Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İÇİN KOŞANLARIN YERİ***
  Ulaş İş Kamuoyu Açıklamaları
 


GÖNDERİLDİĞİ  MAKAMLAR.


CUMHURBAŞKANLIĞI DANIŞMANI  Sn.B.CEBECİ

BAŞBAKANLIK   Sn.H.DOĞAN

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Sn.B.YILDIRIM M.N.KEMALOĞLU


CİHAN HABER AJANSI    H.İNCE

İHLAS HABER AJANSI    İ.BALLI
Yıldız ekle 
Abdurrahim Barın
<tugra113@gmail.com>
10 Şubat 2010 11:46
Kime: bcebeci@tccb.gov.tr CS_INSTRUCTION_3


DANIŞTAY KARARI İLE VATANDAŞIN -ÇALIŞANIN - 2.500.000.000. TL SI AVRUPAYA NASIL GİDİYOR


 Bilgilerinize arz ederiz.

 Sağlık Başarı Dileklerimizle.


 Saygılar. Ulaş İş Sendikası.

 ULAŞTIRMA BAKANLIĞININ

 VATANDAŞ VE ÇALIŞANLAR LEHİNE ALMIŞ OLDUĞU

 OKUL SERVİS  YAŞ VE REHBER PERSONEL DÜZENLEMESİNİ

 DANIŞTAY 8 .DAİRESİ  YÜRÜTMESİNİ  GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DURDURDU. AŞAĞIDAKİ KARARDA GÖRÜLECEĞİ GİBİ, BU KARARINI * ÖĞRECİ GÜVENLİĞİ  ESAS ALINARAK,

 **MALZEME YORGUNLUĞ   GEREKÇESİ İLE

 20 YAŞ DAN 12 YAŞA İNDİRDİ.
 ULAŞ İŞ SENDİKAMIZIN, İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDE, KONUNUN UZMAN

 BİLİM ADAMLARI İLE YAPTIĞI ARAŞTIRMADA,  BUNUN DÜĞRU OLMADIĞI ORTAYA

 ÇIKTI.

.   ŞÖYLEKİ;

 *MALZEME YORGUNLUĞU* TEHLİKESİNİN,

 ** YIL İLE DEĞİL,

 ----  ** KİLOMETRE İLE BERABER---- ÇALIŞMA ŞARTLARI - İLE İLGİLİ OLDUĞU;


 --   **SANAYİDEKİ UYGULAMASININ  1 MİLYON OLARAK ÖNGÖRDÜKLERİNİ,

     YAZILI MÜRACAATLA  BUNLARIN  CEVAPLANDIRILABİLECEĞİ  ANLAŞILMIŞTIR.


 -- KEZA ,AB, VE ÖZELLİKLE  ABD DE,

  YAŞ  ORTALAMASININ 25 OLDUĞU

   6 ŞAR AYLIK MUAYENELERLE

       35 YAŞA KADAR ARAÇLAR KULLANIMDADIR.


 SONUÇ.

 ---DANIŞTAY 8.DAİRESİ,

   BİLİME DAYANDIRDIĞI  BU DAYANAĞIN   RAPORLARINI

   AÇIKLAYARAK, KAMUOYUNUN  ADALETE OLAN

   İTİMAT VE GÜVENİNİ DEVAM ETTİRMELİ.    BU KARAR SONUCU    SADECE  İSTANBULDA  OLMAK ÜZERE,


   *İBB RAKAMLARINA GÖRE  50 000 ARAÇ

  ( BU RAKAM HER ĞÜN ARTMAKTA

   -***İBB NİN TAHDİT KANUNUNU UYGULAMAMASI NEDENİYLE)


   İŞLETMECİ FİRMALARIN ,

  ÇALIŞAN SERVİS ESNAFINA ,

   GENELDE İTHAL 2 MARKAYI DAYATMASI  SONUCU;


  İSTANBULDA  VATANDAŞIN,

 KOCAELİ-ANKARA-MERSİN-İZMİRDEN

 (ANADOLU : 0/3 KM=70 TL)  (  İSTANBUL  :0/3 KM=130 TL)

   *** 2 KAT ÖDEDİĞİ  PARA   ;


     1 ARAÇ=50.000 tl  x  50.000 ARAÇ = 2.500  000 000  TL


     DIŞARI  GİDİYOR.

     AYRICA,

    İTHAL ARAÇLAR YENİ KASKO İLE  ÇALIŞANINA  EK KÜLFET GETİRİYOR.

    ARAÇ,2 YIL GARANTİDE OLDUĞUNDAN- İTHAL PARÇA-TAMİRCİ ESNAF İŞSİZ.


    LASTİK+ AKÜ VS AKSAM  YENİ OLDUĞUNDAN,  PARÇA  SATICISI  İŞSİZ.   ***  18 YAŞINDA OY KULLANAN

        AMA  ANA -İLKÖĞRETİM ÇOCUĞUNU  (LİSE DEĞİL) İNDİRİP BİNDİREN

      HOSTESLERİİN, TÜRK HAVA YOLLARI GİBİ LİSE MEZUNU - 22 YAŞ ŞARTI İLE,

      İŞSİZ KALACAĞINDAN,TOPLUMSAL HUZUR VE GÜVENLİK OLUMSUZLUKLARI

      YANINDA , ÇALIŞAN KAMUOYU VİCDANINIDA YARALAYABİLİR.   TÜRK MİLLETİ ADINA

   KARAR VEREN   DANIŞTAYI KARARI


  BU AÇIDAN

  İŞLERİ AÇILAN,

   İTHALATÇILARI ;


    ÇALIŞAN ESNAFINA,

    * 3 YAŞINDA ARAÇ ŞARTI DİRETEN

     * VATANDAŞTAN ALDIĞI PARANIN   1/3 NÜ  , 2 .5 AY SONRA ÖDEYEN

    ARACI İŞLETMECİ FİRMALARI


     MEMNUN ETSEDE,     ADINA KARAR VERİLEN  YURTTAŞI VE ALINTERİ SAHİPLERİNİ

    MEMNUN EDİP ETMEYECEĞİ, YARGI BAĞIMSIZLIK VE TARAFSIZLIĞI ADINA

    TARTIŞMALI HALE GETİRLMEMESİNİN

    ÜLKE  MENFAATLERİNE UYGUN  OLACAĞINI,


     KAMU OYUNA ,

     SAYGILARIMIZLA ARZ EDERİZ.

   ULAŞ İŞ SENDİKASI
   Türkiye Personel ve Okul Taşıma
   Ulaşım Çalışanları Sendikası

   Yön.Kur.Adına
   Gn.Bşk.

   Abdurrahim BARIN


   www.ulaş iş sendikası.com
   www.ulaş iş sendikası.net
   www.servisciyiz.net EKİ
 ------------------------------
-------- :


                T.C.
D A N I Ş T A Y
SEKİZİNCİ DAİRE
Esas  No   : 2009/8738

Okul servis araçları olarak kullanılacak taşıtlara getirilen yaş
sınırlamasının 12 den 20'ye yükseltilmesi  ve servis aracında
bulunması zorunlu rehber personelin yaşı ve tahsil seviyesinin
düşürülmesine ilişkin Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde
yapılan değişikliklerde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.


    Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen :  Türkiye
Eğitim, Öğretim ve Bilim
         Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası
           Vekilleri                                :  Av. ... , Av. ...,
           Karşı Taraf           :  Ulaştırma Bakanlığı
           Davanın Özeti  :  17.09.2009 gün ve 27352 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Okul Servis Araçları Hizmet
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. maddesinde
yer alan "28.08.2007 günlü ve 26627 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin 4. maddesinin birinci
fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. f) Okul
Servis Aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları yirmi yaşından
büyük olmamalıdır. Taşıtların yaşı fabrikasınca imal edildiği tarihten
sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır. "hükmü ile 4.
maddesinde yer alan "Aynı Yönetmeliğin 8. maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. b-) Rehber
personel için 20 yaşını doldurmuş ve en az İlköğretim mezunu olmak , "
hükmünün, Anayasaya ve Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesine aykırı
olduğu öne sürülerek iptali ve yürütmenin durdurulması istemidir.
           Savunmanın Özeti  :  3348 ve 4925 sayılı Yasaların
verdiği yetkiye dayanılarak, idarelerine intikal eden talepler ile
araç muayene sistemindeki gelişmeler dikkate alınarak yapılan
düzenlemede hukuka aykırılık bulunmadığı öne sürülerek, istemin reddi
gerektiği savunulmaktadır.
           Danıştay Tetkik Hakimi ... Düşüncesi :  Davalı idare
tarafından, yeterli ve gerekli araştırma ve incelemelere dayalı
olmaksızın getirilen düzenlemede sebep yönünden hukuka uyarlık
bulunmadığı gerekçesiyle yürütmenin durdurulması isteminin kabulü
gerektiği düşünülmektedir.
           Danıştay Savcısı ... Düşüncesi :        Dava,
17.09.2009 gün ve 27352 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair 28.08.2007 günlü ve 26627 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin 4. maddesinin
birinci fıkrasının (f) bendini değiştiren".(f) Okul Servis Aracı
olarak kullanılacak taşıtların yaşları yirmi yaşından büyük
olmamalıdır. Taşıtların yaşı fabrikasınca imal edildiği tarihten sonra
gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır. "hükmü ile  8.
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendini değiştiren, "(b) Rehber
personel için 20 yaşını doldurmuş ve en az İlköğretim mezunu olmak"
hükmünün iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle açılmıştır.

