Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İ«İN KOŞANLARIN YERİ***
  Yeni Okul-Servis-Tarifesi.****2011-2012
2011-2012 OKUL SERVİS ÜCRETLERİ BELİRLENDİ
İstanbul genelinde faaliyet gösteren okul servis araçları için uygulanan ücret tarifeleri ile ilgili olarak alınan 14.07.2011 tarih ve 2011/5-11 sayılı UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) kararıyla okul servis ücretlerine zam yapıldı.
Tarih : 16.08.2011
Geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında zam yapılmayan okul servis ücretleri bu yıl yeniden düzenlendi. UKOME’nin aldığı karara göre, okul servislerinde öğretim yılı boyunca resmi ve idari tatiller ücrete tabi olacak, yarıyıl tatilinde ise öğrencinin okula gitmediği günler için ücret alınmayacak. Alınan UKOME kararına uymayan ve yarıyıl tatilinde öğrencinin okula gitmediği günler için ücret talep eden ve ücret tarifesinin üzerinde fiyat uygulayan okul servis araçları için ise ilgili cezai müeyyideler uygulanacak.
 
Öte yandan, okul servis araçları İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından verilen Güzergâh Kullanım İzin Belgesi olmadan İstanbul genelinde faaliyet gösteremeyecekler. Ücret tarifesinde belirtilen fiyatların dışında ücret talep eden ya da ilgili UKOME kararında belirtilen hükümlere uymayan ve vatandaşa/müşterisine gerektiği gibi davranmayan okul servis araçları ile şoförler hakkında tüm şikâyetleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Alo Beyaz Masa 153’e ya da Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne iletebilirsiniz. Vatandaşlar şikayetlerini topluulasim@ibb.gov.tr mail adresine yapabilirler.
Ücret tarifesi ile ilgili UKOME kararındaki uyulacak diğer şartlardan bazıları da şöyle;
2011 - 2012 YILI OKUL SERVİS ÜCRET TARİFESİ
 *** ULAŞ İŞ SENDİKASININ  TEKLİFİ UYGULAMAYA GEÇİRİLDİĞİNDE;

-  Okul taşıma ücretleri  DÜŞER
-  Çalışanın eline para geçer.

-
Bu meslekte kalite artar. 
   
 
 
KM
2011 – 2012 ÜCRET TARİFESİ
0 – 3
140
3 – 5
145
5 – 7
160
7 – 9
165
9 – 11
205
11 – 13
235
13 – 15
255
15 – 17
270
17 – 19
290
19 – 21
305
21 – 23
320
23 – 25
325

• Bu tarife 5216 sayılı kanunun 7. maddesinin (f) bendi ile 5362 sayılı kanunun 62. maddesine istinaden belirlenmiştir.
• 25 Km’ nin üzerindeki her bir km için 2.80 TL ilave yapılır.
• Köprü geçiş ücreti fiyatlara ilave edilir.
• Etüt için yapılan taşımalarda servis ücretinin en fazla %30’ u ilave edilir.
• Kardeş indirimi (Gerekli belgeler ibraz edilmesi ve aynı servisi kullanmaları halinde) birinci çocuk tam, ikinci çocuk %10 üçüncü çocuktan itibaren  % 20 indirimli olarak uygulanır.
• Öğretim yılı boyunca resmi ve idari tatiller ücrete tabidir. (Yarıyıl tatili ücreti alınmaz.)


***2010 - 2011 YILI OKUL SERVİS ÜCRET TARİFESİ***


 

KM         TL

   
0 –    3    130      
3 –    5    135      
5 –    7    150      
7 –    9    155      
9 –   11    195      
11 – 13    220      
13 – 15    240      
15 – 17    255      
17 – 19    275      
19 – 21    290      
21 – 23    300      
23 – 25    305     ****ÜCRET TARİFESİ İLE İLGİLİ UYULACAK DİĞER ŞARTLAR****


Bu tarife 5216 sayılı kanunun 7inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile 9uncu maddesine istinaden düzenlenmiştir.

Bu tarifede belirlenen ücretler, resmi ve özel eğitim kurumlarında hizmet veren okul servis araçlarının taşımacılık hizmetlerini kapsar, taşımacılık hizmeti için alınan ücretleri dolaylı yollarla arttırmamak şartıyla (Ayrı bir bedel, ancak ilave somut bir hizmetin karşılığı olabilir) ilgilileri arasında taşımacılık hizmetleri dışında ilave hizmetler için (rehber personel ücreti, gezi, vb.) özel hukuka tabi anlaşmalar yapılabilir. Ancak ilave hizmetler için belirlenen bedeller hiçbir şekilde bu tarife ile ilişkilendirilemez.
 
25 Km’ nin üzerindeki her bir km için 2.80 TL ilave yapılır.

Köprü geçiş ücreti fiyatlara ilave edilir.

Tarifede belirtilen mesafe dilimlerine ait Km.’ nin 400 metre aşılması halinde bir üst dilim ücreti ödenir.

Etüt için yapılan taşımalarda servis ücretinin en fazla %30’ u ilave edilir.

Kardeş indirimi (Gerekli belgeler ibraz edilmesi ve aynı servisi kullanmaları halinde )birinci kardeşe  %10 ikinci kardeşe  % 20 indirim olarak uygulanır.

Öğretim yılı boyunca resmi ve idari tatiller ücrete tabidir.( Yarıyıl tatili ücreti alınmaz.)

