla  ilgili yapmış olduğu  düzenleme ,

Gene TEKNİK BİLİRKİŞİ RAPORUN na  dayanmayan

 Yarıgı kararıyla durdurulmuştur.EK 6

 

 

Kurumumuz Konuyla ilgili   İTÜ  Otam  la bir çalışma başlatmış, EK-2

Konunun Ülke Bazında kararlara dönüşme amacına  ulaşabilmesi için,

Önce İ.T.Ü. OTAM çalışma başlatmış,

Ulştırma Bak.lığı ile  ilgi h)  yazışma yapılmıştır..

 

 

 

Teknik çalışma istek yazımıza ,cevabın gelmemesi üzerine 

Kurumumuz bu Bilimsel  çalışmayı İTÜ OTAM ile kendi gerçekleştirmiştir.EK-2

 

İSTEM.i

 İnsan Merkezli Çağdaş Güvenli  Taşımacılık için

 Batılı anlamda,Bilimsel, Can güvenliğini  esas alan,

Sağlık Sosyal Hukuk ,Çalışma Hayatı, Ekonomik, açılardan 

Günümüze kadar devam eden olumsuzlukların son verecek ,

EK-9 daki ULŞ. BAK. isteği Doğrultusunda ;

Ülkemizdeki Yüz akımız Bilim Kurumlarımızl.STK lar, Konu Paydaşları-,Ortak Akılla,

Servis Araçları Güvenli Taşıma Kriterinin 

Araç YAŞ ı değil , Yol-KM   ESASI  

üzerinden tesbiti konusunda

gerekli işlemlerin yapılmasını

 

 

Saygılarıımızla  arz ederiz.

 

 

 

Abdurrahim BARIN

Gn.Bşk.

Ulaş İş Sendikası

 

 

Dumlupınar Mah.

Gözdağı.Cad. No.18/6

Pendik İSTANBUL

 

www.ulasissendikasi.com

www.ulasissendikasi.net

Mail:  tugra113@gmail.com

 

Tel : 0216 5980246
Fax :0216 5980247EKLER.

********************** :

EK1. -üç syfa- 

 İST.B.B. Kent Eko.Esnaf Koms.Bşk. Raporu

EK.2 - üç sayfa

İTÜ  OTAM Teknik Rapor 

EK.3TBMM  İST.B.B İÇ.İŞL.BAK. cevabi yazısı

EK 4.İST.BB. İst.Servis Araçları ÇOK  İŞ / YOL  yapma yazısı

EK.5- -İki sayfa-

        .İST.BB. İst.Servis Araçları  AZ   İŞ /  YOL yapma yazısı

EK.6.DANIŞTAY 8.Daire Kararı

EK.7 TBMM M.V.Sinan AYGÜN      Yazl .Sor.Önergesi. 

EK.8 TBMM M.V. Mehmet ŞANDIR Yazl. Soru Önergesi  

 

EK.9 TBMM MV. Mehmet Nil Hıdır 12 yaş Araç Temin zorluğunun

                   Anadoluda Taşımalı Eğ.itimi Olumsuz etkilemesi

                   ULŞ.BAK.lığının Danış.8 D..Yaş Karar.Karşı  Plan ve Görüşü

 

 

 

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=af861580c1&view=att&th=12e0578f9d9bd36e&attid=0.3&disp=inline&zw
Ulş-İş Bşk.Yrd.Murat ER-İs-Der Bşk.Murat ERDOĞAN-Tesk.Bşk.PALANDÖKEN-Ulaş İş Danş.İsmail TOPKAR-Ulaş İş Gn.Bşk.Abdurrahim BARIN

09/02/2011
TESK Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu
Bşk.Sn.Benevi PALANDÖKEN
ziyaret edildi 
İst Minibüs Sorununu Çözen Bşk dan Asıl Sorunlu olan İst Tahditsiz 
İstanbulServis Esnafının sorunları için  çözüm yolları konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

29 NİSAN KARTAL İBB BASIN AÇIKLAMAMIZ +29 MAYIS KARTAL GÖZTEPE-MERTER MECİDİYEKÖY  MOTORLU YASAL YÜRÜYÜŞÜMÜZ SONRASI 


İBB  TOPLANTI DAVETİ SERVİS SEKTÖRÜNÜN 6 KURUMU İLE 5 AY SÜREN YÖNERGE REVİZYONUNA 
SENDİKAMIZ VE İST SERVİS DERNEĞİ 9* - TAHDİT -ŞERHİMİZ 


 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1949737 ziyaretçi (4257313 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi Łcretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
‹cretsiz kaydol