           Anayasanın 124. maddesi Başbakanlık Bakanlıklar ve
kamu tüzel kişilerinin kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların
ve tüzüklerin ile uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı
olmamak şartıyla yönetmelik çıkarabilecekleri hükme bağlamıştır.
           3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanunun Görev başlıklı 2. maddesinin 1/(d) bendinde
ulaştırma ve haberleşme işlerinde Karayolları Trafik Kanunu hükümleri
saklı kalmak üzere kamu düzenini can ve mal güvenliğini sağlayacak
şekilde tedbirler almak, 10. maddenin 1/(e) bendinde de karayolu,
demiryolu ulaştırmasında güvenli kaliteli ve ekonomik hizmet sunmak
için tedbir almak Bakanlığın görevleri arasında sayılmıştır.
           14.10.2003 tarih ve 25108 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan ve 28.08.2007 tarih ve 26627 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan yönetmelikle yürürlükten kaldırılan, Okul Servis Araçları
Hizmet Yönetmeliğinin 4. maddesinin ilk fıkrasının (g) bendinde Okul
Servis Aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları on yaşından  küçük
olmalıdır. (on yaş dahil) Taşıtların Yaşı fabrikasından imal edildiği
tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır."
8.maddesinin (b) fıkrasında, "Rehber personelin 22 yaşını doldurmuş ve
enaz lise mezunu olmak" kuralları yer almakta iken, bu hükümler
28.08.2007 yayım tarihli Yönetmelikle değiştirilmiş ve 4.maddenin
1.fıkrasının f bendindeki hüküm ile "Okul Servis Aracı olarak
kullanılacak taşıtların yaşları oniki yaşından küçük olmalıdır. (on
iki yaş dahil). Taşıtların yaşı fabrikasından imal edildiği tarihten
sonra gelen takvim yılı esas alınarak hesaplanır" kuralı getirilmiş,
8.maddede yer alan eski hüküm 1/b bendinde aynen muhafaza edilerek
rehber personel için 22 yaşını doldurmuş ve en az lise mezunu olmak
kuralı yinelenmiştir.
           Davaya konu edilen ve 17.09.2009 tarih ve 27352 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile 4.maddenin 1/f bendinde yer
alan hüküm, "(f) "Okul Servis Aracı olarak kullanılacak taşıtların
yaşları yirmi yaşından büyük olmamalıdır. Taşıtların yaşı fabrikasınca
imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak
hesaplanır" 8. maddenin 1/b bendinde yer alan hüküm'de "(b) Rehber
Personel için 20 yaşını doldurmuş ve en az ilköğretim mezunu olmak"
biçiminde değiştirilmiştir.
           Davalı idare tarafından, sözü edilen değişikliğin bazı
mahalli Şöförler ve Otomobilciler Esnaf Odalarının başvurusu esas
alınarak; araç muayene istasyonlarında araçların fren tertibatı,
direksiyon sistemi, görüş şartları, aydınlatma sistemi, aks , jant,
lastik, süspansiyon sistemi şase ve şase bağlantı parçaları yönünden
sıkı biçimde denetlendiği gözetilerek, okul servisleri için uygun
taşıt bulma zorluğu nedeniyle yönetmelik değişikliğine gidildiği ileri
sürülmüştür.

           Ülkemizde; okul öncesi, ilköğretim ve Ortaöğretim
çağında eğitim gören ve yılda yaklaşık sekiz aylık eğitim döneminde
servis taşımacılığı hizmetinden yararlanan

öğrencilerin,

bu hizmetten yararlanmaları sırasında teknik donanımı yüksek,

can güvenliği ve kalitesi üstün ve teknik olarak kabul edilen

malzeme yorgunluğu

az olan araçlarla taşınması,

bu taşıma sırasında okul öncesi ve ilköğretim öğrencilerine rehberlik
edecek kişinin eğitim seviyesinin ve yaşının öğrencilerden üstün
olması hizmeti satın alan öğrenci velilerinin ve öğrencilerin güven
duygusunu artıracağı gibi, 3348 sayılı Yasanın anılan hükümleri ile
davalı Bakanlığa verilen görevlerin amacına uygun gerçekleşmesini
sağlayacaktır. Önceden bu konuda hizmetten yararlananların lehine
uygulanan mevzuatın hizmeti sunanlar lehine değiştirilmesini zorunlu
kılacak kabul edilebilir objektif nedenlerin bulunması halinde ise,
işlemin amaç unsurunu belirleyecek bu hususun somut biçimde ortaya
konulması gerekmektedir.
           Davaya konu değişiklik yapılmadan önce,  uygulanan
mevzuat kurallarına göre servis araç sayısında eksiklik bulunup
bulunmadığının saptanmasına yönelik ülke düzeyinde okul servis
araçlarının detaylı envanterinin çıkarılmadığı ve yurt çapında Şöför
ve Otomobilciler Esnaf Odalarının bütününü temsil edecek biçimde
Şöförler ve Otomobilciler Federasyonunun görüşlerinin alınmadığı
görülmektedir
           Bu durumda, salt araç muayene istasyonlarının eskiye
oranla daha iyi hizmet sunduğu ve yeterli sayıda servis aracı
bulunamadığı noktasından hareketle sözü edilen Yönetmeliğin belirtilen
hükümlerinin değiştirilmesinde hukuka, hizmetin amacına ve gereklerine
uyarlık görülmemektedir.
           Belirtilen nedenlerle, davaya konu Yönetmeliğin
değişik 4.maddesinin 1/(f)bendinin araç yaşına ilişkin kısmı ile
8.maddesinin 1/(b) bendinin yürütülmesinin durdurulması yönünde karar
verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
           Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:
           Dava, 17.09.2009 gün ve 27352 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren Okul Servis Araçları Hizmet
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. maddesinde
yer alan "28.08.2007 günlü ve 26627 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin 4. maddesinin birinci
fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. f) Okul
Servis Aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları yirmi yaşından
büyük olmamalıdır. Taşıtların yaşı fabrikasınca imal edildiği tarihten
sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır. "hükmü ile 4.
maddesinde yer alan "Aynı Yönetmeliğin 8. maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. b-) Rehber
personel için 20 yaşını doldurmuş ve en az İlköğretim mezunu olmak , "
hükmünün, Anayasaya ve Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesine aykırı
olduğu öne sürülerek iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle
açılmıştır.