Ücret belirlenirken mesafe olarak ev ve okul arasında ulaşılabilir en yakın otobüs ve minibüs güzergâh uzunluğu dikkate alınacaktır. Ancak hat üzerinde otobüs, minibüs güzergâhı yok ise ev ile okul arasındaki ulaşılabilir en yakın mesafe dikkate alınacaktır. Ortaya çıkacak anlaşmazlıklar durumunda mesafenin belirlenmesi için yetkili mercii İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’dür.

Bu tarifede yer alan ücretler azami hadleri gösterir.

Öğrenci taşımacılığı yapan her araç,  Okul Aile Birliği tarafından onaylanmış ve servis aracı kiralama komisyonunca yazılı olarak bildirilen, maddi durumu yeterli olmayan ihtiyaç sahibi bir öğrenciyi ücretsiz taşıyacaktır.

Taşıma Ücretinin her ay sonunda ödenmesi esastır, ancak yıllıkta ödenebilir. Yıllık peşin ödemelerde tarife üzerinden en az % 10 indirim uygulanır.

Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin 7.Maddesinin 2. bendinde belirtilen hükümleri yerine getirmeyen taşımacılara Güzergâh Kullanım İzin Belgesi düzenlenmez.

Tarifedeki ücretlere KDV dahil olup, gidiş-dönüş için aylık tespit edilen ücretlerdir.

Okul Aile Birliği, Servis Kiralama Komisyonu, Taşımacı, Şöför, Rehber personel Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği ve İBB Servis Araçları Yönergesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur.

Bu tarifeyi servis aracının görünür bir yerinde bulundurmak zorunludur.

Yukarıda belirtilen kuralların ihlal edilmesinin Trafik Zabıtası veya Belediye Zabıtası tarafından tutanakla tespiti halinde Güzergâh Kullanım İzin Belgesi iptal edilerek 1 ay süre ile yeniden düzenlenmez.

 

2009- 2010 yılı okul servis ücret tarifesi
haber tarihi : 04.10.2009 08:00:00           karakter büyüklüğü Yazı karakterleri büyütmek için tıklayın ! Yazı karakterleri büyütmek için tıklayın !
İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME’nin aldığı kararla, servis ücretleri belirlendi
İstanbul’da okul servis ücretlerinde veliler ile servis taşıyıcılar arasında anlaşmazlık çıkması ve yüksek ücret şikayetlerinin artmasın sebebiyle; İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME’nin belirlediği servis ücret tarifesini yayınlıyoruz.
Servis ücret tarifesi şöyle;


Ücret Tarifesi İle İlgili Uyulacak Şartlar
• 25 km’ nin üzerindeki her bir km için 2.80 TL ilave yapılır.
• Köprü geçiş ücreti fiyatlara ilave edilir.
• Tarifede belirtilen mesafe dilimlerine ait km’ nin aşılması halinde bir üst dilim ücreti ödenir.
• Rehber bulundurulması zorunlu olan okullarda fiyatlara öğrenci başına 25.00 TL ilave edilir.
• Etüt için yapılan ilave servis hizmeti için servis ücretinin % 30’ u ilave edilir.
• UKOME kararının alındığı günden itibaren geçerlidir.
• Kardeş indirimi (gerekli belgeler ibraz edilmesi ve aynı servisi kullanmaları halinde) % 10 olarak uygulanır.
• Öğretim yılı boyunca resmi ve idari tatiller ücrete tabidir.
• Yarıyıl tatili ücreti alınmaz
• 5216 sayılı kanunun 7. maddesinin (f) ve 5362 sayılı yasanın 62. maddesine istinaden belirlenmiştir.
Uyulması Gereken Kurallar
• Bu tarifede belirlenen ücretler resmi ve özel eğitim kurumlarında hizmet veren okul servis araçları için bağlayıcıdır.
• Okul idaresi ve okul aile birlikleri tarife üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunamazlar.
• Tarifedeki ücretlere KDV dahil olup, gidiş – dönüş için aylık tespit edilen ücretlerdir.
• Bu tarife günün her saati geçerlidir.
• Sürücüler taşıma hizmeti esnasında;
- Sigara içemez, müzik ve görüntülü yayın yapamaz.
- Sigara küllüğünü, boş sigara paketini cadde ve sokaklara boşaltamaz.
- Öğrencilerine araca binerken ve inerken yarımcı olur.
- Öğrenciyi indirirken ve binerken ışıklı DUR lambasını yakmak zorundadır.
- Aracın içini ve dışını temiz tutar, cadde üzerinde aracını yıkamaz, çevre temizliğine yardımcı olur.
- Trafik görevlilerinin uyarılarını, trafik ışıklı cihazlarına dikkat eder.
- Öğrencilere karşı şefkatli olur.
• 2009–2010 Eğitim ve Öğretim yılında okul servis ücretleri Ağustos ayında toplanan Ulaşım koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı ile 5216 sayılı kanunun 7. maddesinin (f) ve 5362 sayılı yasanın 62. maddesine istinaden belirlenmiştir.
• UKOME’nin belirlediği ücret tarifesine uymayan servis araçları hakkında SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ hükümlerince cezai işlem uygulanmaktadır.
• Okul idaresi ve Okul aile birlikleri tarife üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunamazlar
SORU VE ŞİKÂYETLERİNİZ İÇİN:
Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Halkla ilişkiler Birimi

Tel: 0212 453 78 78
Faks: 0212 453 78 77
E-posta:  topluuulasim@ibb.gov.tr 
               topluulasim1@ibb.gov.tr
İBB Beyaz Masa: 153
 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1992838 ziyaretçi (4345637 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
  haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi Łcretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
‹cretsiz kaydol