           2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 27.
maddesinin 2. fıkrasında, idari işlemin uygulanması halinde
giderilmesi güç veya olanaksız zararların doğması ve idari işlemlerin
açıkça hukuka aykırı olması koşullarının birlikte gerçekleşmesi
durumunda yürütmenin durdurulmasına karar verileceği, kuralı yer
almıştır.
           Anayasanın 124. maddesi Başbakanlık Bakanlıklar ve
kamu tüzel kişilerinin kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların
ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak
şartıyla yönetmelik çıkarabilecekleri hükme bağlamıştır.
           2918 sayılı Karayolları Trafik Yasasının 75.
maddesinde, okul taşıtlarının çalıştırılması şartları, zamanları ve
niteliklerinin yönetmelikle belirleneceği belirtilmiş, 135. maddesinde
ise, bu Yasayla ilgili Karayolları Trafik Yönetmeliğinin, ilgili
bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığının
koordinatörlüğünde, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlıklarınca
müştereken, bu Yasada çıkarılması öngörülen diğer yönetmeliklerin
ilgili bakanlıklarca çıkarılacağı, hükme bağlanmıştır.
           3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanunun, Görev başlıklı 2. maddesinin 1/(d)
bendinde ulaştırma ve haberleşme işlerinde Karayolları Trafik Kanunu
hükümleri saklı kalmak üzere kamu düzenini can ve mal güvenliğini
sağlayacak şekilde tedbirler almak, 10. maddenin 1/(e) bendinde de
karayolu, demiryolu ulaştırmasında güvenli, kaliteli ve ekonomik
hizmet sunmak için tedbir almak Bakanlığın görevleri arasında
sayılmıştır.
           Öte yandan, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yasasının 34.
maddesinin (a) fıkrasında, taşımacılık, acente, taşıma işleri
komisyonculuğu ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği yapmak
isteyen gerçek ve tüzel kişilerde aranacak şartlar; verilecek yetki
belgeleri ve taşıt belgeleri, her belge türü için gerekli olan taşıt
kapasiteleri, taşıtların yaşı, nitelikleri, istiap hadleri ve terminal
hizmetlerinde öngörülecek hususları, (e) fıkrasında da, taşıma
işlerinde çalışan şoför ve diğer görevlilerde aranacak şartlar ve
nitelikleri düzenleyen yönetmeliklerin Ulaştırma Bakanlığınca
hazırlanarak Resmi Gazetede yayınlanacağı öngörülmüştür.
           Anılan Yasa kurallarına dayanılarak, 14.10.2003 tarih
ve 25108 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 28.08.2007 tarih ve 26627
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle yürürlükten kaldırılan,
Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin 4. maddesinin ilk
fıkrasının (g) bendinde Okul Servis Aracı olarak kullanılacak
taşıtların yaşları on yaşından  küçük olmalıdır. (on yaş dahil)
Taşıtların Yaşı fabrikasından imal edildiği tarihten sonra gelen ilk
takvim yılı esas alınarak hesaplanır." 8.maddesinin (b) fıkrasında,
"Rehber personelin 22 yaşını doldurmuş ve en az lise mezunu olmak"
kuralları yer almakta iken, bu hükümler 28.08.2007 yayım tarihli
Yönetmelikle değiştirilmiş ve 4.maddenin 1.fıkrasının f bendindeki
hüküm ile "Okul Servis Aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları
oniki yaşından küçük olmalıdır. (on iki yaş dahil). Taşıtların  yaşı
fabrikasından  imal  edildiği  tarihten  sonra gelen
takvim yılı esas alınarak hesaplanır" kuralı getirilmiş, 8.maddede yer
alan eski hüküm 1/b bendinde aynen muhafaza edilerek rehber personel
için 22 yaşını doldurmuş ve en az lise mezunu olmak kuralı
yinelenmiştir.
           Davaya konu edilen ve 17.09.2009 tarih ve 27352 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile 4.maddenin 1/f bendinde yer
alan hüküm, "(f) "Okul Servis Aracı olarak kullanılacak taşıtların
yaşları yirmi yaşından büyük olmamalıdır. Taşıtların yaşı fabrikasınca
imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak
hesaplanır" 8. maddenin 1/b bendinde yer alan hüküm'de "(b) Rehber
Personel için 20 yaşını doldurmuş ve en az ilköğretim mezunu olmak"
biçiminde değiştirilmiştir.
           İdari faaliyetlerin amacı kamu yararının
sağlanmasıdır. Bu nedenle, idare, idari işlemlerin hangi sebebe ve
hukuki nedenlere dayalı olarak tesis edildiğini ve hangi amaca yönelik
olduğunu açıklamalıdır. Aynı zamanda, gösterilen sebep ve amacın
gerekli ve yeterli inceleme, araştırma ve somut nedenlere dayanması
gereklidir. Bu ilkeler, bireysel işlemler gibi düzenleyici işlemler
açısından da uygulanmalıdır.
           Dava konusu düzenlemelerle, okul servis araçları
olarak kullanılacak taşıtlara getirilen yaş sınırlamasının
yükseltilmesi ve servis aracında bulunması zorunlu rehber personelin
yaşı ve tahsil seviyesinin düşürülmesine ilişkin yeni kurallar
konulmuştur.
           Okul servis araçlarına yaş sınırlaması getirilmesinin
amacı; okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağında eğitim gören ve
yaşları 4 ile 18 arasında değişen öğrencilerin, teknik donanımı
yüksek, can güvenliği sağlayabilen, metal yorgunluğuna sahip olmayan
araçlarla taşınması yoluyla, bu hizmetin güvenli ve düzenli bir
şekilde sunulmasını sağlamaktır. Ayrıca, okul servis araçlarında, araç
içi düzeni sağlayan, öğrencilerin araca iniş ve binişlerinde yardımcı
olmakla görevli rehber personelin ise bu görevini yerine getirebilmesi
için araç içindeki öğrencilerden daha üstün eğitim seviyesine, yaşa ve
dolayısıyla sorumluluk düzeyine sahip olması gereklidir. Böylece,
yukarıda anılan Yasa hükümleri ile davalı Bakanlığa verilen görevin
amacına uygun yapılması sağlanabilir.
           Esasen, zorunlu eğitim kapsamındaki okul öncesi ve
diğer öğrenci taşıma hizmetlerini düzenli ve güvenli hale getirmek, bu
amaçla taşıma yapacak gerçek ve tüzel kişilerin yeterlilik ve çalışma
şartlarını belirlemek, davalı Bakanlığın görev ve yetkisi kapsamında
olmakla birlikte, bu düzenlemenin konusu, öğrencileri, velileri, okul
yönetimlerini dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığını, taşıma hizmetini
sunacakların bağlı olduğu meslek örgütlerini, taşıma işinin yapıldığı
karayollarının ve şehir içi yolların yapımı, bakımı ile trafik
güvenliği ile ilgili konularda görevli idareler ile belediyeleri
doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendirmektedir. Bu nedenle, anılan
kişi ve kurumların bu konuyla ilgili görüş, deneyimleri uygulamada
karşılaştıkları sorunları ile taleplerinin neler olduğunun
öğrenilerek, bilimsel metodoloji kuralları içinde istatistiki
bilgilere dayalı olarak bir değerlendirme yapılması halinde; yapılacak
düzenlemelerin subjektif ve tek yönlü değerlendirmelerden uzak, somut
ve yeterli nedenlere dayalı olacağı da kuşkusuzdur.

           Davalı idare, bakanlıklarına gelen konu ile ilgili
talepler arasında; sektöre getirdiği önemli maliyet ve rehber personel
bulmaktaki güçlük nedeniyle, rehber personel bulundurma zorunluluğunun
özellikle taşımalı eğitimde tamamen kaldırılması, bazı köy ve
kasabalarda 10 yaşın altında hemen hemen hiç araç bulunmaması
nedeniyle yaş sınırının yükseltilmesinin istenildiğini, ayrıca araç
muayenesi konusunda ülkemizde gelinen aşama dikkate alınarak, dava
konusu düzenlemelerin yapıldığını belirtmektedir.
           Dosyanın incelenmesinden, davalı idarenin meslek
örgütünden geldiğini belirttiği taleplerin, sadece Fethiye İlçesi
Şöförler ve Otomobilciler Odasına ait olduğu, bu konuyla ilgili olarak
Umum Servis Araçları İşletmeleri Odaları ile bu odaların üst kuruluşu
olan Türkiye Şöförler ve Otomobilciler Federasyonu görüşlerinin
alınmadığı, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'nın rehber personel
çalıştırılma zorunluluğu ile ilgili görüşünün ise, maliyet ve
personelin temininde kaynaklanan güçlükler nedeniyle sadece taşımalı
eğitimle sınırlı olduğu anlaşılmaktadır.
           Öte yandan; araç muayene istasyonları ile ilgili
gelişmeler, araçların sürüş, yol, fren güvenliği, yolculuk konforu
gibi niteliklerini tek başına belirleyecek bir veri değildir. Bilimsel
ve teknik anlamda uzmanlık gerektiren bu konuyla ilgili olarak Sanayi
ve Ticaret Bakanlığı ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği gibi
kurumların görüşünün alınmadığı da açıktır.
           Bu durumda, davalı idarenin savunmasında öne sürülen
nedenlerin, daha önceki düzenlemede yer alan araç yaşı ve rehber
personelin niteliklerinin değiştirilmesini zorunlu kılacak, objektif,
yeterli inceleme ve araştırmaya dayalı olmadığı sonucuna
ulaşıldığından,dava konusu düzenlemelerde, sebep yönünden hukuka,
hizmetin amacına ve gereklerine uyarlık görülmemiştir.
           Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı Yasanın 27.
maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmiş olduğu anlaşıldığından,
17.09.2009 gün ve 27352 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. maddesinde yer alan "28.08.2007 günlü
ve 26627 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Okul Servis Araçları Hizmet
Yönetmeliğinin 4. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir. f) Okul Servis Aracı olarak kullanılacak
taşıtların yaşları yirmi yaşından büyük olmamalıdır. Taşıtların yaşı
fabrikasınca imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas
alınarak hesaplanır. "hükmü ile 4. maddesinde yer alan "Aynı
Yönetmeliğin 8. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir. b-) Rehber personel için 20 yaşını doldurmuş
ve en az İlköğretim mezunu olmak , " hükmünün yürütülmesinin
durdurulmasına 15.12.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.


BASINDAN
--------------------:


Ulaştırma Bakanlığı, 20 yaş sınırında ısrarlı

Geçtiğimiz aylarda öğrenci servis minibüslerinin 20 yaş sınırına
çıkartılması ülkemizde olduğu gibi kentimizde de birtakım haber ve
yorumlara sebep olmuştu. Ancak bu konuya yapılan itirazı Danıştay
kabul etti. Ve 20 yaş sınırındaki minibüslerle öğrencilerimizin
taşınmasını sakıncalı buldu. Üstelik servislerdeki eğitimcilerin
ilkokul mezunu olma koşuluna indirilmesini de servislerle taşınan
öğrencilerin eğitimi seviyesinin eğitimciden yüksek olması da
hatalıdır " dedi. Ancak hükümet bu konuda kararlı. Bu konudaki
geçtiğimiz hafta oluşan haberi aktarıyoruz sizlere.

" Ulaştırma Bakanlığı'nın öğrenci servis yaşını 12'den 20'ye çıkaran
yönetmeliği, Danıştay 8. Dairesi tarafından önceki gün durduruldu.
Ancak bakanlık, yönetmeliği uygulamakta kararlı.
Danıştay'ın kararına itiraz edeceklerini belirten Kara Ulaştırması
Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yaşar Asiler, itirazın kabul edilmemesi
durumunda ise yeni bir yönetmelik hazırlanarak servis yaşını 20'den
18'e veya 19'a çekeceklerini söyledi. Yaşar Asiler, özellikle kırsal
kesimlerde yaşanan sıkıntılar nedeniyle yönetmelikte bazı
düzenlemelere gidildiğini anlattı. Araçların yaş sınırını 12'den 20'ye
çıkarırken hem sektörden gelen sıkıntıları dikkate aldıklarını hem de
muayene sistemlerinde uygulanan teknik imkanları göz önünde
bulundurduklarını kaydetti. Asiler, söz konusu yönetmeliği hazırlarken
Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Şoförler Federasyonu ve çeşitli
illerden gelen servis işletmeleri ve odaların taleplerini de dikkate
aldıklarını belirtti. Servis yaşlarını 20'ye çıkarırken Türkiye'de
dünya standartları üzerinde uygulanan araç muayene işlemlerini göz
önünde bulundurduklarını dile getiren Asiler, "Türkiye'de uygulanan
muayene sistemi dünya standartlarının üzerindedir. Bu sistemde teknik
usullere uygun olarak muayeneden geçen 20 yaşındaki bir araç, kağıt
üzerinde muayenesi yapılan 8 yaşında bir araçtan daha güvenlidir."
Dedi."
10-01-2010
Yenisayfa Diyor ki.... / Yeni Sayfa Marmaris

VATAN HABER MERKEZİ

.Araçların denetimi 2007'de İçişleri Bakanlığı'ndan Ulaştırma
Bakanlığı'na geçti. Ulaştırma Bakanlığı da hemen yönetmelikte
değişiklik yaparak, 'Taşıtlarda aranacak şartlar' başlıklı 4'üncü
maddesinin 'g' fıkrasındaki 10 yaş sınırı 12'ye çıkarttı. Bu yeni
düzenlemeyle yaş sınırı 'f' fıkrasına alındı ve "Okul servisi olarak
kullanılacak taşıtların yaşları 12 (on iki) yaşından küçük olmalıdır"
denildi. 28 Ağustos 2007 tarihinde yayınlanan resmi gazeteyle bu
değişiklik yürürlüğe girdi. Ve aradan 2 yıl geçtikten sonra yönetmelik
yeniden delindi. Üzerinde değişiklik yapılan yine 'f' maddesi oldu ve
araç yaşı 20'ye çıkarıldı.

Değişikliği Ak Partilili vekil istedi

Yeni eğitim öğretim yılının açılmasına günler kala bu değişiklik neden
ve nasıl yapıldı? 17 Eylül 2009 tarihinde yayınlanan Resmi Gazetede'ki
yönetmelik değişkilinin mimarı Muğla Ak Parti Milletvekili Mehmet Nil
Hıdır. Vekil Hıdır, özellikle Muğla'da yaşanan servis olaylarından
sonra sektör temsilcilerinin kendisine şikayete gelmesi üzerine
Ulaştırma Bakanlığı'na konuyla ilgili başvuruda bulundu.

'70 bin araç 12'den büyük'

Mehmet Nil Hıdır, özellikle servis şirketlerinin oluşturduğu sivil
toplum örgütlerinden şikayet geldiğini söyledi ve değişikliğin
nedenlerini şöyle açıkladı: "Ulaştırma Bakanlığı'nın yayınladığı
genelgeye göre Türkiye'deki karayollarındaki araç yaş sınırı 20. Oysa
okul taşımacılığında 12. Burada bir karmaşa söz konusuydu. Bunu
düzeltmek istedik. Ayrıca servis taşımacılığı yapan şirketler de
bundan şikayetciydi. Çünkü şu anda faaliyet gösteren yaklaşık 70 bin
aracın yaş sınırı 12'nin üstünde.

'Mali durumumuz ortada!'

Bu araçların yenilenmesi büyük külfet. Gönül çocuklarımızın daha genç
araçlarla seyahat etmesini ister ama Türkiye'nin mali durumu da
ortada. İlerleyen dönemde servis yapacak araç konusunda sıkıntı
yaşanacaktı. İleride gelir düzeyi yüksek bir ülke oluruz ve bu sınırı
tekrar değiştiririz." Hıdır, '20 yaşındaki araçlarla çocukların
taşınması ne derece sağlıklı?' sorumuza ise şu cevabı verdi:
"Ulaştırma Bakanlığı Bilirkişi Hurda Araç Programı uygulandı. Bilimsel
olarak yapılan araştırmalarda 20 yaşın altındaki araçların fenni
muayneleri yapıldığı sürece taşımacılık yapabileceği yönünde bilirkişi
raporları söz konusu. Bu durumu Ulaştırma Bakanlığı'na ilettik. Onlar
da Milli Eğitim Bakanlığı'na bildirdi. Bilimsel verilerle bu karar
alındı. MEB ve Ulaştırma Bakanlığı duyarlı davrandı."

Servis elemanının eğitimi liseden ilkokula çekildi!

"Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği"nde araçlarda öğrencilere
yardım edecek personel yerleştirme zorunluluğu da getirdi. Araçlarda
öğrencilerin biniş ve inişlerini kontrol eden bu servis elemanlarının
22 yaşından büyük ve lise mezunu olması şartı da koyuldu. 17 Eylül'de
yapılan bir değişiklik de servis elamanların yaşı ve eğitimi konusunda
oldu. Görevlilerin yaş sınırı 20'ye, eğitim düzeyi ise liseden
ilkokula indirildi.

'İlkokul mezunu çok işsiz var'

Mehmet Nil Hıdır bu değişikliği ekonomik krizle açıkladı: "Global
krizle ilkokul mezunları işlerini kaybetti. Bu noktada onlara istihdam
yaratmak zorundayız. Servislerdeki görevlilerin yapması gereken
çocukların parmaklarını, kollarını sıkıştırmalarını engellemek; evden
araca gidiş gelişlerini ise sağlıklı bir şekilde sağlamak. Bu eğitim
gerektiren bir durum değil. Hatta şoför esnafı bu servis elemanlarını
da istemiyordu. Ama istihdam artırılması bakımından bu değişikliğe
taraf olduk."

Londra'da kaza eğitimi gördü!

Çocukların canını hiçe sayan bu değişikliği yapan AKP Muğla
Milletvekili Mehmet Nil Hıdır, 1 Ağustos 1956'da Karaman'da doğdu. 4
çocuk sahibi ve evli olan Hıdır, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni
bitirdikten sonra Londra'da "Accident and Emergency Course" (Kaza ve
acil müdahale) eğitimi gördü. Hıdır; Van, Konya, Fethiye ve
Marmaris'te görev aldı.

Yıldız ekle 
Abdurrahim Barın
<tugra113@gmail.com>
10 Şubat 2010 11:07
Kime: ozelkalem@basbakanlik.gov.tr CS_INSTRUCTION_3


Danıştaydan, 2 milyon Vatandaş ve 70 bin Servis Çalışanı da Dolaylı Mağdur
  

Basından   -  Oldu olacak, ülkeyi de Danıştay yönetsin!
-Gazeteci Ahmet KEKEÇ.
           Sayın DOĞAN.

           Nasılsınız.
   Danıştay , Servis araçları Tahdit Kanunu ve

   Ülkedeki Okul Servis Araç Yaş konularında

   vermiş olduğu  yürütmeyi  durdurma kararlarıyla;    vatandaşın   ucuz taşınamaması ve

    ithal araç  müsrifliği sonuçlarına


    neden olduğu   görülmektedir.
  Servis Tahdit Kanununun İstanbulda uygulamasının durdurulması
nedeniyle,


         Aracı İşletmeci şirketlerce ;
      --   sınırı olmayan, keyfi , 0/070 lere  varan komisyon
oranlarıyla

         esnafa taşıttırılma nedeniyle,

         2 milyon  vatandaş ucuz taşınamamakta.


         Araç yaş  oranınıda,AB ve ABD de ve dünyada olmayan
bir uygulamayla


       --   3  yaşa ve ithal 2 marka arac şartına dayatmaktalar.          Danıştayın bu kararları ayrıca,


          Tüm yurtta   çoğunluğu 12 yaş  üstünde olan  okul
servis araçlarının

          taşımalı eğitiminde  hem araç sıkıntısı oluşturarak

          600 bie ulaşan taşımalı  eğitimi aksatacak,

           hemde, binlerce servis çalışanını yeniden borçlandıracaktır.         İstanbulda 50 ,ülkede   70 Bin servis aracının  ,ithaline ,

         ve esnafın yeniden borçlanmasına,


         vatandaşın parasının   dışarı gitmesine,

        yerli sanayiinin gerilemesine,işçilerimizin


        işşiz kalması gibi zincirleme sorunlara neden olacaktır..


       Danıştayın siyasilerle ilgili  kamu oyunca bilinen
reaksiyonları için

       Vatandaş ve servis çalışanlarının ,

       Birtakım menfaat guruplarına

       kurban edilmemesinin  ,


        toplum barışı ve geleceğmiz açısından

        son derece önemli olduğunu belirtir,

        kamu oyunun takdirine saygılarımızla sunarız.

       ULAŞ İŞ SENDİKASI
       Türkiye Personel ve Okul Taşıma
       Ulaşım Çalışanları Sendikası

       Yön.Kur.Adına
       Gn.Bşk.

       Abdurrahim BARIN


       www.ulaş iş sendikası.com
       www.ulaş iş sendikası.net
       www.servisciyiz.netEKİ :   T.C.
D A N I Ş T A Y
SEKİZİNCİ DAİRE
Esas  No   : 2009/8738

Okul servis araçları olarak kullanılacak taşıtlara getirilen yaş
sınırlamasının 12 den 20'ye yükseltilmesi  ve servis aracında
bulunması zorunlu rehber personelin yaşı ve tahsil seviyesinin
düşürülmesine ilişkin Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde
yapılan değişikliklerde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.


  Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen :  Türkiye
Eğitim, Öğretim ve Bilim
       Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası
         Vekilleri                                :  Av. ... , Av. ...,
         Karşı Taraf           :  Ulaştırma Bakanlığı
         Davanın Özeti  :  17.09.2009 gün ve 27352 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Okul Servis Araçları Hizmet
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. maddesinde
yer alan "28.08.2007 günlü ve 26627 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin 4. maddesinin birinci
fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. f) Okul
Servis Aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları yirmi yaşından
büyük olmamalıdır. Taşıtların yaşı fabrikasınca imal edildiği tarihten
sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır. "hükmü ile 4.
maddesinde yer alan "Aynı Yönetmeliğin 8. maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. b-) Rehber
personel için 20 yaşını doldurmuş ve en az İlköğretim mezunu olmak , "
hükmünün, Anayasaya ve Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesine aykırı
olduğu öne sürülerek iptali ve yürütmenin durdurulması istemidir.
         Savunmanın Özeti  :  3348 ve 4925 sayılı Yasaların
verdiği yetkiye dayanılarak, idarelerine intikal eden talepler ile
araç muayene sistemindeki gelişmeler dikkate alınarak yapılan
düzenlemede hukuka aykırılık bulunmadığı öne sürülerek, istemin reddi
gerektiği savunulmaktadır.
         Danıştay Tetkik Hakimi ... Düşüncesi :  Davalı idare
tarafından, yeterli ve gerekli araştırma ve incelemelere dayalı
olmaksızın getirilen düzenlemede sebep yönünden hukuka uyarlık
bulunmadığı gerekçesiyle yürütmenin durdurulması isteminin kabulü
gerektiği düşünülmektedir.
         Danıştay Savcısı ... Düşüncesi :        Dava,
17.09.2009 gün ve 27352 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair 28.08.2007 günlü ve 26627 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin 4. maddesinin
birinci fıkrasının (f) bendini değiştiren".(f) Okul Servis Aracı
olarak kullanılacak taşıtların yaşları yirmi yaşından büyük
olmamalıdır. Taşıtların yaşı fabrikasınca imal edildiği tarihten sonra
gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır. "hükmü ile  8.
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendini değiştiren, "(b) Rehber
personel için 20 yaşını doldurmuş ve en az İlköğretim mezunu olmak"
hükmünün iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle açılmıştır.

         Anayasanın 124. maddesi Başbakanlık Bakanlıklar ve
kamu tüzel kişilerinin kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların
ve tüzüklerin ile uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı
olmamak şartıyla yönetmelik çıkarabilecekleri hükme bağlamıştır.
         3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanunun Görev başlıklı 2. maddesinin 1/(d) bendinde
ulaştırma ve haberleşme işlerinde Karayolları Trafik Kanunu hükümleri
saklı kalmak üzere kamu düzenini can ve mal güvenliğini sağlayacak
şekilde tedbirler almak, 10. maddenin 1/(e) bendinde de karayolu,
demiryolu ulaştırmasında güvenli kaliteli ve ekonomik hizmet sunmak
için tedbir almak Bakanlığın görevleri arasında sayılmıştır.
         14.10.2003 tarih ve 25108 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan ve 28.08.2007 tarih ve 26627 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan yönetmelikle yürürlükten kaldırılan, Okul Servis Araçları
Hizmet Yönetmeliğinin 4. maddesinin ilk fıkrasının (g) bendinde Okul
Servis Aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları on yaşından  küçük
olmalıdır. (on yaş dahil) Taşıtların Yaşı fabrikasından imal edildiği
tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır."
8.maddesinin (b) fıkrasında, "Rehber personelin 22 yaşını doldurmuş ve
enaz lise mezunu olmak" kuralları yer almakta iken, bu hükümler
28.08.2007 yayım tarihli Yönetmelikle değiştirilmiş ve 4.maddenin
1.fıkrasının f bendindeki hüküm ile "Okul Servis Aracı olarak
kullanılacak taşıtların yaşları oniki yaşından küçük olmalıdır. (on
iki yaş dahil). Taşıtların yaşı fabrikasından imal edildiği tarihten
sonra gelen takvim yılı esas alınarak hesaplanır" kuralı getirilmiş,
8.maddede yer alan eski hüküm 1/b bendinde aynen muhafaza edilerek
rehber personel için 22 yaşını doldurmuş ve en az lise mezunu olmak
kuralı yinelenmiştir.
         Davaya konu edilen ve 17.09.2009 tarih ve 27352 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile 4.maddenin 1/f bendinde yer
alan hüküm, "(f) "Okul Servis Aracı olarak kullanılacak taşıtların
yaşları yirmi yaşından büyük olmamalıdır. Taşıtların yaşı fabrikasınca
imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak
hesaplanır" 8. maddenin 1/b bendinde yer alan hüküm'de "(b) Rehber
Personel için 20 yaşını doldurmuş ve en az ilköğretim mezunu olmak"
biçiminde değiştirilmiştir.
         Davalı idare tarafından, sözü edilen değişikliğin bazı
mahalli Şöförler ve Otomobilciler Esnaf Odalarının başvurusu esas
alınarak; araç muayene istasyonlarında araçların fren tertibatı,
direksiyon sistemi, görüş şartları, aydınlatma sistemi, aks , jant,
lastik, süspansiyon sistemi şase ve şase bağlantı parçaları yönünden
sıkı biçimde denetlendiği gözetilerek, okul servisleri için uygun
taşıt bulma zorluğu nedeniyle yönetmelik değişikliğine gidildiği ileri
sürülmüştür.

         Ülkemizde; okul öncesi, ilköğretim ve Ortaöğretim
çağında eğitim gören ve yılda yaklaşık sekiz aylık eğitim döneminde
servis taşımacılığı hizmetinden yararlanan

öğrencilerin,

bu hizmetten yararlanmaları sırasında teknik donanımı yüksek,

can güvenliği ve kalitesi üstün ve teknik olarak kabul edilen

malzeme yorgunluğu

az olan araçlarla taşınması,

bu taşıma sırasında okul öncesi ve ilköğretim öğrencilerine rehberlik
edecek kişinin eğitim seviyesinin ve yaşının öğrencilerden üstün
olması hizmeti satın alan öğrenci velilerinin ve öğrencilerin güven
duygusunu artıracağı gibi, 3348 sayılı Yasanın anılan hükümleri ile
davalı Bakanlığa verilen görevlerin amacına uygun gerçekleşmesini
sağlayacaktır. Önceden bu konuda hizmetten yararlananların lehine
uygulanan mevzuatın hizmeti sunanlar lehine değiştirilmesini zorunlu
kılacak kabul edilebilir objektif nedenlerin bulunması halinde ise,
işlemin amaç unsurunu belirleyecek bu hususun somut biçimde ortaya
konulması gerekmektedir.
         Davaya konu değişiklik yapılmadan önce,  uygulanan
mevzuat kurallarına göre servis araç sayısında eksiklik bulunup
bulunmadığının saptanmasına yönelik ülke düzeyinde okul servis
araçlarının detaylı envanterinin çıkarılmadığı ve yurt çapında Şöför
ve Otomobilciler Esnaf Odalarının bütününü temsil edecek biçimde
Şöförler ve Otomobilciler Federasyonunun görüşlerinin alınmadığı
görülmektedir
         Bu durumda, salt araç muayene istasyonlarının eskiye
oranla daha iyi hizmet sunduğu ve yeterli sayıda servis aracı
bulunamadığı noktasından hareketle sözü edilen Yönetmeliğin belirtilen
hükümlerinin değiştirilmesinde hukuka, hizmetin amacına ve gereklerine
uyarlık görülmemektedir.
         Belirtilen nedenlerle, davaya konu Yönetmeliğin
değişik 4.maddesinin 1/(f)bendinin araç yaşına ilişkin kısmı ile
8.maddesinin 1/(b) bendinin yürütülmesinin durdurulması yönünde karar
verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
         Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:
         Dava, 17.09.2009 gün ve 27352 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren Okul Servis Araçları Hizmet
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. maddesinde
yer alan "28.08.2007 günlü ve 26627 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin 4. maddesinin birinci
fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. f) Okul
Servis Aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları yirmi yaşından
büyük olmamalıdır. Taşıtların yaşı fabrikasınca imal edildiği tarihten
sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır. "hükmü ile 4.
maddesinde yer alan "Aynı Yönetmeliğin 8. maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. b-) Rehber
personel için 20 yaşını doldurmuş ve en az İlköğretim mezunu olmak , "
hükmünün, Anayasaya ve Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesine aykırı
olduğu öne sürülerek iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle
açılmıştır.

         2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 27.
maddesinin 2. fıkrasında, idari işlemin uygulanması halinde
giderilmesi güç veya olanaksız zararların doğması ve idari işlemlerin
açıkça hukuka aykırı olması koşullarının birlikte gerçekleşmesi
durumunda yürütmenin durdurulmasına karar verileceği, kuralı yer
almıştır.
         Anayasanın 124. maddesi Başbakanlık Bakanlıklar ve
kamu tüzel kişilerinin kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların
ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak
şartıyla yönetmelik çıkarabilecekleri hükme bağlamıştır.
         2918 sayılı Karayolları Trafik Yasasının 75.
maddesinde, okul taşıtlarının çalıştırılması şartları, zamanları ve
niteliklerinin yönetmelikle belirleneceği belirtilmiş, 135. maddesinde
ise, bu Yasayla ilgili Karayolları Trafik Yönetmeliğinin, ilgili
bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığının
koordinatörlüğünde, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlıklarınca
müştereken, bu Yasada çıkarılması öngörülen diğer yönetmeliklerin
ilgili bakanlıklarca çıkarılacağı, hükme bağlanmıştır.
         3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanunun, Görev başlıklı 2. maddesinin 1/(d)
bendinde ulaştırma ve haberleşme işlerinde Karayolları Trafik Kanunu
hükümleri saklı kalmak üzere kamu düzenini can ve mal güvenliğini
sağlayacak şekilde tedbirler almak, 10. maddenin 1/(e) bendinde de
karayolu, demiryolu ulaştırmasında güvenli, kaliteli ve ekonomik
hizmet sunmak için tedbir almak Bakanlığın görevleri arasında
sayılmıştır.
         Öte yandan, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yasasının 34.
maddesinin (a) fıkrasında, taşımacılık, acente, taşıma işleri
komisyonculuğu ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği yapmak
isteyen gerçek ve tüzel kişilerde aranacak şartlar; verilecek yetki
belgeleri ve taşıt belgeleri, her belge türü için gerekli olan taşıt
kapasiteleri, taşıtların yaşı, nitelikleri, istiap hadleri ve terminal
hizmetlerinde öngörülecek hususları, (e) fıkrasında da, taşıma
işlerinde çalışan şoför ve diğer görevlilerde aranacak şartlar ve
nitelikleri düzenleyen yönetmeliklerin Ulaştırma Bakanlığınca
hazırlanarak Resmi Gazetede yayınlanacağı öngörülmüştür.
         Anılan Yasa kurallarına dayanılarak, 14.10.2003 tarih
ve 25108 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 28.08.2007 tarih ve 26627
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle yürürlükten kaldırılan,
Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin 4. maddesinin ilk
fıkrasının (g) bendinde Okul Servis Aracı olarak kullanılacak
taşıtların yaşları on yaşından  küçük olmalıdır. (on yaş dahil)
Taşıtların Yaşı fabrikasından imal edildiği tarihten sonra gelen ilk
takvim yılı esas alınarak hesaplanır." 8.maddesinin (b) fıkrasında,
"Rehber personelin 22 yaşını doldurmuş ve en az lise mezunu olmak"
kuralları yer almakta iken, bu hükümler 28.08.2007 yayım tarihli
Yönetmelikle değiştirilmiş ve 4.maddenin 1.fıkrasının f bendindeki
hüküm ile "Okul Servis Aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları
oniki yaşından küçük olmalıdır. (on iki yaş dahil). Taşıtların  yaşı
fabrikasından  imal  edildiği  tarihten  sonra gelen
takvim yılı esas alınarak hesaplanır" kuralı getirilmiş, 8.maddede yer
alan eski hüküm 1/b bendinde aynen muhafaza edilerek rehber personel
için 22 yaşını doldurmuş ve en az lise mezunu olmak kuralı
yinelenmiştir.
         Davaya konu edilen ve 17.09.2009 tarih ve 27352 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile 4.maddenin 1/f bendinde yer
alan hüküm, "(f) "Okul Servis Aracı olarak kullanılacak taşıtların
yaşları yirmi yaşından büyük olmamalıdır. Taşıtların yaşı fabrikasınca
imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak
hesaplanır" 8. maddenin 1/b bendinde yer alan hüküm'de "(b) Rehber
Personel için 20 yaşını doldurmuş ve en az ilköğretim mezunu olmak"
biçiminde değiştirilmiştir.
         İdari faaliyetlerin amacı kamu yararının
sağlanmasıdır. Bu nedenle, idare, idari işlemlerin hangi sebebe ve
hukuki nedenlere dayalı olarak tesis edildiğini ve hangi amaca yönelik
olduğunu açıklamalıdır. Aynı zamanda, gösterilen sebep ve amacın
gerekli ve yeterli inceleme, araştırma ve somut nedenlere dayanması
gereklidir. Bu ilkeler, bireysel işlemler gibi düzenleyici işlemler
açısından da uygulanmalıdır.
         Dava konusu düzenlemelerle, okul servis araçları
olarak kullanılacak taşıtlara getirilen yaş sınırlamasının
yükseltilmesi ve servis aracında bulunması zorunlu rehber personelin
yaşı ve tahsil seviyesinin düşürülmesine ilişkin yeni kurallar
konulmuştur.
         Okul servis araçlarına yaş sınırlaması getirilmesinin
amacı; okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağında eğitim gören ve
yaşları 4 ile 18 arasında değişen öğrencilerin, teknik donanımı
yüksek, can güvenliği sağlayabilen, metal yorgunluğuna sahip olmayan
araçlarla taşınması yoluyla, bu hizmetin güvenli ve düzenli bir
şekilde sunulmasını sağlamaktır. Ayrıca, okul servis araçlarında, araç
içi düzeni sağlayan, öğrencilerin araca iniş ve binişlerinde yardımcı
olmakla görevli rehber personelin ise bu görevini yerine getirebilmesi
için araç içindeki öğrencilerden daha üstün eğitim seviyesine, yaşa ve
dolayısıyla sorumluluk düzeyine sahip olması gereklidir. Böylece,
yukarıda anılan Yasa hükümleri ile davalı Bakanlığa verilen görevin
amacına uygun yapılması sağlanabilir.
         Esasen, zorunlu eğitim kapsamındaki okul öncesi ve
diğer öğrenci taşıma hizmetlerini düzenli ve güvenli hale getirmek, bu
amaçla taşıma yapacak gerçek ve tüzel kişilerin yeterlilik ve çalışma
şartlarını belirlemek, davalı Bakanlığın görev ve yetkisi kapsamında
olmakla birlikte, bu düzenlemenin konusu, öğrencileri, velileri, okul
yönetimlerini dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığını, taşıma hizmetini
sunacakların bağlı olduğu meslek örgütlerini, taşıma işinin yapıldığı
karayollarının ve şehir içi yolların yapımı, bakımı ile trafik
güvenliği ile ilgili konularda görevli idareler ile belediyeleri
doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendirmektedir. Bu nedenle, anılan
kişi ve kurumların bu konuyla ilgili görüş, deneyimleri uygulamada
karşılaştıkları sorunları ile taleplerinin neler olduğunun
öğrenilerek, bilimsel metodoloji kuralları içinde istatistiki
bilgilere dayalı olarak bir değerlendirme yapılması halinde; yapılacak
düzenlemelerin subjektif ve tek yönlü değerlendirmelerden uzak, somut
ve yeterli nedenlere dayalı olacağı da kuşkusuzdur.

         Davalı idare, bakanlıklarına gelen konu ile ilgili
talepler arasında; sektöre getirdiği önemli maliyet ve rehber personel
bulmaktaki güçlük nedeniyle, rehber personel bulundurma zorunluluğunun
özellikle taşımalı eğitimde tamamen kaldırılması, bazı köy ve
kasabalarda 10 yaşın altında hemen hemen hiç araç bulunmaması
nedeniyle yaş sınırının yükseltilmesinin istenildiğini, ayrıca araç
muayenesi konusunda ülkemizde gelinen aşama dikkate alınarak, dava
konusu düzenlemelerin yapıldığını belirtmektedir.
         Dosyanın incelenmesinden, davalı idarenin meslek
örgütünden geldiğini belirttiği taleplerin, sadece Fethiye İlçesi
Şöförler ve Otomobilciler Odasına ait olduğu, bu konuyla ilgili olarak
Umum Servis Araçları İşletmeleri Odaları ile bu odaların üst kuruluşu
olan Türkiye Şöförler ve Otomobilciler Federasyonu görüşlerinin
alınmadığı, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'nın rehber personel
çalıştırılma zorunluluğu ile ilgili görüşünün ise, maliyet ve
personelin temininde kaynaklanan güçlükler nedeniyle sadece taşımalı
eğitimle sınırlı olduğu anlaşılmaktadır.
         Öte yandan; araç muayene istasyonları ile ilgili
gelişmeler, araçların sürüş, yol, fren güvenliği, yolculuk konforu
gibi niteliklerini tek başına belirleyecek bir veri değildir. Bilimsel
ve teknik anlamda uzmanlık gerektiren bu konuyla ilgili olarak Sanayi
ve Ticaret Bakanlığı ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği gibi
kurumların görüşünün alınmadığı da açıktır.
         Bu durumda, davalı idarenin savunmasında öne sürülen
nedenlerin, daha önceki düzenlemede yer alan araç yaşı ve rehber
personelin niteliklerinin değiştirilmesini zorunlu kılacak, objektif,
yeterli inceleme ve araştırmaya dayalı olmadığı sonucuna
ulaşıldığından,dava konusu düzenlemelerde, sebep yönünden hukuka,
hizmetin amacına ve gereklerine uyarlık görülmemiştir.
         Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı Yasanın 27.
maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmiş olduğu anlaşıldığından,
17.09.2009 gün ve 27352 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. maddesinde yer alan "28.08.2007 günlü
ve 26627 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Okul Servis Araçları Hizmet
Yönetmeliğinin 4. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir. f) Okul Servis Aracı olarak kullanılacak
taşıtların yaşları yirmi yaşından büyük olmamalıdır. Taşıtların yaşı
fabrikasınca imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas
alınarak hesaplanır. "hükmü ile 4. maddesinde yer alan "Aynı
Yönetmeliğin 8. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir. b-) Rehber personel için 20 yaşını doldurmuş
ve en az İlköğretim mezunu olmak , " hükmünün yürütülmesinin
durdurulmasına 15.12.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.
***
SENDİKA NOTU:  BİLİM  VE YURTTAŞ, DANIŞTAYCA ;

MENFAAT GURUPLARINA KURBAN EDİLİYOR, ŞÖYLEKİ.


 İTÜ  DE UZMAN BİLİM ADAMLARI İLEYAPILAN GÖRÜŞMELERDE,

KARARDA BELİRTİLEN  20 YAŞ SINIRININ    ,DOĞRU OLMADIĞI

1 MİLYON KM VE KULLANIM ŞARTLARIYLA  ALAKALI OLDUĞU BELİRTİLMİŞTİR.

BUDA YAKLAŞIK 30 YILA TEKABÜL EDER.

 ABD. DE  OKUL TAŞIT ORTALAMASI 25 OLUP 35 YAŞKADAR  KULLANILMAKTADIR

***Ulaştırma Bakanlığı, 20 yaş sınırında ısrarlı
Geçtiğimiz aylarda öğrenci servis minibüslerinin 20 yaş sınırına
çıkartılması ülkemizde olduğu gibi kentimizde de birtakım haber ve
yorumlara sebep olmuştu. Ancak bu konuya yapılan itirazı Danıştay
kabul etti. Ve 20 yaş sınırındaki minibüslerle öğrencilerimizin
taşınmasını sakıncalı buldu. Üstelik servislerdeki eğitimcilerin
ilkokul mezunu olma koşuluna indirilmesini de servislerle taşınan
öğrencilerin eğitimi seviyesinin eğitimciden yüksek olması da
hatalıdır " dedi. Ancak hükümet bu konuda kararlı. Bu konudaki
geçtiğimiz hafta oluşan haberi aktarıyoruz sizlere.

" Ulaştırma Bakanlığı'nın öğrenci servis yaşını 12'den 20'ye çıkaran
yönetmeliği, Danıştay 8. Dairesi tarafından önceki gün durduruldu.
Ancak bakanlık, yönetmeliği uygulamakta kararlı.
Danıştay'ın kararına itiraz edeceklerini belirten Kara Ulaştırması
Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yaşar Asiler, itirazın kabul edilmemesi
durumunda ise yeni bir yönetmelik hazırlanarak servis yaşını 20'den
18'e veya 19'a çekeceklerini söyledi. Yaşar Asiler, özellikle kırsal
kesimlerde yaşanan sıkıntılar nedeniyle yönetmelikte bazı
düzenlemelere gidildiğini anlattı. Araçların yaş sınırını 12'den 20'ye
çıkarırken hem sektörden gelen sıkıntıları dikkate aldıklarını hem de
muayene sistemlerinde uygulanan teknik imkanları göz önünde
bulundurduklarını kaydetti. Asiler, söz konusu yönetmeliği hazırlarken
Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Şoförler Federasyonu ve çeşitli
illerden gelen servis işletmeleri ve odaların taleplerini de dikkate
aldıklarını belirtti. Servis yaşlarını 20'ye çıkarırken Türkiye'de
dünya standartları üzerinde uygulanan araç muayene işlemlerini göz
önünde bulundurduklarını dile getiren Asiler, "Türkiye'de uygulanan
muayene sistemi dünya standartlarının üzerindedir. Bu sistemde teknik
usullere uygun olarak muayeneden geçen 20 yaşındaki bir araç, kağıt
üzerinde muayenesi yapılan 8 yaşında bir araçtan daha güvenlidir."
Dedi."
10-01-2010
Yenisayfa Diyor ki.... / Yeni Sayfa Marmaris

Kime: vatandas (konu yok) - Sayın ŞÜPHESİZ. *İstanbulda Sabıkalı Servis araç sürücüleri * başlığı altında … 02 Şub
Kime: vatanda?? TÜRKİYE ULAŞ İŞ SENDİKASININ MEDYADAKİ SERVİS ARAÇLARI HABERLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI - Sayın ŞÜPHESİZ. *İstanbulda Sabıkalı Servis araç sürücüleri * başlığı altında … 02 Şub
Kime: cuneyt TÜRKİYE ULAŞ İŞ SENDİKASININ MEDYADAKİ SERVİS ARAÇLARI HABERLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI - Sayın ÖZDEMİR. *İstanbulda Sabıkalı Servis araç sürücüleri * başlığı altında … 02 Şub
Kime: hasankarakaya TÜRKİYE ULAŞ İŞ SENDİKASININ MEDYADAKİ SERVİS ARAÇLARI HABERLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI - Sayın KARAKAYA. *İstanbulda Sabıkalı Servis araç sürücüleri * başlığı altında … 02 Şub
Kime: can.dundar TÜRKİYE ULAŞ İŞ SENDİKASININ MEDYADAKİ SERVİS ARAÇLARI HABERLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI - Sayın DÜNDAR. *İstanbulda Sabıkalı Servis araç sürücüleri * başlığı altında … 02 Şub
Kime: desifre TÜRKİYE ULAŞ İŞ SENDİKASININ MEDYADAKİ SERVİS ARAÇLARI HABERLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI - Sayın Mehmet Ali ÖNEL *İstanbulda Sabıkalı Servis araç sürücüleri * başlığı altında … 02 Şub
Kime: ismail.balli TÜRKİYE ULAŞ İŞ SENDİKASININ MEDYADAKİ SERVİS ARAÇLARI HABERLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI - Sayın İsmail BALLI *İstanbulda Sabıkalı Servis araç sürücüleri * başlığı altında … 02 Şub
Kime: mustafagungor (2) Gelen Kutusu TÜRKİYE ULAŞ İŞ SENDİKASININ MEDYADAKİ SERVİS ARAÇLARI HABERLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI - Sayın Hasan ÖZTÜRK. *İstanbulda Sabıkalı Servis araç sürücüleri * başlığı altında … 02 Şub
Kime: h.ince TÜRKİYE ULAŞ İŞ SENDİKASININ MEDYADAKİ SERVİS ARAÇLARI HABERLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI - Sayın İNCE. *İstanbulda Sabıkalı Servis araç sürücüleri * başlığı altında , birkaç … 02 Şub
Kime: gulinyildirimkaya TÜRKİYE ULAŞ İŞ SENDİKASININ MEDYADAKİ SERVİS ARAÇLARI HABERLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI - Sayın ALTAYLI. *İstanbulda Sabıkalı Servis araç sürücüleri * başlığı altında … 02 Şub
Kime: canertuna


Yıldız ekle 
Abdurrahim Barın
<tugra113@gmail.com>
02 Şubat 2010 01:23
Kime: h.ince@cihan.com.tr CS_INSTRUCTION_3


TÜRKİYE ULAŞ İŞ SENDİKASININ MEDYADAKİ SERVİS ARAÇLARI HABERLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

  


                    *İstanbulda Sabıkalı Servis araç sürücüleri *

 başlığı   altında ,

 birkaç gündür görsel medyada

 yayınlar yer almaktadır Kamuoyunun doğru ve  net bilgilendirilmesi esastır, görüşünden
hareketle,


 ----    Bu konudaki gerçekler nedir.

 ----  Vatandaş ve  çalışanlar  açısından çözüm   nedir.?

 konularında  ,kurumumuzun kamuoyunu  bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur.  KONU  :

                 İstanbul Emniyet Md.lüğü,

 yeni ekibi ile, takdire şayan  güzel bir çalışma yapar.

 Servis  Sektörü  içindeki  çürük elmaları ,ortaya koyar,

 İl.Milli Eğt.Md.lüğünü bilgilendirir.


 HABERİ, VATANDAŞIN  ALGILAMA ŞEKLİ:


 Servis Sektörünün Başıboş kontrolsuz  hali.


   GERÇEKLER.


   İstanbul Toplutaşıma yükü 0/020 ile İETT den sonra  2.sırada
Servis araçlarındadır

   İBB+ EMNİYET + MEB  + OKUL YÖNETİMİ+ ARACI ŞRKET + MESLEK ODASI

  TRAFINDAN, SÜREKLİ  DENETLENMEKTEDİR.  Aşağıdaki tababloda görüleceği gibi, ( İBB)

  En fazla yaptırım ve kontrol

  SERVİS araçlarında    uygulanmakta olup,

  en az  şikayet  SERVİS Araçlarındadır.


  Buna karşılık, Tüm yurtta 16 yıldır sorunsuz uygulanan

  Bak.Kur. Kararı Tahdit  yasası,

  Yalnız  İstanbulda;

  sadece Servis araçlarının uygulaması  konusunda iptal edilmiştir. Bunun sonucunda ;

                          İstanbuldaki  Yurttaşımız
Anadoludan, İzmitten,

                           2 kat  servis ücreti ödemekte.


      Servis çalışanına  ;  Birkaç aracı firmalarca , veliden alınan ücret

      2.5 ay sonra ödenerek;

      0/0 70 lere varan oranda gelirine el  konulmaktadır.

     Yasanın 12 yaş dediği araçlaraınıda  3 yaş   dayatılmaktadır.

      Böylece çalışan alınteri sahibi,

      Yok olmaktadır.

İst.Servis 50 000 Şikayet767.Sabıka 353. Her yıl sab.Kaydı +Rapor+
                     Araçyaşı12  +15Belge İst  Taksi 18 000   Şikayet   2332               -----
 ----       ----               9 Belge

 İst  Minib  8 000    Şikayet   1947              -----
  ---         ----             6 Belge

 İETT         2500

 İst HalkO  2500
 SONUÇ  ,ÇÖZÜM. SERVİS HİZMETLERİNİN,


 DAHA EMNİYETLİ,

 DAHA  SAĞLIKLI

 DAHA UCUZ


 OLMASININ    YOLU: İSTANBULDA   UYGULAMASI İPTAL EDİLEN;


 TÜM YURTTA  16 YILDIR   SORUNSUZ UYGULANAN SERVİS TAHDİT  YASASININ  , İBB CE    UYGULAMAYA   KONMASIDIR.

 Saygılarımızla..


 Ulaş İş Sendikası

 Türkiye Personel ve Okul Taşıma
 Ulaşım Çalışanları   Sendikası

 www.ulaş iş sendikası. com
 www.ulaş iş sendikası.net

EK


MEDYADAN:İstanbul da '353 sabıkalı' okul servis şoförü var

2010-01-31 14:14:37

İstanbul Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü'nün, milyonlarca ailenin
çocuklarını emanet ettiği servis şoförleriyle ilgili başlattığı
operasyonda, 2 bin 22 okulun servis şoförleri mercek altına alındı.

Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü'nün, milyonlarca ailenin çocuklarını
emanet ettiği servis şoförleriyle ilgili başlattığı operasyonda, 2 bin
22 okulun servis şoförleri mercek altına alındı. Okullarda
görevlendirilen çocuk polisleri, okullarla servis şirketleri arasında
yapılan sözleşmeleri tek tek inceledi ve şoförlerin kimlik bilgilerine
ulaşılıp güvenlik bilgi taraması (GBT) yaptı. 9 bin 408 sürücü
üzerinde yapılan araştırmada, çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. GBT
yapılan sürücülerden 353'ünün, "cinayet, gasp, hırsızlık, ırza geçme,
küçük yaşta çocuğa tecavüz" ün de aralarında bulunduğu suçlardan
sabıkaları olduğu tespit edildi.

Şoförlerden 15'inin ise çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Bu
kişiler savcılığa sevk edildi. Sabıkalı kişiler hakkında İstanbul
Milli Eğitim Müdürlüğü'ne detaylı bir rapor gönderildi.

YASA NE DİYOR?

Habertürk'ün haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı'nın Servis Araçları
Hizmet Yönetmeliği'nde servis şoförlerinin, Türk Ceza Kanunu ile
Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddelerindeki suçlardan affa uğramış
olsa bile, hüküm giymemiş olmaları gerekiyor. Yani, cinayet, gasp,
hırsızlık, ırza geçme, uyuşturucu, çocuk istismarı, fuhuş yaptırma
suçlarından ceza alan kişilerin, okul servislerinde çalıştırılmamaları
gerekiyor.

RAPOR BİZE ULAŞTI

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız, 353 servis şoförünün
çeşitli suçlardan sabıkası bulunduğuna dair raporun, kendilerine
gönderildiğini doğruladı. Yıldız yaptığı açıklamada, "Yasal ve idari
olarak çalışmaları başlattık. Elde ettiğimiz bilgileri daha sonra
kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın İstanbul'a atanmasından
sonra, Çocuk Şube ile ilgili çalışmalar arttı. Çapkın, Çocuk Şube'den
Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olarak Sıtkı Akgül'ü, Çocuk Şube
Müdürü olarak ise Sedat Ercoşkun'u görevlendirdi. Şubede görevli polis
sayısı 450'den 900'e çıkarıldı. Yine bu kadro içinde 176 kişilik okul
irtibat görevlileri oluşturuldu.

Çocukların korunması için okul önlerinde önlem alan ekipler, kuş
uçmasına dahi izin vermiyor. Ekipler, okul müdürleri ve rehberlik
öğretmenleri ile sürekli irtibat halinde olurken, resmi güvenlik
mensupları ve polis otoları da okul çıkışlarını kontrol altında
tutuyor.

 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1919628 ziyaretçi (4202747 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol